Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

[VN] Module DS3231 Raspbe...

[VN] Module DS3231 Raspbe...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi 3 Model B Pl...

Raspberry Pi 3 Model B Pl...

Giá bán: 1.350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi3 UK (Japan)

Raspberry Pi3 UK (Japan)

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi Zero Wireles...

Raspberry Pi Zero Wireles...

Giá bán: 690.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module CM108 USB For Rasp...

Module CM108 USB For Rasp...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình Raspberry 5 Inch...

Màn Hình Raspberry 5 Inch...

Giá bán: 1.150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Pi3 V2

Case Pi3 V2

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Pi3 V1

Case Pi3 V1

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giải Mã LCD 7 Inch...

Module Giải Mã LCD 7 Inch...

Giá bán: 420.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Kéo Dài Màn Hình 7 In...

Cáp Kéo Dài Màn Hình 7 In...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tản nhiệt Raspberry Pi3

Tản nhiệt Raspberry Pi3

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi3 ELement14

Raspberry Pi3 ELement14

Giá bán: 1.150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn hình Raspberry 7 Inch...

Màn hình Raspberry 7 Inch...

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tản nhiệt Raspberry Pi2 P...

Tản nhiệt Raspberry Pi2 P...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình Raspberry 3.5 In...

Màn Hình Raspberry 3.5 In...

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bàn Phím Raspberry MiNi 2...

Bàn Phím Raspberry MiNi 2...

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB WIFI Raspberry

USB WIFI Raspberry

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn Raspberry 5V2.5A Th...

Nguồn Raspberry 5V2.5A Th...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi2 (RS: Made i...

Raspberry Pi2 (RS: Made i...

Giá bán: 1.050.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Camera Raspberry

Module Camera Raspberry

Giá bán: 480.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Remote Điều Khiển Raspber...

Remote Điều Khiển Raspber...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Giá Màn Hình Raspberry 7 ...

Giá Màn Hình Raspberry 7 ...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình Raspberry 7 Inch...

Màn Hình Raspberry 7 Inch...

Giá bán: 950.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Wifi USB RTL8188

Module Wifi USB RTL8188

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 24  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI