Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Bộ Chuyển Nguồn AC24V San...

Bộ Chuyển Nguồn AC24V San...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển Đổi AD PCF8...

Module Chuyển Đổi AD PCF8...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module ADC 24bit HX711

Module ADC 24bit HX711

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 3  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI