Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Bộ Máy Lắc Bột Sắt Làm Mạ...

Bộ Máy Lắc Bột Sắt Làm Mạ...

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[VN] Màn Hình DSO138 2.4i...

[VN] Màn Hình DSO138 2.4i...

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Mạch Báo Dung Lượng P...

DIY Mạch Báo Dung Lượng P...

Giá bán: 52.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình Raspberry 10.1 I...

Màn Hình Raspberry 10.1 I...

Giá bán: 2.500.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Phim Cảm Quang...

[Đặt Hàng] Phim Cảm Quang...

Giá bán: 3.950.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình HMI OP320-A V8.0

Màn Hình HMI OP320-A V8.0

Giá bán: 600.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Giá Đỡ Màn Hình LCD1602

Giá Đỡ Màn Hình LCD1602

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt hàng]LCD Nextion 5.0...

[Đặt hàng]LCD Nextion 5.0...

Giá bán: 2.600.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD Nextion 4.3 UART HMI ...

LCD Nextion 4.3 UART HMI ...

Giá bán: 1.180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD 4.3 UART HMI Cảm Ứng ...

LCD 4.3 UART HMI Cảm Ứng ...

Giá bán: 1.180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp 3.0-3.2MM (1 Chi...

Đầu Chụp 3.0-3.2MM (1 Chi...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp 2.1-2.5MM (1 Chi...

Đầu Chụp 2.1-2.5MM (1 Chi...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp 1.3 - 1.7MM (1 C...

Đầu Chụp 1.3 - 1.7MM (1 C...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp 0.8-1.3MM (1 Chi...

Đầu Chụp 0.8-1.3MM (1 Chi...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu chụp 0.7-1.1MM (1 Chi...

Đầu chụp 0.7-1.1MM (1 Chi...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp 0.2-0.5MM (1 Chi...

Đầu Chụp 0.2-0.5MM (1 Chi...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nhựa Phủ Mạch In UV Xanh ...

Nhựa Phủ Mạch In UV Xanh ...

Giá bán: 900.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng UV 8W (Thay Thế Cho ...

Bóng UV 8W (Thay Thế Cho ...

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nhựa Chống Ẩm SINWE70

Nhựa Chống Ẩm SINWE70

Giá bán: 275.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Điều Khiển Động Cơ 5-...

PCB Điều Khiển Động Cơ 5-...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Mạch Nháy Theo Nhạc L...

PCB Mạch Nháy Theo Nhạc L...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] LCD Nextion 5....

[Đặt Hàng] LCD Nextion 5....

Giá bán: 1.750.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] LCD Nextion 7....

[Đặt Hàng] LCD Nextion 7....

Giá bán: 1.950.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD Nextion 3.2 UART HMI ...

LCD Nextion 3.2 UART HMI ...

Giá bán: 650.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD Nextion 2.4 UART HMI ...

LCD Nextion 2.4 UART HMI ...

Giá bán: 450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Khoan Tay Thủ Công MH-MS5...

Khoan Tay Thủ Công MH-MS5...

Giá bán: 130.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD320240 RA8806 Xanh Dươ...

LCD320240 RA8806 Xanh Dươ...

Giá bán: 1.450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bút Máy Khoan Mini BK-165...

Bút Máy Khoan Mini BK-165...

Giá bán: 99.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ BreadBoard XF-25

Bộ BreadBoard XF-25

Giá bán: 39.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trục Nối Kẹp Khoan DMK06 ...

Trục Nối Kẹp Khoan DMK06 ...

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trục Nối Kẹp Khoan DMK06 ...

Trục Nối Kẹp Khoan DMK06 ...

Giá bán: 39.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB SHT1X

PCB SHT1X

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 3.2 UART HMI Touc...

LCD TFT 3.2 UART HMI Touc...

Giá bán: 420.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Điều Chỉnh Âm Sắc XH...

Mạch Điều Chỉnh Âm Sắc XH...

Giá bán: 59.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Phay CNC 2.0MM

Mũi Phay CNC 2.0MM

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Phay CNC 1.5MM

Mũi Phay CNC 1.5MM

Giá bán: 14.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Phay CNC 1.0MM

Mũi Phay CNC 1.0MM

Giá bán: 13.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Phay CNC 0.8MM

Mũi Phay CNC 0.8MM

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Phay CNC 0.6MM

Mũi Phay CNC 0.6MM

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Phim Cảm Quang 30x1000CM ...

Phim Cảm Quang 30x1000CM ...

Giá bán: 320.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Phíp Đồng Dán Cảm Quang 7...

Phíp Đồng Dán Cảm Quang 7...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Phim Cảm Quang 30x100CM (...

Phim Cảm Quang 30x100CM (...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Phíp Đồng Dán Cảm Quang 5...

Phíp Đồng Dán Cảm Quang 5...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Phim Cảm Quang 30x300CM (...

Phim Cảm Quang 30x300CM (...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 7.0 UART HMI Touc...

LCD TFT 7.0 UART HMI Touc...

Giá bán: 1.750.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Khoan 4.9MM (Khoan LE...

Mũi Khoan 4.9MM (Khoan LE...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trục Nối Kẹp Khoan DMK10 ...

Trục Nối Kẹp Khoan DMK10 ...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Mũi Khoan 0.3-4MM...

Đầu Kẹp Mũi Khoan 0.3-4MM...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Mũi Khoan 0.6-6MM...

Đầu Kẹp Mũi Khoan 0.6-6MM...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trục Nối Kẹp Khoan DMK10 ...

Trục Nối Kẹp Khoan DMK10 ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 2.2 SPI

LCD TFT 2.2 SPI

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu COS E7508 Vàng (10 Ch...

Đầu COS E7508 Vàng (10 Ch...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD 8807K13

LCD 8807K13

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Cắt 6MM

Đầu Cắt 6MM

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Mạch Công Suất EGS002...

PCB Mạch Công Suất EGS002...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Module ESP07 ESP12

PCB Module ESP07 ESP12

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nhựa Phủ Mạch UV 100g Màu...

Nhựa Phủ Mạch UV 100g Màu...

Giá bán: 87.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD12864 COG

LCD12864 COG

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Phíp Đồng FR4 1.6MM 10x20...

Phíp Đồng FR4 1.6MM 10x20...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Mũi Khoan 0-3.5MM...

Đầu Kẹp Mũi Khoan 0-3.5MM...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Mũi Khoan 0-3.5MM...

Đầu Kẹp Mũi Khoan 0-3.5MM...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB SHT7X

PCB SHT7X

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB MAX31855

PCB MAX31855

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình Raspberry 5 Inch...

Màn Hình Raspberry 5 Inch...

Giá bán: 1.150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Kẹp Mũi Khoan BK317-10...

Bộ Kẹp Mũi Khoan BK317-10...

Giá bán: 52.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Kẹp Mũi Khoan BK317-5 ...

Bộ Kẹp Mũi Khoan BK317-5 ...

Giá bán: 42.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Kẹp Mũi Khoan BK230-10...

Bộ Kẹp Mũi Khoan BK230-10...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Kẹp Mũi Khoan BK230-5 ...

Bộ Kẹp Mũi Khoan BK230-5 ...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Phíp Đồng FR4 1.6MM 7x10C...

Phíp Đồng FR4 1.6MM 7x10C...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Phíp Đồng FR4 1.6MM 5x7CM...

Phíp Đồng FR4 1.6MM 5x7CM...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 2.4 UART HMI Touc...

LCD TFT 2.4 UART HMI Touc...

Giá bán: 320.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Doa 3MM

Đầu Doa 3MM

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY LM386 Module Audio

DIY LM386 Module Audio

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Khoan 3.0MM (1 Chiếc)

Mũi Khoan 3.0MM (1 Chiếc)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Khoan 2.0MM (1 Chiếc)

Mũi Khoan 2.0MM (1 Chiếc)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giải Mã LCD 7 Inch...

Module Giải Mã LCD 7 Inch...

Giá bán: 420.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB 4x6CM

PCB 4x6CM

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Mũi Khoan 2.5-3.2...

Đầu Kẹp Mũi Khoan 2.5-3.2...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LED Cây Thông (1 Mạch...

PCB LED Cây Thông (1 Mạch...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Đế LED Cây Thông

PCB Đế LED Cây Thông

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD Gphone

LCD Gphone

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 1.8 SPI

LCD TFT 1.8 SPI

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 1.44 SPI

LCD TFT 1.44 SPI

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn hình Raspberry 7 Inch...

Màn hình Raspberry 7 Inch...

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD 5110 Arduino

LCD 5110 Arduino

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mặt Nhựa LCD12864

Mặt Nhựa LCD12864

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình Raspberry 3.5 In...

Màn Hình Raspberry 3.5 In...

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Cắt 3MM

Đầu Cắt 3MM

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nắp Đựng Nước Rửa Mạch

Nắp Đựng Nước Rửa Mạch

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Phíp Đồng FR4 1.6MM A4 1 ...

Phíp Đồng FR4 1.6MM A4 1 ...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Led Trái Tim 32 Led

DIY Led Trái Tim 32 Led

Giá bán: 62.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Phíp Đồng FR4 1.6MM A4 2 ...

Phíp Đồng FR4 1.6MM A4 2 ...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB FT232RL

PCB FT232RL

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD 160x128B 3.3-5V Xanh ...

LCD 160x128B 3.3-5V Xanh ...

Giá bán: 850.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Chuyển Đổi TQFP32-DIP...

PCB Chuyển Đổi TQFP32-DIP...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Module Chuyển Đổi LCD...

PCB Module Chuyển Đổi LCD...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Module Chuyển Đổi LCD...

PCB Module Chuyển Đổi LCD...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SocKet Bluetooth HC05 HC0...

SocKet Bluetooth HC05 HC0...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 2.2 UART HMI (Ver...

LCD TFT 2.2 UART HMI (Ver...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Module LCD1202

PCB Module LCD1202

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Khoan 1.6MM (1 Chiếc)

Mũi Khoan 1.6MM (1 Chiếc)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Khoan 1.5MM (1 Chiếc)

Mũi Khoan 1.5MM (1 Chiếc)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Khoan 0.9MM (1 Chiếc)

Mũi Khoan 0.9MM (1 Chiếc)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Khoan 0.6MM (1 Chiếc)

Mũi Khoan 0.6MM (1 Chiếc)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD1604 Xanh Dương

LCD1604 Xanh Dương

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB SHT V2

PCB SHT V2

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Mũi Khoan 0.8-1.5...

Đầu Kẹp Mũi Khoan 0.8-1.5...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD12864A KS0108 5V Xanh ...

LCD12864A KS0108 5V Xanh ...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Chuyển Đổi 8P 1.27-2....

PCB Chuyển Đổi 8P 1.27-2....

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module OLED12864 0.96Inch...

Module OLED12864 0.96Inch...

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB KA2284 METER DRIVER

PCB KA2284 METER DRIVER

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nước Tráng Thiếc 100ML

Nước Tráng Thiếc 100ML

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB TDA7297

PCB TDA7297

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD Keypad shield Arduino

LCD Keypad shield Arduino

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Khoan CNC 2.5MM

Mũi Khoan CNC 2.5MM

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lưỡi Cắt Máy Khoan LC702

Lưỡi Cắt Máy Khoan LC702

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Giấy Ráp Mịn A4

Giấy Ráp Mịn A4

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Giấy Ráp Thường A4

Giấy Ráp Thường A4

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB KIT Thời Gian DS1302

PCB KIT Thời Gian DS1302

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Khoan CNC 0.4MM

Mũi Khoan CNC 0.4MM

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Khoan CNC 0.9MM

Mũi Khoan CNC 0.9MM

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Khoan CNC 0.6MM

Mũi Khoan CNC 0.6MM

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mũi Khoan CNC 0.3MM

Mũi Khoan CNC 0.3MM

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lưỡi Cắt Sắt 32MM

Lưỡi Cắt Sắt 32MM

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB MC34063

PCB MC34063

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình LCD LED Nhiệt Độ

Màn Hình LCD LED Nhiệt Độ

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình LCD 5110

Màn Hình LCD 5110

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD1202

LCD1202

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Board Test 400

Board Test 400

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Board Test 830

Board Test 830

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD0802 5V Xanh Dương

LCD0802 5V Xanh Dương

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module OLED12864 1.3Inch ...

Module OLED12864 1.3Inch ...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD12864 QC12864B 5V Xanh...

LCD12864 QC12864B 5V Xanh...

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD12864 QC12864B 5V Xanh...

LCD12864 QC12864B 5V Xanh...

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD 8808K9

LCD 8808K9

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LCD Led 4 Số 3.3V

Module LCD Led 4 Số 3.3V

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Máy Khoan Tay DC12V

Máy Khoan Tay DC12V

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB FPC 40PIn 0.4MM

PCB FPC 40PIn 0.4MM

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB FPC 60PIN 0.5MM

PCB FPC 60PIN 0.5MM

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LCM TFT LCD 60PIN

PCB LCM TFT LCD 60PIN

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lưỡi Cắt Sắt 20MM

Lưỡi Cắt Sắt 20MM

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Dao Động Đa Hài

PCB Dao Động Đa Hài

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LED 5MM 4x4

PCB LED 5MM 4x4

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB H206

PCB H206

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB TQFP64-TQFP100 0.5MM

PCB TQFP64-TQFP100 0.5MM

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB ADC0809

PCB ADC0809

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LED 7 4.0

PCB LED 7 4.0

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Relay 30A

PCB Relay 30A

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB NE555 + CD4017

PCB NE555 + CD4017

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Led Nháy Âm Thanh ES1

PCB Led Nháy Âm Thanh ES1

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LM3915

PCB LM3915

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB 2x8MM

PCB 2x8MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB 3x7MM

PCB 3x7MM

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nhựa Thông Lỏng

Nhựa Thông Lỏng

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Keypad 4x4

PCB Keypad 4x4

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 4.3 Touch IC1963

LCD TFT 4.3 Touch IC1963

Giá bán: 900.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 5.0 Touch IC1963

LCD TFT 5.0 Touch IC1963

Giá bán: 1.200.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 7.0 Touch IC1963

LCD TFT 7.0 Touch IC1963

Giá bán: 1.150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Chuyển Đổi TSSOP28-DI...

PCB Chuyển Đổi TSSOP28-DI...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Thu Phát Hồng Ngoại Y...

PCB Thu Phát Hồng Ngoại Y...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Thu Phát Hồng Ngoại Y...

PCB Thu Phát Hồng Ngoại Y...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Thu Hồng Ngoại YL-70

PCB Thu Hồng Ngoại YL-70

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB TCRT5000

PCB TCRT5000

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB PCF8591

PCB PCF8591

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB MQ2 YL-15

PCB MQ2 YL-15

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Max7219 Và Matrix 8x8

PCB Max7219 Và Matrix 8x8

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LM2596

PCB LM2596

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LM2577

PCB LM2577

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LM386

PCB LM386

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Jack DC5.5x2.1MM

PCB Jack DC5.5x2.1MM

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB DHT11

PCB DHT11

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB DB9

PCB DB9

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB ACS712

PCB ACS712

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Chuyển Đổi TSSOP10-DI...

PCB Chuyển Đổi TSSOP10-DI...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB EEPROM AT24C

PCB EEPROM AT24C

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD HLY070ML227-12A 7INCH

LCD HLY070ML227-12A 7INCH

Giá bán: 850.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 2.4 Touch IC9325

LCD TFT 2.4 Touch IC9325

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB EPM240/570

PCB EPM240/570

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB EP2C5T144

PCB EP2C5T144

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD1602 Xanh Dương 3.3-5V

LCD1602 Xanh Dương 3.3-5V

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Mũi Khoan 2.5-3.2...

Đầu Kẹp Mũi Khoan 2.5-3.2...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Mũi Khoan 1.8-2.5...

Đầu Kẹp Mũi Khoan 1.8-2.5...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Mũi Khoan 1.0-1.5...

Đầu Kẹp Mũi Khoan 1.0-1.5...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Phíp Đồng FR1 1.6MM A4 1 ...

Phíp Đồng FR1 1.6MM A4 1 ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB LED Trái Tim 32 LED

PCB LED Trái Tim 32 LED

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Chuyển Đổi SOP16-DIP1...

PCB Chuyển Đổi SOP16-DIP1...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình LCD LED 4 Số 3.3...

Màn Hình LCD LED 4 Số 3.3...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình LCD LED 6 Số 3.3...

Màn Hình LCD LED 6 Số 3.3...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình OLED12864

Màn Hình OLED12864

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Giá Màn Hình Raspberry 7 ...

Giá Màn Hình Raspberry 7 ...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình Raspberry 7 Inch...

Màn Hình Raspberry 7 Inch...

Giá bán: 950.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dao Cắt Mica C-Mart A0003

Dao Cắt Mica C-Mart A0003

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tip Phủ Mạch UV Màu Trắng

Tip Phủ Mạch UV Màu Trắng

Giá bán: 49.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 3.2 Touch IC9341

LCD TFT 3.2 Touch IC9341

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dung Dịch Pha Mực 100Ml

Dung Dịch Pha Mực 100Ml

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nhựa Phủ Mạch UV 100g Màu...

Nhựa Phủ Mạch UV 100g Màu...

Giá bán: 87.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nhựa Phủ Mạch UV 100g Màu...

Nhựa Phủ Mạch UV 100g Màu...

Giá bán: 87.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bột Hiện Phim Na2CO3 100G

Bột Hiện Phim Na2CO3 100G

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Phim In Mờ A4

Phim In Mờ A4

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Phim In Ảnh A4 (Giấy Tron...

Phim In Ảnh A4 (Giấy Tron...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 310  (Hồ sơ) 1 2

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI