Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

TLC5971PWPR

TLC5971PWPR

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TC4420 SOP8

TC4420 SOP8

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC33035 SOP24 BLDC Driver

MC33035 SOP24 BLDC Driver

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC33035 DIP24 BLDC Driver

MC33035 DIP24 BLDC Driver

Giá bán: 17.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4069 SOP14

CD4069 SOP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4069 DIP14

CD4069 DIP14

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC2625DW SOIC28

UC2625DW SOIC28

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KC2462 SOP16 Driver Servo

KC2462 SOP16 Driver Servo

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KC5188 SOP16 Driver Servo

KC5188 SOP16 Driver Servo

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX3243 SSOP28

MAX3243 SSOP28

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TC4420 DIP8

TC4420 DIP8

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OB2269AP DIP8

OB2269AP DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L6234 HSOP20 Three-phase ...

L6234 HSOP20 Three-phase ...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ML4800CP DIP16

ML4800CP DIP16

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FAN7387 SOP8

FAN7387 SOP8

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HIP4081A SOP20

HIP4081A SOP20

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SD6834 DIP8

SD6834 DIP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L6384 DIP8

L6384 DIP8

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IP101GR QFN32 IC LAN

IP101GR QFN32 IC LAN

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IP101G QFN32 IC LAN

IP101G QFN32 IC LAN

Giá bán: 13.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TD62083AF SOP18

TD62083AF SOP18

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SN75175N SOP16

SN75175N SOP16

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC33151P DIP8

MC33151P DIP8

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

75ALS194 SOP16

75ALS194 SOP16

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SM16126D SOP24

SM16126D SOP24

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

YT2462B TSSOP16

YT2462B TSSOP16

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1637 DIP20

TM1637 DIP20

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L6384D SOP8

L6384D SOP8

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L293DD SOP20

L293DD SOP20

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SM245TS TSSOP20

SM245TS TSSOP20

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14066 SOP14

MC14066 SOP14

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IC SANTAK MOD

IC SANTAK MOD

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L9110S SOP8 Motor Driver

L9110S SOP8 Motor Driver

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L9110H DIP8 Motor Driver

L9110H DIP8 Motor Driver

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L297D SOP20

L297D SOP20

Giá bán: 48.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1637 SOP20

TM1637 SOP20

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LPD6803S SOP16

LPD6803S SOP16

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1818 SSOP24

TM1818 SSOP24

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RM6203 DIP8

RM6203 DIP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HCPL-3120V A3120V SOP8

HCPL-3120V A3120V SOP8

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HCPL-3120V A3120V DIP8

HCPL-3120V A3120V DIP8

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BTS7960B TO263 Half Bridg...

BTS7960B TO263 Half Bridg...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ICL7107 QFP44

ICL7107 QFP44

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SG3525AN DIP16

SG3525AN DIP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SG3525A SOP16 5.2MM

SG3525A SOP16 5.2MM

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KA7500 PWM DIP16

KA7500 PWM DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KA7500 PWM SOP16

KA7500 PWM SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1629 LQFP44

TM1629 LQFP44

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1620 SOP20 Led Driver

TM1620 SOP20 Led Driver

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1629A SOP32

TM1629A SOP32

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1640 SOP28 LED Driver

TM1640 SOP28 LED Driver

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1628 SOP28 Led Driver

TM1628 SOP28 Led Driver

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HT1621B SSOP48

HT1621B SSOP48

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MBI5024GF SOP24

MBI5024GF SOP24

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MBI5026GF SOP24

MBI5026GF SOP24

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2113S SOP16

IR2113S SOP16

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2113 DIP14

IR2113 DIP14

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM3914 DIP18

LM3914 DIP18

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ULN2003 SOP16

ULN2003 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ULN2003 DIP16

ULN2003 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ULN2803 SOP18

ULN2803 SOP18

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TCA785 DIP16

TCA785 DIP16

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TB6560 HZIP25

TB6560 HZIP25

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ICL7107 DIP40

ICL7107 DIP40

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX7219 DIP24 Chân 2.54MM

MAX7219 DIP24 Chân 2.54MM

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX7219 SOP24

MAX7219 SOP24

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM3915 DIP18

LM3915 DIP18

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L298P SMD

L298P SMD

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FT232RL SSOP28

FT232RL SSOP28

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FT232BL LQFP32

FT232BL LQFP32

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L293D DIP16

L293D DIP16

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ULN2803 DIP18

ULN2803 DIP18

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L298 3A DIP Chân Cắm

L298 3A DIP Chân Cắm

Giá bán: 32.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L297 DIP20

L297 DIP20

Giá bán: 32.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 108  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI