Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Bộ Chuyển Đổi DC12-24V Sa...

Bộ Chuyển Đổi DC12-24V Sa...

Giá bán: 215.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Hạ Áp USB 5V3A KIS3...

Mạch Hạ Áp USB 5V3A KIS3...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Hạ Áp USB 5V3A MINI-...

Mạch Hạ Áp USB 5V3A MINI-...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Hạ Áp Nguồn Led 5V5A D...

Bộ Hạ Áp Nguồn Led 5V5A D...

Giá bán: 97.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Sạc USB Xe Máy 5V2A SU-05...

Sạc USB Xe Máy 5V2A SU-05...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC 0.9-5V

Module BOOST DC-DC 0.9-5V

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC Mini 5...

Module BOOST DC-DC Mini 5...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC XL6009...

Module BOOST DC-DC XL6009...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BUCK DC-DC 3A 4.5-...

Module BUCK DC-DC 3A 4.5-...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chuyển Đổi DC12-24V Sa...

Bộ Chuyển Đổi DC12-24V Sa...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch BUCK DC-DC 3A Mini

Mạch BUCK DC-DC 3A Mini

Giá bán: 34.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BUCK DC-DC 5A

Module BUCK DC-DC 5A

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Buck DC-DC 3A LM25...

Module Buck DC-DC 3A LM25...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Buck DC-DC 12A

Module Buck DC-DC 12A

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC 150W

Module BOOST DC-DC 150W

KM:75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC LM2577

Module BOOST DC-DC LM2577

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BUCK DC-DC 3A LM25...

Module BUCK DC-DC 3A LM25...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 17  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI