Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Dimmer DC12-24V 30A DR-LS...

Dimmer DC12-24V 30A DR-LS...

Giá bán: 160.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Hạ Áp DC5-36V Về DC1.2...

Bộ Hạ Áp DC5-36V Về DC1.2...

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Combo Đo Cảm Biến Độ Ẩ...

Bộ Combo Đo Cảm Biến Độ Ẩ...

Giá bán: 255.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Hạ Áp DC5-36V Về DC1...

Mạch Hạ Áp DC5-36V Về DC1...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp DC9-36V Sang...

Module Hạ Áp DC9-36V Sang...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn Audio DC...

Module Lọc Nguồn Audio DC...

Giá bán: 39.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Module Lọc Nguồn Audi...

DIY Module Lọc Nguồn Audi...

Giá bán: 62.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Module Lọc Nguồn Audi...

DIY Module Lọc Nguồn Audi...

Giá bán: 82.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[MinhDt] Mạch Đề Máy Phát...

[MinhDt] Mạch Đề Máy Phát...

Giá bán: 600.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn AC 10A C...

Module Lọc Nguồn AC 10A C...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 800KV (Máy...

Module Tăng Áp 800KV (Máy...

Giá bán: 290.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn MC34063

Module Nguồn MC34063

Giá bán: 36.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Hạ Áp Ra Cổng USB 5V5A...

Bộ Hạ Áp Ra Cổng USB 5V5A...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 5A LM2587

Module Tăng Áp 5A LM2587

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp 5V5A TPS4005...

Module Hạ Áp 5V5A TPS4005...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 400KV (Máy...

Module Tăng Áp 400KV (Máy...

Giá bán: 129.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn Nhiều Đầu Ra DC5-18...

Nguồn Nhiều Đầu Ra DC5-18...

Giá bán: 37.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn Nhiều Đầu Ra...

Module Nguồn Nhiều Đầu Ra...

Giá bán: 27.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn Nhiều Đầu Ra...

Module Nguồn Nhiều Đầu Ra...

Giá bán: 32.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn AC-DC 15V400mA Mini

Nguồn AC-DC 15V400mA Mini

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Tăng Áp 12V Lên 220V

Mạch Tăng Áp 12V Lên 220V

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn PMZ7060L...

Module Lọc Nguồn PMZ7060L...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chuyển Nguồn AC17-55V ...

Bộ Chuyển Nguồn AC17-55V ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn AC 10A A...

Module Lọc Nguồn AC 10A A...

Giá bán: 215.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn AC 1A AC...

Module Lọc Nguồn AC 1A AC...

Giá bán: 145.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn AC 6A AC...

Module Lọc Nguồn AC 6A AC...

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn DC 10A D...

Module Lọc Nguồn DC 10A D...

Giá bán: 235.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn DC 6A DC...

Module Lọc Nguồn DC 6A DC...

Giá bán: 182.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn DC 1A DC...

Module Lọc Nguồn DC 1A DC...

Giá bán: 182.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 5V5W Mini AU...

Module Audio 5V5W Mini AU...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện Cao Áp 1.6MM (1 ...

Dây Điện Cao Áp 1.6MM (1 ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 20KV TA241...

Module Tăng Áp 20KV TA241...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 10KV TA552...

Module Tăng Áp 10KV TA552...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Module Tăng Áp 15KV (...

DIY Module Tăng Áp 15KV (...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-AC 12V-22...

Module BOOST DC-AC 12V-22...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 50KV (Máy ...

Module Tăng Áp 50KV (Máy ...

Giá bán: 99.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn 3.3V NRF24L0...

Module Nguồn 3.3V NRF24L0...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Buck DC-DC 2A Mini

Mạch Buck DC-DC 2A Mini

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC XL6009...

Module BOOST DC-DC XL6009...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn AC-DC 12V3W ...

Module Nguồn AC-DC 12V3W ...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn AC-DC 3.3V3W...

Module Nguồn AC-DC 3.3V3W...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Sạc Điện Thoại 5V2A ...

Mạch Sạc Điện Thoại 5V2A ...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-AC 12V-22...

Module BOOST DC-AC 12V-22...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module AMS1117-3.3V Mini

Module AMS1117-3.3V Mini

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BUCK DC-DC 0.8A 5-...

Module BUCK DC-DC 0.8A 5-...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn AC-DC Mini 24V150mA

Nguồn AC-DC Mini 24V150mA

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn AC-DC Mini 12V400mA

Nguồn AC-DC Mini 12V400mA

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn AC-DC Mini 5V700mA

Nguồn AC-DC Mini 5V700mA

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC 0.9-5V

Module BOOST DC-DC 0.9-5V

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC Mini 5...

Module BOOST DC-DC Mini 5...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC XL6009...

Module BOOST DC-DC XL6009...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Buck DC-DC 5A LED5...

Module Buck DC-DC 5A LED5...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Buck DC-DC 3A LED3...

Module Buck DC-DC 3A LED3...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn LCA15S

Nguồn LCA15S

Giá bán: 550.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn LM317

Module Nguồn LM317

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn AC-DC 5V3W H...

Module Nguồn AC-DC 5V3W H...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BUCK DC-DC 3A 4.5-...

Module BUCK DC-DC 3A 4.5-...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LM7824 DC24V 1A

Module LM7824 DC24V 1A

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LM7812 DC12V 1A

Module LM7812 DC12V 1A

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module DC5.5x2.1MM

Module DC5.5x2.1MM

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Buck 12V24V Sang 9V6...

Mạch Buck 12V24V Sang 9V6...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch BUCK DC-DC 3A Mini

Mạch BUCK DC-DC 3A Mini

Giá bán: 34.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn LM7812 + LM7...

Module Nguồn LM7812 + LM7...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BUCK DC-DC 5A

Module BUCK DC-DC 5A

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Buck DC-DC 3A LM25...

Module Buck DC-DC 3A LM25...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Buck DC-DC 12A

Module Buck DC-DC 12A

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Sạc Pin 3 Lên 5.0V

Module Sạc Pin 3 Lên 5.0V

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Sạc Pin 1.25 Lên 5...

Module Sạc Pin 1.25 Lên 5...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC 150W

Module BOOST DC-DC 150W

KM:75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC LM2577

Module BOOST DC-DC LM2577

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BUCK DC-DC 3A LM25...

Module BUCK DC-DC 3A LM25...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Sạc Pin TP4056 1A Mi...

Mạch Sạc Pin TP4056 1A Mi...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn LM7805 + LM7...

Module Nguồn LM7805 + LM7...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LM7805 5V 1A

Module LM7805 5V 1A

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 78  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI