Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Case Pi3 V3

Case Pi3 V3

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Pi3 V2

Case Pi3 V2

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Pi3 V1

Case Pi3 V1

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case NanoPi

Case NanoPi

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Arduino MEGA2560

Case Arduino MEGA2560

Giá bán: 29.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Rasphery Pi Mod B

Case Rasphery Pi Mod B

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Arduino UNO

Case Arduino UNO

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 13  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI