Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

[VN] Công Tắc Hẹn Giờ THC...

[VN] Công Tắc Hẹn Giờ THC...

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[VN] Công Tắc Hẹn Giờ KG3...

[VN] Công Tắc Hẹn Giờ KG3...

Giá bán: 165.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[VN] Ổ Cắm Hẹn Giờ AL-06

[VN] Ổ Cắm Hẹn Giờ AL-06

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[VN] Máy Kiểm Tra PH ATC-...

[VN] Máy Kiểm Tra PH ATC-...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[VN] Máy Kiểm Tra TDS-3

[VN] Máy Kiểm Tra TDS-3

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[VN] Máy Kiểm Tra TDS-Mi ...

[VN] Máy Kiểm Tra TDS-Mi ...

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Van Cảm Ứng Xả Nước Ti...

Bộ Van Cảm Ứng Xả Nước Ti...

Giá bán: 490.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Van Cảm Ứng Xả Nước Rử...

Bộ Van Cảm Ứng Xả Nước Rử...

Giá bán: 485.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer DC12-24V 30A DR-LS...

Dimmer DC12-24V 30A DR-LS...

Giá bán: 160.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch PLC FX3U-24MT Transi...

Mạch PLC FX3U-24MT Transi...

Giá bán: 950.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Âm Thanh 3x6MM 4...

Cảm Biến Âm Thanh 3x6MM 4...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Module TDS ADC...

[Đặt Hàng] Module TDS ADC...

Giá bán: 420.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[VN] Module Auido Bluetoo...

[VN] Module Auido Bluetoo...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Module Cảm Biế...

[Đặt Hàng] Module Cảm Biế...

Giá bán: 650.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Module Scan Ba...

[Đặt Hàng] Module Scan Ba...

Giá bán: 980.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Sắp Về] Module Chuyển Đổ...

[Sắp Về] Module Chuyển Đổ...

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[VN] Máy Phát Tần Số DDS

[VN] Máy Phát Tần Số DDS

Giá bán: 475.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[VN] Module DS3231 Raspbe...

[VN] Module DS3231 Raspbe...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Đo TDS 130CM

Đầu Đo TDS 130CM

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Hạ Áp DC5-36V Về DC1.2...

Bộ Hạ Áp DC5-36V Về DC1.2...

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay Mini 2 Kênh ...

Module Relay Mini 2 Kênh ...

Giá bán: 32.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ESP32-WROOM-32U Chính Hãn...

ESP32-WROOM-32U Chính Hãn...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Module PLC FX3...

[Đặt Hàng] Module PLC FX3...

Giá bán: 640.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Điều Hòa Đa Năng 5 D...

Mạch Điều Hòa Đa Năng 5 D...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Combo Đo Cảm Biến Độ Ẩ...

Bộ Combo Đo Cảm Biến Độ Ẩ...

Giá bán: 255.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Đồng Hồ LED 3D...

[Đặt Hàng] Đồng Hồ LED 3D...

Giá bán: 520.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Hạ Áp DC5-36V Về DC1...

Mạch Hạ Áp DC5-36V Về DC1...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay Mini 1 Kênh ...

Module Relay Mini 1 Kênh ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer DC7-24V 15A Khởi Đ...

Dimmer DC7-24V 15A Khởi Đ...

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Cảm Biến Quang...

[Đặt Hàng] Cảm Biến Quang...

Giá bán: 590.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Radio NS73M-61LU

Module Radio NS73M-61LU

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Bảo Vệ Và Sạc Pin 3S...

Mạch Bảo Vệ Và Sạc Pin 3S...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp DC9-36V Sang...

Module Hạ Áp DC9-36V Sang...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay 12 Kênh 12V ...

Module Relay 12 Kênh 12V ...

Giá bán: 200.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chuyển Nguồn UPS 12V10...

Bộ Chuyển Nguồn UPS 12V10...

Giá bán: 89.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Đo Dung Lượng Pin Và...

Mạch Đo Dung Lượng Pin Và...

Giá bán: 99.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Xả Pin Tự Ngắt XH-M6...

Mạch Xả Pin Tự Ngắt XH-M6...

Giá bán: 165.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Bảo Vệ Sạc Acquy 12-...

Mạch Bảo Vệ Sạc Acquy 12-...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Bảo Vệ Sạc Acquy 6-6...

Mạch Bảo Vệ Sạc Acquy 6-6...

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Bảo Vệ Sạc Acquy 6-6...

Mạch Bảo Vệ Sạc Acquy 6-6...

Giá bán: 165.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Học Lệnh RF315Mhz 4 Ch...

Bộ Học Lệnh RF315Mhz 4 Ch...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Cảm Biến NI5-G...

[Đặt Hàng] Cảm Biến NI5-G...

Giá bán: 720.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Passing Xe Máy PS01

Mạch Passing Xe Máy PS01

KM:50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Mở Cửa MC-38

Cảm Biến Mở Cửa MC-38

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Phát RF433 H34C-43...

Module Phát RF433 H34C-43...

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Phát RF315 H34C-31...

Module Phát RF315 H34C-31...

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu RF315 LR33B-31...

Module Thu RF315 LR33B-31...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu RF433 LR43B-43...

Module Thu RF433 LR43B-43...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu 2.4G 6 Kênh L2...

Module Thu 2.4G 6 Kênh L2...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Phát 2.4G 6 Kênh L...

Module Phát 2.4G 6 Kênh L...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Bảo Vệ Pin 18650 3.7...

Mạch Bảo Vệ Pin 18650 3.7...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu Học Lệnh RF433...

Module Thu Học Lệnh RF433...

Giá bán: 36.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu Học Lệnh RF315...

Module Thu Học Lệnh RF315...

Giá bán: 36.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay 5V30A FC-65

Module Relay 5V30A FC-65

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF433Mhz 3 Kênh ...

Tay Phát RF433Mhz 3 Kênh ...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module 2.4G UART LC12S

Module 2.4G UART LC12S

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Báo Dung Lượng Pin 3...

Mạch Báo Dung Lượng Pin 3...

Giá bán: 38.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RFID 125Khz UART R...

Module RFID 125Khz UART R...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Thu Phát RF Sử Dụng Ch...

Bộ Thu Phát RF Sử Dụng Ch...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Bụi GP2Y1014AU

Cảm Biến Bụi GP2Y1014AU

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Điều Khiển Servo MG9...

Mạch Điều Khiển Servo MG9...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển Đổi 4-20mA ...

Module Chuyển Đổi 4-20mA ...

Giá bán: 62.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Tín Hiệu RTD ...

Mạch Chuyển Tín Hiệu RTD ...

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Cảm Biến Bếp Hồng Ngo...

Dây Cảm Biến Bếp Hồng Ngo...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ComBo Mạch Piano NE555

ComBo Mạch Piano NE555

Giá bán: 59.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB TO COM CH340 Có Dây 4...

USB TO COM CH340 Có Dây 4...

Giá bán: 42.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch PLC FX1N-10MT Transi...

Mạch PLC FX1N-10MT Transi...

Giá bán: 300.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch PLC FX1N-10MR Relay

Mạch PLC FX1N-10MR Relay

Giá bán: 420.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu Phát HC-12 433...

Module Thu Phát HC-12 433...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển RFID RC522 ...

Module Chuyển RFID RC522 ...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 750.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Lọc Nước Có TDS YL-B...

Mạch Lọc Nước Có TDS YL-B...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Lọc Nước Có TDS YL-W...

Mạch Lọc Nước Có TDS YL-W...

Giá bán: 450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Lọc Nước Có TDS Wifi...

Mạch Lọc Nước Có TDS Wifi...

Giá bán: 850.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Thu Học Lệnh RF315 1 K...

Bộ Thu Học Lệnh RF315 1 K...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[SANDT] Mạch Công Suất 16...

[SANDT] Mạch Công Suất 16...

Giá bán: 290.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thời Gian XY-BJ24

Module Thời Gian XY-BJ24

Giá bán: 149.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến FLEX SENSOR 2.2 ...

Cảm Biến FLEX SENSOR 2.2 ...

Giá bán: 495.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến FLEX SENSOR 4.5 ...

Cảm Biến FLEX SENSOR 4.5 ...

Giá bán: 575.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn Audio DC...

Module Lọc Nguồn Audio DC...

Giá bán: 39.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Module Lọc Nguồn Audi...

DIY Module Lọc Nguồn Audi...

Giá bán: 62.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Module Lọc Nguồn Audi...

DIY Module Lọc Nguồn Audi...

Giá bán: 82.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Wifi ESP8266 ESP-1...

Module Wifi ESP8266 ESP-1...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RS485 RS458-TTL01

Module RS485 RS458-TTL01

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ghi Đọc Âm Thanh M...

Module Ghi Đọc Âm Thanh M...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ghi Đọc Âm Thanh M...

Module Ghi Đọc Âm Thanh M...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Còi Chíp 5V BUZ-05

Module Còi Chíp 5V BUZ-05

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Sim5320E (Full Mạc...

Module Sim5320E (Full Mạc...

Giá bán: 1.850.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Mầu TCS34...

Module Cảm Biến Mầu TCS34...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Sạc Không Dây 5V2A L...

Mạch Sạc Không Dây 5V2A L...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Cầu H 7A DC6.5-27V M...

Mạch Cầu H 7A DC6.5-27V M...

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ánh Sáng DC3V-30V ...

Module Ánh Sáng DC3V-30V ...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Âm Thanh Ánh Sáng ...

Module Âm Thanh Ánh Sáng ...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Âm Thanh Ánh Sáng ...

Module Âm Thanh Ánh Sáng ...

Giá bán: 27.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Rung 801S...

Module Cảm Biến Rung 801S...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Kích Tạo Trễ 0.1-9...

Module Kích Tạo Trễ 0.1-9...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Kích Tạo Trễ 0.01-...

Module Kích Tạo Trễ 0.01-...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM5320E Chính Hãng (Khôn...

SIM5320E Chính Hãng (Khôn...

Giá bán: 800.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Chạm 1 Kê...

Module Cảm Biến Chạm 1 Kê...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Điện Tim ...

Module Cảm Biến Điện Tim ...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Mầu TCS34...

Module Cảm Biến Mầu TCS34...

Giá bán: 195.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến TVOC CO2 ...

Module Cảm Biến TVOC CO2 ...

Giá bán: 385.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến CO2 MH-Z1...

Module Cảm Biến CO2 MH-Z1...

Giá bán: 720.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Module Cảm Biế...

[Đặt Hàng] Module Cảm Biế...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Ánh Sáng ...

Module Cảm Biến Ánh Sáng ...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module R232TTL DIP

Module R232TTL DIP

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RF868 CC1101 17x19...

Module RF868 CC1101 17x19...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Đo TDS 50CM

Đầu Đo TDS 50CM

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Keypad 1x3 SMD-13

Keypad 1x3 SMD-13

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Keypad 1 Phím SMD-01

Keypad 1 Phím SMD-01

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Kích Tạo Trễ 0-24S...

Module Kích Tạo Trễ 0-24S...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Card Sound Chuyển Đổi Âm ...

Card Sound Chuyển Đổi Âm ...

Giá bán: 58.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ESP-WROOM-02 ESP8266 Chín...

ESP-WROOM-02 ESP8266 Chín...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ESP32-WROOM-32 ESP32 SoC ...

ESP32-WROOM-32 ESP32 SoC ...

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module ESP32 SOM-ESP32-1

Module ESP32 SOM-ESP32-1

Giá bán: 680.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Vân Tay AS608 XD...

Cảm Biến Vân Tay AS608 XD...

Giá bán: 535.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hồng Ngoại UART TP...

Module Hồng Ngoại UART TP...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Đầu Chuyển Đổi DC5.5x2...

Bộ Đầu Chuyển Đổi DC5.5x2...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bluetooth BK3231 (Không S...

Bluetooth BK3231 (Không S...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Bluetooth BT06

Module Bluetooth BT06

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 5...

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 5...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[MinhDt] Mạch Đề Máy Phát...

[MinhDt] Mạch Đề Máy Phát...

Giá bán: 600.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 1...

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 1...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Led Phát Hồng Ngoại 0805 ...

Led Phát Hồng Ngoại 0805 ...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Hẹn Giờ Thời Gian H8CA...

Bộ Hẹn Giờ Thời Gian H8CA...

Giá bán: 1.680.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Bộ Điều Khiển ...

[Đặt Hàng] Bộ Điều Khiển ...

Giá bán: 470.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nhiệt Độ Độ Ẩm DHT...

Module Nhiệt Độ Độ Ẩm DHT...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Cảm Biến Nhiệt Độ Độ ...

Dây Cảm Biến Nhiệt Độ Độ ...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[CNC-Đặt Hàng] Máy Chụp U...

[CNC-Đặt Hàng] Máy Chụp U...

Giá bán: 2.500.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Điều Khiển Nút N...

Công Tắc Điều Khiển Nút N...

Giá bán: 220.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Điều Khiển Nút N...

Công Tắc Điều Khiển Nút N...

Giá bán: 240.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Lưu Lượng YF-B4

Cảm Biến Lưu Lượng YF-B4

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Đèn 220V SL...

Bộ Điều Khiển Đèn 220V SL...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Công Tắc Hồng Ngoại ...

Mạch Công Tắc Hồng Ngoại ...

KM:85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RFID 125Khz UART D...

Module RFID 125Khz UART D...

Giá bán: 119.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tạo Xung 1Hz-150Kh...

Module Tạo Xung 1Hz-150Kh...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Hộp Nhựa RFID 104x69x12MM

Hộp Nhựa RFID 104x69x12MM

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Khóa Cửa RF...

Bộ Điều Khiển Khóa Cửa RF...

Giá bán: 255.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Oto Từ Xa 2...

Bộ Điều Khiển Oto Từ Xa 2...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Driver Step Motor V1...

Mạch Driver Step Motor V1...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giải Mã MP4 MP5 Bl...

Module Giải Mã MP4 MP5 Bl...

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Bơm Nước Tự Động XH-...

Mạch Bơm Nước Tự Động XH-...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Relay Thời Gian CKC AH3-2...

Relay Thời Gian CKC AH3-2...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng OTG MicroUSB MA-28K

Cổng OTG MicroUSB MA-28K

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt hàng] Tấm Phát Điện ...

[Đặt hàng] Tấm Phát Điện ...

Giá bán: 340.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch CNC BOB MACH3 USB

Mạch CNC BOB MACH3 USB

Giá bán: 780.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Giá bán: 145.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ứng Dụng I/O Cảm B...

Module Ứng Dụng I/O Cảm B...

Giá bán: 99.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LoadCell 50Kg LC3434-50

LoadCell 50Kg LC3434-50

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn AC 10A C...

Module Lọc Nguồn AC 10A C...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bàn Phím Nhựa KeyPad 4x4 ...

Bàn Phím Nhựa KeyPad 4x4 ...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bàn Phím Nhựa KeyPad 3x4 ...

Bàn Phím Nhựa KeyPad 3x4 ...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chiếu Sáng Hồng Ngoại ...

Bộ Chiếu Sáng Hồng Ngoại ...

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module NRF24L01 IO NR-P10

Module NRF24L01 IO NR-P10

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Đo PH-1110B BNC

Cảm Biến Đo PH-1110B BNC

Giá bán: 3.000.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước Áp Suất VNA12 DC...

Van Nước Áp Suất VNA12 DC...

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tấm Sưởi 12V30W RJ157012

Tấm Sưởi 12V30W RJ157012

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K B...

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K B...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K B...

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K B...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Khống Chế Nhiệt Độ -50...

Bộ Khống Chế Nhiệt Độ -50...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Khống Chế Nhiệt Độ -50...

Bộ Khống Chế Nhiệt Độ -50...

Giá bán: 215.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Khống Chế Nhiệt Độ...

Module Khống Chế Nhiệt Độ...

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Khống Chế Nhiệt Độ...

Module Khống Chế Nhiệt Độ...

Giá bán: 325.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Độ Ẩm Đ...

Module Điều Khiển Độ Ẩm Đ...

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ổ Cắm Kiểm Soát Độ Ẩm 0-9...

Ổ Cắm Kiểm Soát Độ Ẩm 0-9...

Giá bán: 540.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ổ Cắm Kiểm Soát Nhiệt Độ ...

Ổ Cắm Kiểm Soát Nhiệt Độ ...

Giá bán: 215.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ổ Cắm Kiểm Soát Nhiệt Độ ...

Ổ Cắm Kiểm Soát Nhiệt Độ ...

Giá bán: 245.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 800KV (Máy...

Module Tăng Áp 800KV (Máy...

Giá bán: 290.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module SIM A6 Mini GPRS G...

Module SIM A6 Mini GPRS G...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module SIM800L Mini GPRS ...

Module SIM800L Mini GPRS ...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Áp Suất MPX5050G...

Cảm Biến Áp Suất MPX5050G...

Giá bán: 575.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giàn Phơi Thông Mi...

Module Giàn Phơi Thông Mi...

Giá bán: 99.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Wifi ESP826...

Bộ Điều Khiển Wifi ESP826...

KM:220.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Oxy Hòa T...

Module Cảm Biến Oxy Hòa T...

Giá bán: 6.450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn MC34063

Module Nguồn MC34063

Giá bán: 36.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Lọc Nhiễu Audio XH-M...

Mạch Lọc Nhiễu Audio XH-M...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi Jack 3.5 ...

Mạch Chuyển Đổi Jack 3.5 ...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi 3.5 RCA X...

Mạch Chuyển Đổi 3.5 RCA X...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Hạ Áp Ra Cổng USB 5V5A...

Bộ Hạ Áp Ra Cổng USB 5V5A...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Triết Áp Công Tắc ...

Module Triết Áp Công Tắc ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Triết Áp Đôi B50K ...

Module Triết Áp Đôi B50K ...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 5A LM2587

Module Tăng Áp 5A LM2587

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 4x50W TDA785...

Module Audio 4x50W TDA785...

Giá bán: 455.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 2x100W TDA74...

Module Audio 2x100W TDA74...

Giá bán: 205.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp 5V5A TPS4005...

Module Hạ Áp 5V5A TPS4005...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 2x50W Blueto...

Module Audio 2x50W Blueto...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay 8 Kênh 5V MR...

Module Relay 8 Kênh 5V MR...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay 8 Kênh 12V M...

Module Relay 8 Kênh 12V M...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Bluetooth IO UART ...

Module Bluetooth IO UART ...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF315 2 Kênh TP-...

Tay Phát RF315 2 Kênh TP-...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF315 2 Kênh TP-...

Tay Phát RF315 2 Kênh TP-...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển RF315 3 Rel...

Bộ Điều Khiển RF315 3 Rel...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 1109  (Hồ sơ) 1 2 3 4 5 6

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI