Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

RTL8201E QFN32

RTL8201E QFN32

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC33290 SOP8 ISO K Line

MC33290 SOP8 ISO K Line

Giá bán: 48.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RTL8201F QFN32

RTL8201F QFN32

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX487 SOP8

MAX487 SOP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SMSC8710A QFN32 IC LAN

SMSC8710A QFN32 IC LAN

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TJA1040T SOP8 CAN

TJA1040T SOP8 CAN

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FT232RQ QFN32 Chính Hãng

FT232RQ QFN32 Chính Hãng

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CY7C64713-56LTXC QFN56

CY7C64713-56LTXC QFN56

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CC1101 QFN20

CC1101 QFN20

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

W5500 LQFP48 TCP/IP

W5500 LQFP48 TCP/IP

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RC522 QFN32 IC RFID

RC522 QFN32 IC RFID

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

W5100 QFP

W5100 QFP

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SP485 SOP8

SP485 SOP8

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SP485 DIP8

SP485 DIP8

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX487CPA DIP8

MAX487CPA DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CH340T SSOP20

CH340T SSOP20

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CH340G SOP16

CH340G SOP16

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PL2303HXD SSOP28

PL2303HXD SSOP28

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Max485 SOP8

Max485 SOP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX202CSE SOIC16

MAX202CSE SOIC16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX202CPE DIP16

MAX202CPE DIP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PL2305H SSOP48

PL2305H SSOP48

Giá bán: 52.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CP2102 QFN28

CP2102 QFN28

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ENC28J60/SS SSOP28

ENC28J60/SS SSOP28

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PL2303HXA SSOP28

PL2303HXA SSOP28

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX485 DIP8

MAX485 DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX232 SOP16

MAX232 SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX232 DIP16

MAX232 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ENC28J60-I/SP DIP28

ENC28J60-I/SP DIP28

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ENC28J60-I/SO SOP28

ENC28J60-I/SO SOP28

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 37  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI