Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Mắt Thu Hồng Ngoại IR928-...

Mắt Thu Hồng Ngoại IR928-...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng TKC50BS5 50...

Cảm Biến Dòng TKC50BS5 50...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Tiệm Cận SN04-N ...

Cảm Biến Tiệm Cận SN04-N ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Panel Cảm Biến Mưa 5.4x4M...

Panel Cảm Biến Mưa 5.4x4M...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng ZMCT102 5A/...

Cảm Biến Dòng ZMCT102 5A/...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Từ FR3S 2x14MM

Công Tắc Từ FR3S 2x14MM

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện trở Shunt 50A/75mV F...

Điện trở Shunt 50A/75mV F...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện trở Shunt 100A/75mV ...

Điện trở Shunt 100A/75mV ...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module La Bàn Số HMC5883L

Module La Bàn Số HMC5883L

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Quả Cân 50g

Quả Cân 50g

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Quả Cân 100g

Quả Cân 100g

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LoadCell N430 5Kg

LoadCell N430 5Kg

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LoadCell YZC-1B 20Kg

LoadCell YZC-1B 20Kg

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LoadCell HL-8 3Kg

LoadCell HL-8 3Kg

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng ZMCT116A 50...

Cảm Biến Dòng ZMCT116A 50...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng LCTA21CE 50...

Cảm Biến Dòng LCTA21CE 50...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Ánh Sáng ...

Module Cảm Biến Ánh Sáng ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Rò Cảm Biến Siêu Âm T...

Đầu Rò Cảm Biến Siêu Âm T...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm D...

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm D...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Độ Ẩm HR202

Cảm Biến Độ Ẩm HR202

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NTC-MF58 100K 3950 5%

NTC-MF58 100K 3950 5%

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NTC-MF52AT 10K 3950 1%

NTC-MF52AT 10K 3950 1%

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Khí MQ135...

Module Cảm Biến Khí MQ135...

Giá bán: 165.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ACS712-30A Cảm Biến Dòng ...

ACS712-30A Cảm Biến Dòng ...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ACS758LCB-100B-PFF-T Cảm ...

ACS758LCB-100B-PFF-T Cảm ...

Giá bán: 200.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ACS758LCB-050B-PFF-T Cảm ...

ACS758LCB-050B-PFF-T Cảm ...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Rò Cảm Biến Siêu Âm E...

Đầu Rò Cảm Biến Siêu Âm E...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Rung HDX-1801

Cảm Biến Rung HDX-1801

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Quang Trở CDS 12MM 12528

Quang Trở CDS 12MM 12528

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Áp Suất MPS20N00...

Cảm Biến Áp Suất MPS20N00...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Âm Thanh

Module Cảm Biến Âm Thanh

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

La Bàn Số LSM303DLH ( Kiể...

La Bàn Số LSM303DLH ( Kiể...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Góc L3G42...

Module Cảm Biến Góc L3G42...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM335 TO-92

LM335 TO-92

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ PT100 WZP...

Dây Đo Nhiệt Độ PT100 WZP...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Góc Gia T...

Module Cảm Biến Góc Gia T...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Mầu TCS23...

Module Cảm Biến Mầu TCS23...

Giá bán: 145.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A3144 TO92 Cảm Biến Hall ...

A3144 TO92 Cảm Biến Hall ...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ACS712-05B Cảm Biến Dòng ...

ACS712-05B Cảm Biến Dòng ...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ACS712-20A Cảm Biến Dòng ...

ACS712-20A Cảm Biến Dòng ...

KM:49.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Đo Độ Ẩm Đất TH-...

Cảm Biến Đo Độ Ẩm Đất TH-...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Hồng Ngoại UA741+LM56...

PCB Hồng Ngoại UA741+LM56...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Rung 801S

Cảm Biến Rung 801S

Giá bán: 48.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LoadCell BF350

LoadCell BF350

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Siêu Âm SRF04

Cảm Biến Siêu Âm SRF04

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Khí CO MQ...

Module Cảm Biến Khí CO MQ...

Giá bán: 165.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khí CO MQ7

Cảm Biến Khí CO MQ7

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khí GAS MQ6

Cảm Biến Khí GAS MQ6

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Khí Rượu ...

Module Cảm Biến Khí Rượu ...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khí Rượu MQ3

Cảm Biến Khí Rượu MQ3

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NTC-MF52AT 100K

NTC-MF52AT 100K

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Led Phát Hồng Ngoại 3MM

Led Phát Hồng Ngoại 3MM

Giá bán: 900 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Led Thu Hồng Ngoại 3MM

Led Thu Hồng Ngoại 3MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Tiệm Cận LJ18A3-...

Cảm Biến Tiệm Cận LJ18A3-...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Mưa

Module Cảm Biến Mưa

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nam Châm 10x1MM NC001

Nam Châm 10x1MM NC001

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện trở Shunt 30A/75mV F...

Điện trở Shunt 30A/75mV F...

Giá bán: 96.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Biến Dòng 20A BH-0.66-CT

Biến Dòng 20A BH-0.66-CT

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Chuyển Độ...

Module Cảm Biến Chuyển Độ...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ NTC MF58

Dây Đo Nhiệt Độ NTC MF58

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Áp Suất MPS20N00...

Cảm Biến Áp Suất MPS20N00...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Rung HDX-1

Cảm Biến Rung HDX-1

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Chuyển Động HB10...

Cảm Biến Chuyển Động HB10...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lăng Kính Fresnel  8201-9

Lăng Kính Fresnel 8201-9

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Chuyển Động RE20...

Cảm Biến Chuyển Động RE20...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PhotoTransistor 3DU5C

PhotoTransistor 3DU5C

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Chuyển Động LHI7...

Cảm Biến Chuyển Động LHI7...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Rò Cảm Biến Siêu Âm T...

Đầu Rò Cảm Biến Siêu Âm T...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lăng Kính Fresnel NL-02

Lăng Kính Fresnel NL-02

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lăng Kính Fresnel 001

Lăng Kính Fresnel 001

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lăng Kính Fresnel 8605-2

Lăng Kính Fresnel 8605-2

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Gia Tốc A...

Module Cảm Biến Gia Tốc A...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Áp Suất MS5607BP

Cảm Biến Áp Suất MS5607BP

KM:210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Âm Thanh Mic 9x7...

Cảm Biến Âm Thanh Mic 9x7...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Hồng Ngoại RPR35...

Cảm Biến Hồng Ngoại RPR35...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm S...

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm S...

Giá bán: 560.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Máy Đo Nhiệt Độ T110

Máy Đo Nhiệt Độ T110

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Led Phát Hồng Ngoại 5MM

Led Phát Hồng Ngoại 5MM

Giá bán: 900 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Led Thu Hồng Ngoại 5MM

Led Thu Hồng Ngoại 5MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khoảng Cách E18-...

Cảm Biến Khoảng Cách E18-...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khoảng Cách E3F-...

Cảm Biến Khoảng Cách E3F-...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Áp Suất BMP085

Cảm Biến Áp Suất BMP085

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ DS18B20 D...

Dây Đo Nhiệt Độ DS18B20 D...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Khí Gas M...

Module Cảm Biến Khí Gas M...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mắt Thu Hồng Ngoại 1838T

Mắt Thu Hồng Ngoại 1838T

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm S...

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm S...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Quang Trở CDS 5MM 5537

Quang Trở CDS 5MM 5537

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Hồng Ngoại TCRT5...

Cảm Biến Hồng Ngoại TCRT5...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Hồng Ngoại RPR22...

Cảm Biến Hồng Ngoại RPR22...

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Mầu TCS23...

Module Cảm Biến Mầu TCS23...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Gia Tốc M...

Module Cảm Biến Gia Tốc M...

Giá bán: 200.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khí Gas MQ2

Cảm Biến Khí Gas MQ2

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm S...

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm S...

Giá bán: 710.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm S...

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm S...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm D...

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm D...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Siêu Âm SRF05

Cảm Biến Siêu Âm SRF05

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lăng Kính Fresnel 8002-3

Lăng Kính Fresnel 8002-3

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Chuyển Động D203...

Cảm Biến Chuyển Động D203...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Độ Ẩm HS1101

Cảm Biến Độ Ẩm HS1101

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt Độ LM35

Cảm Biến Nhiệt Độ LM35

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt Độ DS18B20

Cảm Biến Nhiệt Độ DS18B20

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 303  (Hồ sơ) 1 2

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI