Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

    Danh mục: DIP

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

A7860N HCPL DIP8 Driver I...

A7860N HCPL DIP8 Driver I...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A7860L HCPL DIP8 Driver I...

A7860L HCPL DIP8 Driver I...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A316J HCPL-316J SOP16 Dri...

A316J HCPL-316J SOP16 Dri...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A7800A HCPL-7800A DIP8 Dr...

A7800A HCPL-7800A DIP8 Dr...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

H30R1602 TO247 IGBT 30A 1...

H30R1602 TO247 IGBT 30A 1...

Giá bán: 28.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] MP6753 IGBT

[Đặt Hàng] MP6753 IGBT

Giá bán: 390.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

40N60 TO247 IGBT 40A 600V

40N60 TO247 IGBT 40A 600V

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

25N120 TO247 IGBT 25A 120...

25N120 TO247 IGBT 25A 120...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

10N60 TO220 IGBT 29A 600V...

10N60 TO220 IGBT 29A 600V...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

20N60 TO247 IGBT 20A 600V

20N60 TO247 IGBT 20A 600V

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

60N100 TO247 IGBT 60A 100...

60N100 TO247 IGBT 60A 100...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 11  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI