Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

[VN] Máy Kiểm Tra TDS-Mi ...

[VN] Máy Kiểm Tra TDS-Mi ...

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng]Bộ Van Cảm Ứng ...

[Đặt Hàng]Bộ Van Cảm Ứng ...

Giá bán: 490.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng]Bộ Van Cảm Ứng ...

[Đặt Hàng]Bộ Van Cảm Ứng ...

Giá bán: 485.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Âm Thanh 3x6MM 4...

Cảm Biến Âm Thanh 3x6MM 4...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Module TDS ADC...

[Đặt Hàng] Module TDS ADC...

Giá bán: 420.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Sắp Về] Module Chuyển Đổ...

[Sắp Về] Module Chuyển Đổ...

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Đo TDS 130CM

Đầu Đo TDS 130CM

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Cảm Biến Quang...

[Đặt Hàng] Cảm Biến Quang...

Giá bán: 590.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Cảm Biến NI5-G...

[Đặt Hàng] Cảm Biến NI5-G...

Giá bán: 720.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Mở Cửa MC-38

Cảm Biến Mở Cửa MC-38

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Bụi GP2Y1014AU

Cảm Biến Bụi GP2Y1014AU

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Cảm Biến Bếp Hồng Ngo...

Dây Cảm Biến Bếp Hồng Ngo...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến FLEX SENSOR 2.2 ...

Cảm Biến FLEX SENSOR 2.2 ...

Giá bán: 495.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến FLEX SENSOR 4.5 ...

Cảm Biến FLEX SENSOR 4.5 ...

Giá bán: 575.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Rung 801S...

Module Cảm Biến Rung 801S...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Module Cảm Biế...

[Đặt Hàng] Module Cảm Biế...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Ánh Sáng ...

Module Cảm Biến Ánh Sáng ...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Đo TDS 50CM

Đầu Đo TDS 50CM

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 5...

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 5...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 1...

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 1...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Lưu Lượng YF-B4

Cảm Biến Lưu Lượng YF-B4

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Giá bán: 145.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LoadCell 50Kg LC3434-50

LoadCell 50Kg LC3434-50

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chiếu Sáng Hồng Ngoại ...

Bộ Chiếu Sáng Hồng Ngoại ...

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Đo PH-1110B BNC

Cảm Biến Đo PH-1110B BNC

Giá bán: 3.000.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước Áp Suất VNA12 DC...

Van Nước Áp Suất VNA12 DC...

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K B...

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K B...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K B...

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K B...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Áp Suất MPX5050G...

Cảm Biến Áp Suất MPX5050G...

Giá bán: 575.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Oxy Hòa T...

Module Cảm Biến Oxy Hòa T...

Giá bán: 6.450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module La Bàn HMC5883L EA...

Module La Bàn HMC5883L EA...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Giá bán: 140.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Giá bán: 140.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Giá bán: 140.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Áp Suất Nước 1.0...

Cảm Biến Áp Suất Nước 1.0...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Cảm Biến Áp Suất Nước ...

Bộ Cảm Biến Áp Suất Nước ...

Giá bán: 300.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Đo Lưu Lượng Nước LN-8...

Bộ Đo Lưu Lượng Nước LN-8...

Giá bán: 690.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Kiểm Tra Nhiệt Độ Áp S...

Bộ Kiểm Tra Nhiệt Độ Áp S...

Giá bán: 1.150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Kiểm Soát Lưu Lượng Ch...

Bộ Kiểm Soát Lưu Lượng Ch...

Giá bán: 1.155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Kiểm Soát Lưu Lượng Ch...

Bộ Kiểm Soát Lưu Lượng Ch...

Giá bán: 1.625.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MLX90614ESF-BAA 3V Cảm Bi...

MLX90614ESF-BAA 3V Cảm Bi...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MXL90614ESF-BAA 3V Cảm Bi...

MXL90614ESF-BAA 3V Cảm Bi...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Dò Đường Hồng Ngoạ...

Module Dò Đường Hồng Ngoạ...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu Hồng Ngoại 183...

Module Thu Hồng Ngoại 183...

Giá bán: 22.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED Thu Hồng Ngoại...

Module LED Thu Hồng Ngoại...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED Phát Hồng Ngoạ...

Module LED Phát Hồng Ngoạ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu Phát Hồng Ngoạ...

Module Thu Phát Hồng Ngoạ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OH137 TO92 Cảm Biến Hall ...

OH137 TO92 Cảm Biến Hall ...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SS41F TO92 Cảm Biến Hall ...

SS41F TO92 Cảm Biến Hall ...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

US1881 TO92 Cảm Biến Hall...

US1881 TO92 Cảm Biến Hall...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây đo nhiệt độ DS18B20 D...

Dây đo nhiệt độ DS18B20 D...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SS43F TO92 Cảm Biến Hall ...

SS43F TO92 Cảm Biến Hall ...

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Cảm Ứng Điện Dung MP...

Mạch Cảm Ứng Điện Dung MP...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tấm Cảm Ứng Lực FSR 73x49...

Tấm Cảm Ứng Lực FSR 73x49...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Tiệm Cận LJ18A3-...

Cảm Biến Tiệm Cận LJ18A3-...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Sensor SF-200

Sensor SF-200

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Khống Chế Quá Dòng 5A ...

Bộ Khống Chế Quá Dòng 5A ...

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Cử Chỉ AP...

Module Cảm Biến Cử Chỉ AP...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng AC 100A/100...

Cảm Biến Dòng AC 100A/100...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng AC 100A/100...

Cảm Biến Dòng AC 100A/100...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước DC12V Thường Mở ...

Van Nước DC12V Thường Mở ...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước DC12V Thường Đón...

Van Nước DC12V Thường Đón...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Lọc Máy Phun Sương

Đầu Lọc Máy Phun Sương

Giá bán: 39.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Phun Sương L

Đầu Phun Sương L

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Phun Sương T

Đầu Phun Sương T

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Gia Tốc A...

Module Cảm Biến Gia Tốc A...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khoảng Cách CDD-...

Cảm Biến Khoảng Cách CDD-...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Đầu Đo TDS Kèm Cút Nối

Bộ Đầu Đo TDS Kèm Cút Nối

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Đo TDS 80CM

Đầu Đo TDS 80CM

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Lực FSR402 Ardui...

Cảm Biến Lực FSR402 Ardui...

Giá bán: 330.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Hồng Ngoại IRM36...

Cảm Biến Hồng Ngoại IRM36...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng LCTA21CE 40...

Cảm Biến Dòng LCTA21CE 40...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Ánh Sáng TSL2561...

Cảm Biến Ánh Sáng TSL2561...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Ánh Sáng PO188

Cảm Biến Ánh Sáng PO188

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Chuyển Động D203...

Cảm Biến Chuyển Động D203...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Cảm Biến Chuyển Động D...

Bộ Cảm Biến Chuyển Động D...

Giá bán: 159.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Chuyển Động Rada...

Công Tắc Chuyển Động Rada...

Giá bán: 249.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Chuyển Động ESU-...

Công Tắc Chuyển Động ESU-...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BPS 33S

BPS 33S

Giá bán: 1.100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K 3...

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K 3...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LoadCell N430 5Kg

Module LoadCell N430 5Kg

Giá bán: 650.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LoadCell 200g

LoadCell 200g

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ACS758KCB-150-PFF-T Cảm B...

ACS758KCB-150-PFF-T Cảm B...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ACS758ECB-200B-PSS-T Cảm ...

ACS758ECB-200B-PSS-T Cảm ...

Giá bán: 220.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A3503 TO92 Cảm Biến Hall ...

A3503 TO92 Cảm Biến Hall ...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đèn Cảm Ứng Chuyển Động D...

Đèn Cảm Ứng Chuyển Động D...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chống Trộm Hồng Ngoại ...

Bộ Chống Trộm Hồng Ngoại ...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công tắc cảm biến chuyển ...

Công tắc cảm biến chuyển ...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Mở Cửa MC-52

Cảm Biến Mở Cửa MC-52

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Mở Cửa HO-03C

Cảm Biến Mở Cửa HO-03C

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] HP100-P1 Cảm B...

[Đặt Hàng] HP100-P1 Cảm B...

Giá bán: 720.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TZ1...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TZ1...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TB1...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TB1...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT PEG...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT PEG...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT HS1...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT HS1...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Cầu Tha...

Công Tắc Cảm Biến Cầu Tha...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 300A/75mV ...

Điện Trở Shunt 300A/75mV ...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LoadCell 700g CZL616C

LoadCell 700g CZL616C

Giá bán: 130.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 10A/75mV F...

Điện Trở Shunt 10A/75mV F...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 500A/75mV ...

Điện Trở Shunt 500A/75mV ...

Giá bán: 255.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 200A/75mV ...

Điện Trở Shunt 200A/75mV ...

Giá bán: 145.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 20A/75mV F...

Điện Trở Shunt 20A/75mV F...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Cử Chỉ AP...

Module Cảm Biến Cử Chỉ AP...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Shunt 10mR 1.2x10x7MM

Trở Shunt 10mR 1.2x10x7MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CB Phát Hiện Nước Tiếp Xú...

CB Phát Hiện Nước Tiếp Xú...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Phát Hiện Nước T...

Cảm Biến Phát Hiện Nước T...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Phát Hiện Nước K...

Cảm Biến Phát Hiện Nước K...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Phát Hiện Nước K...

Cảm Biến Phát Hiện Nước K...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Đo Khoảng Cách SRF...

Module Đo Khoảng Cách SRF...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Cử Chỉ APDS-9930...

Cảm Biến Cử Chỉ APDS-9930...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TCS3200D TCS230 SOP8 COLO...

TCS3200D TCS230 SOP8 COLO...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Cảm Biến CO2 MG811

Bộ Cảm Biến CO2 MG811

Giá bán: 1.450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module cảm biến nhiệt độ ...

Module cảm biến nhiệt độ ...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Nhiệt Độ ...

Module Cảm Biến Nhiệt Độ ...

Giá bán: 260.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm D...

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm D...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Gia Tốc M...

Module Cảm Biến Gia Tốc M...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Lưu Lượng GD12

Cảm Biến Lưu Lượng GD12

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

La Bàn Số LSM303DLHC (Kiể...

La Bàn Số LSM303DLHC (Kiể...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nam Châm D1X1MM (Túi 5c)

Nam Châm D1X1MM (Túi 5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nam Châm D5X2MM (Túi 5c)

Nam Châm D5X2MM (Túi 5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nam Châm D2X2MM (Túi 5c)

Nam Châm D2X2MM (Túi 5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module MAX31855

Module MAX31855

Giá bán: 240.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khoảng Cách GP2Y...

Cảm Biến Khoảng Cách GP2Y...

Giá bán: 380.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khoảng Cách GP2Y...

Cảm Biến Khoảng Cách GP2Y...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Hall A314...

Module Cảm Biến Hall A314...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đèn Led Cảm Biến Chuyển Đ...

Đèn Led Cảm Biến Chuyển Đ...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Rada M0...

Công Tắc Cảm Biến Rada M0...

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Chuông Báo Khách Cảm Biến...

Chuông Báo Khách Cảm Biến...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mắt Thu Hồng Ngoại IS471F...

Mắt Thu Hồng Ngoại IS471F...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Siêu Âm Chống Th...

Cảm Biến Siêu Âm Chống Th...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Thu Phát Laze 5mW

Đầu Thu Phát Laze 5mW

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mắt Truyền Nhận Hồng Ngoạ...

Mắt Truyền Nhận Hồng Ngoạ...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chống Trộm Cảm Biến Ru...

Bộ Chống Trộm Cảm Biến Ru...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Siêu Âm US-100

Cảm Biến Siêu Âm US-100

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm biến khí SO2 M...

Module Cảm biến khí SO2 M...

Giá bán: 620.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module MAX6675 K-type

Module MAX6675 K-type

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Mở Cửa MC-31

Cảm Biến Mở Cửa MC-31

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chống Trộm Hồng Ngoại ...

Bộ Chống Trộm Hồng Ngoại ...

Giá bán: 420.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mắt Thu Hồng Ngoại 36K TS...

Mắt Thu Hồng Ngoại 36K TS...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Âm Thanh Mic CZ0...

Cảm Biến Âm Thanh Mic CZ0...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khoảng Cách GP2Y...

Cảm Biến Khoảng Cách GP2Y...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng TKC100BS5 1...

Cảm Biến Dòng TKC100BS5 1...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng HST21-200A ...

Cảm Biến Dòng HST21-200A ...

Giá bán: 310.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng HST21-100A ...

Cảm Biến Dòng HST21-100A ...

Giá bán: 310.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng HST21-50A A...

Cảm Biến Dòng HST21-50A A...

Giá bán: 310.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Chuyển Động CTD8...

Công Tắc Chuyển Động CTD8...

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Khí GAS M...

Module Cảm Biến Khí GAS M...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADE7753ARSZ SSOP20

ADE7753ARSZ SSOP20

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TG-...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TG-...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT PEG...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT PEG...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ PT100 PT2...

Dây Đo Nhiệt Độ PT100 PT2...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ K NDK-1M6...

Dây Đo Nhiệt Độ K NDK-1M6...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ K NDK-1M5...

Dây Đo Nhiệt Độ K NDK-1M5...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A1104E TO92 Cảm Biến Hall...

A1104E TO92 Cảm Biến Hall...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước VN12 DC12V Thườn...

Van Nước VN12 DC12V Thườn...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX6675 K-Type Thermocoup...

MAX6675 K-Type Thermocoup...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Cảm Biến Hồng ...

[Đặt Hàng] Cảm Biến Hồng ...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Áp Suất MPX2202G...

Cảm Biến Áp Suất MPX2202G...

Giá bán: 320.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng ZMCT350B 5A...

Cảm Biến Dòng ZMCT350B 5A...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng ZMCT103C 5A...

Cảm Biến Dòng ZMCT103C 5A...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng ZEMCT303A 8...

Cảm Biến Dòng ZEMCT303A 8...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Tiệm Cận PL-05N ...

Cảm Biến Tiệm Cận PL-05N ...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Tiệm Cận LJ12A3-...

Cảm Biến Tiệm Cận LJ12A3-...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Tiệm Cận LJ8A3-2...

Cảm Biến Tiệm Cận LJ8A3-2...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khoảng Cách Phản...

Cảm Biến Khoảng Cách Phản...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm biến Khí MQ135 (NH3)

Cảm biến Khí MQ135 (NH3)

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Độ Ẩm HR2...

Module Cảm Biến Độ Ẩm HR2...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước TD12 DC12V Thườn...

Van Nước TD12 DC12V Thườn...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cút Chuyển Đổi Lọc Nước 6...

Cút Chuyển Đổi Lọc Nước 6...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cút Chuyển Đổi Lọc Nước 1...

Cút Chuyển Đổi Lọc Nước 1...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Phao Cảm Biến Mự...

Công Tắc Phao Cảm Biến Mự...

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Phao Cảm Biến Mự...

Công Tắc Phao Cảm Biến Mự...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Phao Cảm Biến Mự...

Công Tắc Phao Cảm Biến Mự...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module DHT11

Module DHT11

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhịp Tim Pulsese...

Cảm Biến Nhịp Tim Pulsese...

Giá bán: 300.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Đo Dòng AC 5A ZMCT...

Module Đo Dòng AC 5A ZMCT...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Chuyển Độ...

Module Cảm Biến Chuyển Độ...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Áp Suất MPX53DP ...

Cảm Biến Áp Suất MPX53DP ...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Áp Suất MPX10DP ...

Cảm Biến Áp Suất MPX10DP ...

Giá bán: 200.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Rung CB5518

Cảm Biến Rung CB5518

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm D...

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm D...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nam Châm F20x10+3MM NC002

Nam Châm F20x10+3MM NC002

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nam Châm D10x3+3MM NC003

Nam Châm D10x3+3MM NC003

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nam Châm D8x2.75+3MM NC00...

Nam Châm D8x2.75+3MM NC00...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Lưu Lượng S201

Cảm Biến Lưu Lượng S201

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Lưu lượng S401

Cảm Biến Lưu lượng S401

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Siêu Âm UART

Cảm Biến Siêu Âm UART

Giá bán: 165.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Đo Dòng AC DC 35A ...

Module Đo Dòng AC DC 35A ...

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Rung SW-4...

Module Cảm Biến Rung SW-4...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Đo Dòng AC DC 2A W...

Module Đo Dòng AC DC 2A W...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mắt Thu Hồng Ngoại IR928-...

Mắt Thu Hồng Ngoại IR928-...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng TKC50BS5 50...

Cảm Biến Dòng TKC50BS5 50...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 301  (Hồ sơ) 1 2

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI