Linh Nguyen Demo Popup
Vị trí » Trang chủ > Sản Phẩm Mới

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Trở 5% 1W 220K (10c)

Trở 5% 1W 220K (10c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Pin 9V Panasonic

Pin 9V Panasonic

Giá bán: 17.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Sensor Khò 850D A1148

Sensor Khò 850D A1148

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] OV2640 Camera

[Đặt Hàng] OV2640 Camera

Giá bán: 275.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Arduino Breakout ...

[Grove] Arduino Breakout ...

Giá bán: 365.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Breakout fo...

[Grove] Grove Breakout fo...

Giá bán: 149.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Breakout for Link...

[Grove] Breakout for Link...

Giá bán: 385.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Máy Tính Nhúng Be...

[Grove] Máy Tính Nhúng Be...

Giá bán: 1.350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Breakout for Link...

[Grove] Breakout for Link...

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Beginner Ki...

[Grove] Grove Beginner Ki...

Giá bán: 595.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Module LCD1602 Xa...

[Grove] Module LCD1602 Xa...

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[MH] Pin CR2032 Panasonic

[MH] Pin CR2032 Panasonic

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn Tổ Ong 24V21A

Nguồn Tổ Ong 24V21A

Giá bán: 440.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn Tổ Ong 48V5A

Nguồn Tổ Ong 48V5A

Giá bán: 370.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Seeeduino Lotus V...

[Grove] Seeeduino Lotus V...

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Base Shield...

[Grove] Grove Base Shield...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] GrovePi+

[Grove] GrovePi+

Giá bán: 850.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS42 DIP16

74LS42 DIP16

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS85N DIP16

74LS85N DIP16

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bột Hàn Dán 42g LZ-65K

Bột Hàn Dán 42g LZ-65K

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Bộ BeagleBone Gre...

[Grove] Bộ BeagleBone Gre...

Giá bán: 2.550.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Base Kit Fo...

[Grove] Grove Base Kit Fo...

Giá bán: 825.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Starter Kit...

[Grove] Grove Starter Kit...

Giá bán: 625.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Mạch ReSpeaker Mi...

[Grove] Mạch ReSpeaker Mi...

Giá bán: 1.650.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

Giá bán: 550.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

Giá bán: 630.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

Giá bán: 530.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Máy Tính BeagleBo...

[Grove] Máy Tính BeagleBo...

Giá bán: 1.550.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch nạp JLink OB 072

Mạch nạp JLink OB 072

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 5W 150K

Trở 5% 5W 150K

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 3W 100K (5c)

Trở 5% 3W 100K (5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm Xanh 103 63V

Tụ Gốm Xanh 103 63V

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 1% 1M (50c)

Trở 0603 1% 1M (50c)

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 20D151K

Varistor 20D151K

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cầu Đấu 8 TB-1508

Cầu Đấu 8 TB-1508

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 300R (50c)

Trở 0603 5% 300R (50c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Còi Chíp 5V 5.5x9MM

Còi Chíp 5V 5.5x9MM

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[MinhDT] Module Thang Tải...

[MinhDT] Module Thang Tải...

Giá bán: 3.850.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Combo Phát Nhạc C002

Combo Phát Nhạc C002

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Mũi Hàn 200-LB

Đầu Mũi Hàn 200-LB

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Cos FDFN2-187

Đầu Cos FDFN2-187

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE150

Diode TVS 1.5KE150

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Max31856 CJM

Module Max31856 CJM

Giá bán: 415.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Raspberry Pi4 ABS-01

Case Raspberry Pi4 ABS-01

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 2575  (Hồ sơ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...Trang cuối

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI