Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

FT2705P SOP16

FT2705P SOP16

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] PCM1702 SOP20

[Đặt Hàng] PCM1702 SOP20

Giá bán: 550.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STA540 ZIP15 Audio 13W

STA540 ZIP15 Audio 13W

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA8954 HSOP24 IC Audio C...

TDA8954 HSOP24 IC Audio C...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX913 SOP8

MAX913 SOP8

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA7317 DIP30

TDA7317 DIP30

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA7313D SOP28

TDA7313D SOP28

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XPT8871 SOP8 IC Audio 5W

XPT8871 SOP8 IC Audio 5W

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA4605-3 DIP8

TDA4605-3 DIP8

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA2822 9-12V SOP8

TDA2822 9-12V SOP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA2822 6-9V SOP8

TDA2822 6-9V SOP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA7439

TDA7439

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GPD2856C SOP16 IC Audio

GPD2856C SOP16 IC Audio

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AN6884 SIP9

AN6884 SIP9

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CSC8002 SOP8 Audio 1x3W

CSC8002 SOP8 Audio 1x3W

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LA4440 ZIP14 IC AUDIO

LA4440 ZIP14 IC AUDIO

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA7297 ZIP15

TDA7297 ZIP15

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PAM8403 SOP16

PAM8403 SOP16

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VS1053B LQFP48 AUDIO CODE...

VS1053B LQFP48 AUDIO CODE...

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA7294 ZIP15

TDA7294 ZIP15

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCM2707PJT TQFP32

PCM2707PJT TQFP32

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM386 SOIC8 LM386M-1

LM386 SOIC8 LM386M-1

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UM66T Melody Audio

UM66T Melody Audio

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TEA2025B DIP16 2.5W

TEA2025B DIP16 2.5W

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA2822 12V DIP8

TDA2822 12V DIP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM386 DIP8

LM386 DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA2003A TO220

TDA2003A TO220

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VS1101E

VS1101E

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 51  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI