Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Tụ Cao Áp 151 1KV

Tụ Cao Áp 151 1KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 221 2KV

Tụ Cao Áp 221 2KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối Dây 2 Chân 0.08-...

Jack Nối Dây 2 Chân 0.08-...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối Dây 3 Chân 0.08-...

Jack Nối Dây 3 Chân 0.08-...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A7860N HCPL DIP8 Driver I...

A7860N HCPL DIP8 Driver I...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A7860L HCPL DIP8 Driver I...

A7860L HCPL DIP8 Driver I...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Nguồn DC5.5x2.1MM Có ...

Dây Nguồn DC5.5x2.1MM Có ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0402 104-100nF ±10% 16...

Tụ 0402 104-100nF ±10% 16...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0402 1% 124K (50c)

Trở 0402 1% 124K (50c)

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0402 220-22pF 5% 50V (...

Tụ 0402 220-22pF 5% 50V (...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0402 101-100pF 5% 50V ...

Tụ 0402 101-100pF 5% 50V ...

Giá bán: 27.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 141V-02P 2.54MM

CON 2 141V-02P 2.54MM

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Đồng Thau M2 13MM Đực...

Cọc Đồng Thau M2 13MM Đực...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa SANYO 150uF 16V (5...

Tụ Hóa SANYO 150uF 16V (5...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 5% 10K (50c...

Trở Vạch 1/8W 5% 10K (50c...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 5% 33K (50c...

Trở Vạch 1/8W 5% 33K (50c...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 5% 150K (50...

Trở Vạch 1/8W 5% 150K (50...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 5% 75R (50c...

Trở Vạch 1/8W 5% 75R (50c...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0402 1% 1M (50c)

Trở 0402 1% 1M (50c)

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 475-4.7uF 10% X7R...

Tụ 1206 475-4.7uF 10% X7R...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0402 103-10nF ±10% 50V...

Tụ 0402 103-10nF ±10% 50V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0402 104-100nF ±10% 50...

Tụ 0402 104-100nF ±10% 50...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 153-15nF 50V ...

Tụ Tantalum 153-15nF 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 152-1.5nF 50V (10...

Tụ 0805 152-1.5nF 50V (10...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 121-120P 50V (10c...

Tụ 0805 121-120P 50V (10c...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 50W 5% 2R RX24

Trở 50W 5% 2R RX24

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 50W 5% 1R RX24

Trở 50W 5% 1R RX24

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 200W 5% 10R RXLG

Trở 200W 5% 10R RXLG

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 200W 5% 5.1R RXLG

Trở 200W 5% 5.1R RXLG

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 12Px2 5557-4.2 Cái

Header 12Px2 5557-4.2 Cái

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 10Px2 5557-4.2 Cái

Header 10Px2 5557-4.2 Cái

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5Px2 5557-4.2 Cái

Header 5Px2 5557-4.2 Cái

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 332-3.3nF 50V...

Tụ Tantalum 332-3.3nF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 471-470pF 50V...

Tụ Tantalum 471-470pF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 472-4.7nF 50V...

Tụ Tantalum 472-4.7nF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MMBT2222ALT1G SOT23 Chính...

MMBT2222ALT1G SOT23 Chính...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5Px2 5557-4.2 Đực ...

Header 5Px2 5557-4.2 Đực ...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 10Px2 5557-4.2 Đực...

Header 10Px2 5557-4.2 Đực...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 12Px2 5557-4.2 Đực...

Header 12Px2 5557-4.2 Đực...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BT136S-600E TO252 TRIAC 4...

BT136S-600E TO252 TRIAC 4...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFP260N TO247 MOSFET 50A...

IRFP260N TO247 MOSFET 50A...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 103-10nF 10% 50V ...

Tụ 0805 103-10nF 10% 50V ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB2.0 A-A Đực Cái 1....

Dây USB2.0 A-A Đực Cái 1....

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB2.0 A-A Đực Cái 1 ...

Dây USB2.0 A-A Đực Cái 1 ...

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Lập Trình PLC USB-CIF...

Cáp Lập Trình PLC USB-CIF...

Giá bán: 300.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Đốt 2R 5V12W 12V...

Điện Trở Đốt 2R 5V12W 12V...

Giá bán: 67.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Đốt 220V 60W 6x4...

Điện Trở Đốt 220V 60W 6x4...

Giá bán: 68.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 5% 510R (50c)

Trở 0805 5% 510R (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 10P 1.0MM SH1.0-10P D...

Dây 10P 1.0MM SH1.0-10P D...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1W 4.7R

Trở 5% 1W 4.7R

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack XLR-3P Cái Cong JXR-...

Jack XLR-3P Cái Cong JXR-...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 4 KF1000-4P

CON 4 KF1000-4P

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Header VH3.96 (10c)

Lõi Header VH3.96 (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P VH3.96-3P Cái

Header 3P VH3.96-3P Cái

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P VH3.96-4P Cái

Header 4P VH3.96-4P Cái

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P VH3.96-2P Đực C...

Header 2P VH3.96-2P Đực C...

Giá bán: 400 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P VH3.96-4P Đực C...

Header 4P VH3.96-4P Đực C...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P VH3.96-2P Đực T...

Header 2P VH3.96-2P Đực T...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P VH3.96-4P Đực T...

Header 4P VH3.96-4P Đực T...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SOCKET KIT Arduino NANO I...

SOCKET KIT Arduino NANO I...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 3...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 3...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Nạp Đa Năng ESP 01...

Socket Nạp Đa Năng ESP 01...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1W 1.5K

Trở 5% 1W 1.5K

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 3 KF301-3P 5.08MM Xan...

CON 3 KF301-3P 5.08MM Xan...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF301-2P 5.08MM Xan...

CON 2 KF301-2P 5.08MM Xan...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16MHZ SMD2520

Thạch Anh 16MHZ SMD2520

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener BZV55-C3V9 3....

Diode Zener BZV55-C3V9 3....

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A-Mini 80CM 0.5A ...

Dây USB A-Mini 80CM 0.5A ...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 105-1uF 10% 16V (...

Tụ 0805 105-1uF 10% 16V (...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BD679 TO126 TRANS NPN 4A ...

BD679 TO126 TRANS NPN 4A ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 392-3.9nF 50V (10c...

Tụ Gốm 392-3.9nF 50V (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 153-15nF 50V (10c)

Tụ Gốm 153-15nF 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 470-47pF 50V ...

Tụ Tantalum 470-47pF 50V ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 683-68nF 50V ...

Tụ Tantalum 683-68nF 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 681-680pF 50V...

Tụ Tantalum 681-680pF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 561-560pF 50V (10c...

Tụ Gốm 561-560pF 50V (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 68pF 50V (10c)

Tụ Gốm 68pF 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 82pF 50V (10c)

Tụ Gốm 82pF 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 562-5.6nF 50V...

Tụ Tantalum 562-5.6nF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 682-6.8nF 50V...

Tụ Tantalum 682-6.8nF 50V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 822-8.2nF 50V...

Tụ Tantalum 822-8.2nF 50V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 39pF 50V (10c)

Tụ Gốm 39pF 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 20V DIP

Diode Zener 1/2W 20V DIP

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 3.3uF 50V

Tụ Hóa 3.3uF 50V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107A-100uF 10...

Tụ Tantalum 107A-100uF 10...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P XH-6AW-2.54 Đực...

Header 4P XH-6AW-2.54 Đực...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P XH-6AW-2.54 Đực...

Header 6P XH-6AW-2.54 Đực...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1210 47uF 10V 20% (10c...

Tụ 1210 47uF 10V 20% (10c...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1206 1% 3.3K (50c)

Trở 1206 1% 3.3K (50c)

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 2W 2R

Trở 5% 2W 2R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode T4 SOD323 (1N4148WS...

Diode T4 SOD323 (1N4148WS...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đỏ Đen 2P XH2.54-2P 3...

Dây Đỏ Đen 2P XH2.54-2P 3...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack PLS20-6P

Jack PLS20-6P

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SKKT162/16E THYRISTOR 162...

SKKT162/16E THYRISTOR 162...

Giá bán: 435.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SKKT106/16E THYRISTOR 106...

SKKT106/16E THYRISTOR 106...

Giá bán: 290.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 6.8nF 10% 50V (10...

Tụ 0805 6.8nF 10% 50V (10...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 39pF 5% 50V (10c)

Tụ 0805 39pF 5% 50V (10c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 4.87K (50c)

Trở 0805 1% 4.87K (50c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 5.1R (50c)

Trở 0805 1% 5.1R (50c)

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 51k (50c)

Trở 0805 1% 51k (50c)

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 10M (50c)

Trở 0805 1% 10M (50c)

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 13K (50c)

Trở 0805 1% 13K (50c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE6 Đực Cong 2.54MM

IDE6 Đực Cong 2.54MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 620R (50c)

Trở 0805 1% 620R (50c)

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện Đôi 2x0.5MM Đỏ T...

Dây Điện Đôi 2x0.5MM Đỏ T...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện Đôi 2x0.5MM Đỏ T...

Dây Điện Đôi 2x0.5MM Đỏ T...

Giá bán: 255.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Nhiệt NTC 3D-9

Trở Nhiệt NTC 3D-9

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Nhiệt NTC 16D-7

Trở Nhiệt NTC 16D-7

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Nhiệt NTC 15D2R5

Trở Nhiệt NTC 15D2R5

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RJ11 6P6C LEGO EV3

RJ11 6P6C LEGO EV3

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDC 14P Đực Hàn Mạch (màu...

IDC 14P Đực Hàn Mạch (màu...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack XLR-3P Cái Cong JXR-...

Jack XLR-3P Cái Cong JXR-...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack XLR-3P Đực Cong JXR-...

Jack XLR-3P Đực Cong JXR-...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack XLR-3P Cái DXR-3...

Đầu Jack XLR-3P Cái DXR-3...

Giá bán: 23.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack XLR-3P Đực DXR-3...

Đầu Jack XLR-3P Đực DXR-3...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Audio 3.5MM Đực Đực 1...

Dây Audio 3.5MM Đực Đực 1...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh BM-12Mhz 49S DI...

Thạch Anh BM-12Mhz 49S DI...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 6.8uH 1.2A SMD10...

Cuộn Cảm 6.8uH 1.2A SMD10...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFP460 Chính Hãng IR

IRFP460 Chính Hãng IR

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DXT751 SOT89 TRANS PNP 3A...

DXT751 SOT89 TRANS PNP 3A...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7Px2 5557-4.2 Đực ...

Header 7Px2 5557-4.2 Đực ...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6Px2 5557-4.2 Đực ...

Header 6Px2 5557-4.2 Đực ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6Px2 5557-4.2 Cái

Header 6Px2 5557-4.2 Cái

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket ESP-01 Tích Hợp DH...

Socket ESP-01 Tích Hợp DH...

Giá bán: 52.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1% 1/2W 1K

Trở 1% 1/2W 1K

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1000uF 16V 10x13MM

Tụ Hóa 1000uF 16V 10x13MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 4.0x1.7MM Dài ...

Dây DC Đực 4.0x1.7MM Dài ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DBS10 SOP4 Diode Cầu 1A 1...

DBS10 SOP4 Diode Cầu 1A 1...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LMBR160 SOD123 Diode Scho...

LMBR160 SOD123 Diode Scho...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 8.2uF 400V

Tụ Hóa 8.2uF 400V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm Cắm 750uF 6.8V 6x...

Tụ Nhôm Cắm 750uF 6.8V 6x...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm Cắm 820uF 6.3V 6x...

Tụ Nhôm Cắm 820uF 6.3V 6x...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm Cắm 330uF 6.8V 5x...

Tụ Nhôm Cắm 330uF 6.8V 5x...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm Cắm 680uF 6.8V 6x...

Tụ Nhôm Cắm 680uF 6.8V 6x...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x5P ...

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x5P ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BZT52C5V1 SOD123 Diode Ze...

BZT52C5V1 SOD123 Diode Ze...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SD718 TO-3P Chính Hãng K...

2SD718 TO-3P Chính Hãng K...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 226-22uF 20% 16V ...

Tụ 0805 226-22uF 20% 16V ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode 10MQ100

Diode 10MQ100

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 400V

Tụ Hóa 10uF 400V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack USB Type-C

Đầu Jack USB Type-C

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SA1941 A1941 TO-3P TRANS...

2SA1941 A1941 TO-3P TRANS...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SC5198 C5198 TO-3P TRANS...

2SC5198 C5198 TO-3P TRANS...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 50W 5% 100R RX24

Trở 50W 5% 100R RX24

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Cổng COM DB9 Cái Đực ...

Dây Cổng COM DB9 Cái Đực ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BYT52K SOD57

BYT52K SOD57

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Đồng Hàn Mạch M3+12.2...

Cọc Đồng Hàn Mạch M3+12.2...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Đồng Hàn Mạch M3+10.8...

Cọc Đồng Hàn Mạch M3+10.8...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hoá 33uF 16V

Tụ Hoá 33uF 16V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đỏ Đen 2P XH2.0-2P 30...

Dây Đỏ Đen 2P XH2.0-2P 30...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 5.5x2.1MM 1 Đầ...

Dây DC Đực 5.5x2.1MM 1 Đầ...

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFB4020 TO220 Class-D au...

IRFB4020 TO220 Class-D au...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFP4568 TO247 MOSFET N-C...

IRFP4568 TO247 MOSFET N-C...

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1W 39K (10c)

Trở 5% 1W 39K (10c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 2.2K

Trở Sứ 5W 5% 2.2K

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 2W 33K (5c)

Trở 5% 2W 33K (5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 2W 39K (5c)

Trở 5% 2W 39K (5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 5% 3.3M (50c)

Trở 0805 5% 3.3M (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 1.5K (50c)

Trở 0805 1% 1.5K (50c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Nhiệt MF52E 3K 1...

Điện Trở Nhiệt MF52E 3K 1...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 5...

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 5...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp HDMI 30CM

Cáp HDMI 30CM

Giá bán: 52.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DP25 Cái Thẳng Kèm Ốc

DP25 Cái Thẳng Kèm Ốc

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MJE13003 TO252

MJE13003 TO252

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ốc Vỏ DB9 Gài (10c)

Ốc Vỏ DB9 Gài (10c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Nguồn 4P 6CM C5080-4P...

Dây Nguồn 4P 6CM C5080-4P...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 1...

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 1...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P PH2.0-4P Đực Co...

Header 4P PH2.0-4P Đực Co...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 5% 820R (50...

Trở Vạch 1/8W 5% 820R (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Ferrite 77254A7 39.9x...

Lõi Ferrite 77254A7 39.9x...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Ferrite 77439A 46.7x2...

Lõi Ferrite 77439A 46.7x2...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P CH5.08-4P Đực T...

Header 4P CH5.08-4P Đực T...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HR911102A RJ45

HR911102A RJ45

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vỏ USB 38x15x6MM Vàng Chư...

Vỏ USB 38x15x6MM Vàng Chư...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vỏ USB 74x17x8MM Đen Chưa...

Vỏ USB 74x17x8MM Đen Chưa...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vỏ USB 42x17x7MM Bạc Chưa...

Vỏ USB 42x17x7MM Bạc Chưa...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 0805 10nH (0.01u...

Cuộn Cảm 0805 10nH (0.01u...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 4P XH2.54-4P 40...

Dây Trắng 4P XH2.54-4P 40...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 1% 15K (50c...

Trở Vạch 1/4W 1% 15K (50c...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Ferrite 77930-A7 INVE...

Lõi Ferrite 77930-A7 INVE...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 330-33P 50V 5...

Tụ Tantalum 330-33P 50V 5...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cầu Đấu 4 TB-2504

Cầu Đấu 4 TB-2504

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 821-820pF 50V (10c...

Tụ Gốm 821-820pF 50V (10c...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack JS-333 6MM Màu Đ...

Đầu Jack JS-333 6MM Màu Đ...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack JS-333 6MM Màu Đ...

Đầu Jack JS-333 6MM Màu Đ...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Acquy 100A 10CM M...

Đầu Kẹp Acquy 100A 10CM M...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Acquy 100A 10CM M...

Đầu Kẹp Acquy 100A 10CM M...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1% 2W 0.1R

Trở 1% 2W 0.1R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren VR3T M3+15MM (10c...

Vít Ren VR3T M3+15MM (10c...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren VR3T M3+10MM (10c...

Vít Ren VR3T M3+10MM (10c...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren VR2.7B M2.7+10MM ...

Vít Ren VR2.7B M2.7+10MM ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP115A P115A SOP5 High S...

TLP115A P115A SOP5 High S...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP2368 P2368 SOP5 High S...

TLP2368 P2368 SOP5 High S...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 91R (50c...

Trở Vạch 1/4W 5% 91R (50c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ BHC Aerovox 33000uF 63...

Tụ BHC Aerovox 33000uF 63...

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 24Mhz SMD5070

OSC 24Mhz SMD5070

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 2P XH2.54-2P 20...

Dây Trắng 2P XH2.54-2P 20...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện 0.5MM Màu Xanh D...

Dây Điện 0.5MM Màu Xanh D...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện 0.5MM Màu Vàng (...

Dây Điện 0.5MM Màu Vàng (...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện 0.5MM Màu Trắng ...

Dây Điện 0.5MM Màu Trắng ...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 2904  (Hồ sơ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...Trang cuối

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI