Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Case Pi3 V3

Case Pi3 V3

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Pi3 V2

Case Pi3 V2

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Pi3 V1

Case Pi3 V1

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case NanoPi

Case NanoPi

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tản nhiệt Raspberry Pi2 P...

Tản nhiệt Raspberry Pi2 P...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Arduino MEGA2560

Case Arduino MEGA2560

Giá bán: 29.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Rasphery Pi Mod B

Case Rasphery Pi Mod B

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Quạt Tản Nhiệt Raspberry

Quạt Tản Nhiệt Raspberry

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Chuyển Đổi HDMI TO VG...

Cáp Chuyển Đổi HDMI TO VG...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Arduino UNO

Case Arduino UNO

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Remote Điều Khiển Raspber...

Remote Điều Khiển Raspber...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 11  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI