Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Thạch Anh 16MHZ SMD2520

Thạch Anh 16MHZ SMD2520

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh BM-12Mhz 49S DI...

Thạch Anh BM-12Mhz 49S DI...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 24Mhz SMD5070

OSC 24Mhz SMD5070

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20.5Mhz 49S SMD

Thạch Anh 20.5Mhz 49S SMD

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 32.768KHZ MC-14...

Thạch Anh 32.768KHZ MC-14...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 32.768KHZ FC-13...

Thạch Anh 32.768KHZ FC-13...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 32.768KHZ MC-30...

Thạch Anh 32.768KHZ MC-30...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12Mhz 2x6MM

Thạch Anh 12Mhz 2x6MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 50Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 50Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 11.0592Mhz 49S ...

Thạch Anh 11.0592Mhz 49S ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 27Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 27Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 4Mhz 3 Chân ZTT...

Thạch Anh 4Mhz 3 Chân ZTT...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 24Mhz 3 Chân ZT...

Thạch Anh 24Mhz 3 Chân ZT...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20Mhz 3 Chân  Z...

Thạch Anh 20Mhz 3 Chân Z...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16Mhz 3 Chân ZT...

Thạch Anh 16Mhz 3 Chân ZT...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 10Mhz 49SMD

Thạch Anh 10Mhz 49SMD

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 2Mhz HC-49U DIP

Thạch Anh 2Mhz HC-49U DIP

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 8M CSTLS8M00G

Thạch Anh 8M CSTLS8M00G

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20Mhz SMD5032

Thạch Anh 20Mhz SMD5032

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 8Mhz SMD5032

Thạch Anh 8Mhz SMD5032

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Phát RF433 Ovan

Đầu Phát RF433 Ovan

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 8Mhz 2x6MM

Thạch Anh 8Mhz 2x6MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 48Mhz SMD5070

OSC 48Mhz SMD5070

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 27Mhz SMD5070

OSC 27Mhz SMD5070

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 16Mhz SMD5070

OSC 16Mhz SMD5070

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 3.579545Mhz 49S...

Thạch Anh 3.579545Mhz 49S...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 25Mhz 49S DIP

Thạch Anh 25Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 22.1184Mhz 49S ...

Thạch Anh 22.1184Mhz 49S ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20Mhz 49S SMD

Thạch Anh 20Mhz 49S SMD

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16Mhz 49S DIP

Thạch Anh 16Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 7.3728Mhz 49S D...

Thạch Anh 7.3728Mhz 49S D...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 12Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 24MHZ 3.2x1.3MM...

Thạch Anh 24MHZ 3.2x1.3MM...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 25MHZ 3.2x1.3MM...

Thạch Anh 25MHZ 3.2x1.3MM...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20MHz 3.2x1.3MM...

Thạch Anh 20MHz 3.2x1.3MM...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16MHZ 3.2x1.3MM...

Thạch Anh 16MHZ 3.2x1.3MM...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12MHZ 3.2x1.3MM...

Thạch Anh 12MHZ 3.2x1.3MM...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12.288MHZ 3.2x1...

Thạch Anh 12.288MHZ 3.2x1...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 8MHZ 3.2x1.3MM ...

Thạch Anh 8MHZ 3.2x1.3MM ...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 455KHz

Thạch Anh 455KHz

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 27MHz 49S DIP

Thạch Anh 27MHz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 20Mhz 4 Chân MCO-1510...

OSC 20Mhz 4 Chân MCO-1510...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 10MHz 49S DIP

Thạch Anh 10MHz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 50MHz 4 Chân MCO-1510...

OSC 50MHz 4 Chân MCO-1510...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 50MHz SMD3225

OSC 50MHz SMD3225

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 50MHz SMD5032

OSC 50MHz SMD5032

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 50Mhz SMD5070

OSC 50Mhz SMD5070

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 11.0592Mhz 49S ...

Thạch Anh 11.0592Mhz 49S ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20Mhz 49S DIP

Thạch Anh 20Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16Mhz 49S SMD

Thạch Anh 16Mhz 49S SMD

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 24Mhz 49S SMD

Thạch Anh 24Mhz 49S SMD

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch anh 32.768KHZ 2x6MM

Thạch anh 32.768KHZ 2x6MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12Mhz 3 Chân ZT...

Thạch Anh 12Mhz 3 Chân ZT...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 8Mhz 3 Chân ZTT...

Thạch Anh 8Mhz 3 Chân ZTT...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tấm Lót Thạch Anh 49S

Tấm Lót Thạch Anh 49S

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 7.3728Mhz 49S S...

Thạch Anh 7.3728Mhz 49S S...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 24Mhz 49S DIP

Thạch Anh 24Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12Mhz 49S SMD

Thạch Anh 12Mhz 49S SMD

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch anh 4Mhz 49S SMD

Thạch anh 4Mhz 49S SMD

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 8Mhz 49S SMD

Thạch Anh 8Mhz 49S SMD

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 50Mhz SMD5032

Thạch Anh 50Mhz SMD5032

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 40Mhz SMD5032

Thạch Anh 40Mhz SMD5032

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 27Mhz SMD5032

Thạch Anh 27Mhz SMD5032

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 24Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 24Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 20Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16Mhz SMD5032

Thạch Anh 16Mhz SMD5032

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12Mhz SMD5032

Thạch Anh 12Mhz SMD5032

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 8Mhz 6x3.5MM SM...

Thạch Anh 8Mhz 6x3.5MM SM...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20Mhz 3x8MM (Lo...

Thạch Anh 20Mhz 3x8MM (Lo...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 100Mhz 49S DIP

Thạch Anh 100Mhz 49S DIP

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 50Mhz 49S DIP

Thạch Anh 50Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 30Mhz 49S DIP

Thạch Anh 30Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch anh 26Mhz 49S DIP

Thạch anh 26Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 24.576Mhz 49S D...

Thạch Anh 24.576Mhz 49S D...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 22.1184Mhz 49S ...

Thạch Anh 22.1184Mhz 49S ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 16Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12.288Mhz 49S D...

Thạch Anh 12.288Mhz 49S D...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 3.5795Mhz HC-49...

Thạch Anh 3.5795Mhz HC-49...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 32.768KHz 3x8MM

Thạch Anh 32.768KHz 3x8MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 64MHz 49S DIP

Thạch Anh 64MHz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 40MHz 49S DIP

Thạch Anh 40MHz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 3Mhz 4 Chân JCO 14-3-...

OSC 3Mhz 4 Chân JCO 14-3-...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 12MHz 4 Chân MCO-1510...

OSC 12MHz 4 Chân MCO-1510...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 8Mhz 49S DIP

Thạch Anh 8Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 4Mhz 49S DIP

Thạch Anh 4Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 6Mhz 49S DIP

Thạch Anh 6Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12Mhz 49S DIP

Thạch Anh 12Mhz 49S DIP

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 87  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI