Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

[Đặt Hàng] Khung Cánh Tay...

[Đặt Hàng] Khung Cánh Tay...

Giá bán: 1.200.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Bộ Động Cơ Bánh Xích ...

DIY Bộ Động Cơ Bánh Xích ...

Giá bán: 555.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Khung Robot Người RB550

Khung Robot Người RB550

Giá bán: 3.650.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay điều khiển Microzone ...

Tay điều khiển Microzone ...

Giá bán: 675.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cánh Quạt Máy Bay 8060 SU...

Cánh Quạt Máy Bay 8060 SU...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Động Cơ Không Chổi Than X...

Động Cơ Không Chổi Than X...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Điều Khiển 2.4G DIYF2...

Tay Điều Khiển 2.4G DIYF2...

Giá bán: 535.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Oto Từ Xa 8...

Bộ Điều Khiển Oto Từ Xa 8...

Giá bán: 225.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bánh Xe 39MM D39MV

Bánh Xe 39MM D39MV

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cánh Quạt Máy Bay 9047 (1...

Cánh Quạt Máy Bay 9047 (1...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi PS2 SPI

Mạch Chuyển Đổi PS2 SPI

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi PS2 UART

Mạch Chuyển Đổi PS2 UART

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi PS2

Jack Chuyển Đổi PS2

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mô Hình Piston Mini

Mô Hình Piston Mini

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mô Hình Trực Thăng Mini

Mô Hình Trực Thăng Mini

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Quạt USB 5V Hình Que

Quạt USB 5V Hình Que

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Điều Khiển PS2 Arduin...

Tay Điều Khiển PS2 Arduin...

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Robot Dò Đường Micro-51

Robot Dò Đường Micro-51

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Robot Dò Đường Mini-01

Robot Dò Đường Mini-01

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Oto Từ Xa 2...

Bộ Điều Khiển Oto Từ Xa 2...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Xe RoBot MH-e DIY

Xe RoBot MH-e DIY

Giá bán: 140.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 21  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI