Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

[Grove] Grove Inventor Ki...

[Grove] Grove Inventor Ki...

Giá bán: 850.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] OV2640 Camera

[Đặt Hàng] OV2640 Camera

Giá bán: 275.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Arduino Breakout ...

[Grove] Arduino Breakout ...

Giá bán: 365.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Breakout fo...

[Grove] Grove Breakout fo...

Giá bán: 149.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Breakout for Link...

[Grove] Breakout for Link...

Giá bán: 385.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Máy Tính Nhúng Be...

[Grove] Máy Tính Nhúng Be...

Giá bán: 1.350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Breakout for Link...

[Grove] Breakout for Link...

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Beginner Ki...

[Grove] Grove Beginner Ki...

Giá bán: 595.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Module LCD1602 Xa...

[Grove] Module LCD1602 Xa...

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Seeeduino Lotus V...

[Grove] Seeeduino Lotus V...

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Base Shield...

[Grove] Grove Base Shield...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] GrovePi+

[Grove] GrovePi+

Giá bán: 850.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Bộ BeagleBone Gre...

[Grove] Bộ BeagleBone Gre...

Giá bán: 2.550.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Base Kit Fo...

[Grove] Grove Base Kit Fo...

Giá bán: 825.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Grove Starter Kit...

[Grove] Grove Starter Kit...

Giá bán: 625.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Mạch ReSpeaker Mi...

[Grove] Mạch ReSpeaker Mi...

Giá bán: 1.650.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

Giá bán: 550.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

Giá bán: 630.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

[Grove] KIT Wifi OpenWRT ...

Giá bán: 530.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Grove] Máy Tính BeagleBo...

[Grove] Máy Tính BeagleBo...

Giá bán: 1.550.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 68  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI