Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Trở 1206 1% 330R (50c)

Trở 1206 1% 330R (50c)

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[VN] THX208 SOP IC AC-DC

[VN] THX208 SOP IC AC-DC

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SN74ALVC164245 SOP48

SN74ALVC164245 SOP48

Giá bán: 27.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NCP1207AP DIP8

NCP1207AP DIP8

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

78M06 TO252

78M06 TO252

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KA3525 DIP16 Chính Hãng

KA3525 DIP16 Chính Hãng

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LT1085

LT1085

Giá bán: 48.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LT1086

LT1086

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

4N33 DIP6

4N33 DIP6

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX690 SOP8

MAX690 SOP8

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FSQ510 SOP7 IC Nguồn

FSQ510 SOP7 IC Nguồn

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FSQ510 DIP7 IC Nguồn

FSQ510 DIP7 IC Nguồn

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TNY268 DIP7 IC Nguồn

TNY268 DIP7 IC Nguồn

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM239DG SOIC14

LM239DG SOIC14

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3854BDW SOP16

UC3854BDW SOP16

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CP1001PN DIP7 IC Nguồn

CP1001PN DIP7 IC Nguồn

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L5970D SOP8 IC Nguồn

L5970D SOP8 IC Nguồn

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A6169 DIP7 (STR-A6169)

A6169 DIP7 (STR-A6169)

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LNK626PG DIP7

LNK626PG DIP7

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LNK624PG DIP7

LNK624PG DIP7

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HT7533A-1 TO92 3.3V 100mA

HT7533A-1 TO92 3.3V 100mA

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HT7533-1 SOT89 3.3V 100mA

HT7533-1 SOT89 3.3V 100mA

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HT7550-1 SOT89 5V 100mA

HT7550-1 SOT89 5V 100mA

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HT7550A-1 TO92 5V 100mA

HT7550A-1 TO92 5V 100mA

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HT7150-1 SOT89 5V 100mA

HT7150-1 SOT89 5V 100mA

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FR9888 SOP8 BUCK 3A

FR9888 SOP8 BUCK 3A

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT4205 SOT-89

PT4205 SOT-89

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL431 SOT89 (5 chiếc)

TL431 SOT89 (5 chiếc)

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL431 SOP8

TL431 SOP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MIC29302 TO263

MIC29302 TO263

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL431 SOT23 (5 chiếc)

TL431 SOT23 (5 chiếc)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TOP223 TO220

TOP223 TO220

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2576HVS-3.3V TO263

LM2576HVS-3.3V TO263

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

63E28 SOT23-6

63E28 SOT23-6

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SPX29302 TO263

SPX29302 TO263

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM385-2.5V TO92

LM385-2.5V TO92

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TPS73633DCQ

TPS73633DCQ

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2575M-5.0

LM2575M-5.0

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM336 5V

LM336 5V

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM336 2.5V

LM336 2.5V

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L7809 TO220

L7809 TO220

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L7815 TO220

L7815 TO220

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L7912CV TO220

L7912CV TO220

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LT1171HVCQ

LT1171HVCQ

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AMC34063 ADM SOP8

AMC34063 ADM SOP8

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM337 TO220

LM337 TO220

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XL4015 TO263

XL4015 TO263

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MP1482 SOP8 Buck DC-DC 2A

MP1482 SOP8 Buck DC-DC 2A

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XL6009 TO263

XL6009 TO263

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM317 TO263

LM317 TO263

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM317 SOP8

LM317 SOP8

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3842 SOP8

UC3842 SOP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3842 DIP8

UC3842 DIP8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP130T-450I/TT SOT23

MCP130T-450I/TT SOT23

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP130T-315I/TT SOT23

MCP130T-315I/TT SOT23

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L7806 TO220

L7806 TO220

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM1117T-ADJ TO220

LM1117T-ADJ TO220

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM1117T-5.0V TO220

LM1117T-5.0V TO220

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM338K TO-3 IC Nguồn 5A

LM338K TO-3 IC Nguồn 5A

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

78L24 TO92 IC Nguồn 24V

78L24 TO92 IC Nguồn 24V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L7909 TO220

L7909 TO220

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XL4016 TO220-5

XL4016 TO220-5

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

5M0365 TO220

5M0365 TO220

Giá bán: 14.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

78L09 SOT89 9V 100mA

78L09 SOT89 9V 100mA

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

5L0380R KA5L0380R TO220

5L0380R KA5L0380R TO220

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

78M09 TO252

78M09 TO252

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

78L09 TO92

78L09 TO92

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

78L05 SOT89 0.1A 5V

78L05 SOT89 0.1A 5V

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2596T-3.3V TO220

LM2596T-3.3V TO220

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HT7133-1 SOT89 3.3V 30mA

HT7133-1 SOT89 3.3V 30mA

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2575T-ADJ TO220

LM2575T-ADJ TO220

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2575T-12V TO220

LM2575T-12V TO220

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2575T-5.0V TO220

LM2575T-5.0V TO220

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2575T-3.3V TO220

LM2575T-3.3V TO220

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2575S-ADJ TO263

LM2575S-ADJ TO263

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2575S-12V TO263

LM2575S-12V TO263

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2575S-5.0V TO263

LM2575S-5.0V TO263

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2575S-3.3V TO263

LM2575S-3.3V TO263

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2595S-ADJ TO263

LM2595S-ADJ TO263

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L7808 TO220

L7808 TO220

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2596HVT-ADJ TO220

LM2596HVT-ADJ TO220

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2596HVT-5.0 TO220

LM2596HVT-5.0 TO220

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2596HVS-ADJ TO263

LM2596HVS-ADJ TO263

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2596HVS-5.0 TO263

LM2596HVS-5.0 TO263

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2577T-ADJ TO220

LM2577T-ADJ TO220

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2577S-ADJ TO263

LM2577S-ADJ TO263

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM317 TO252 ADJ 0.5A

LM317 TO252 ADJ 0.5A

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM317 TO-3 ADJ 1.5A

LM317 TO-3 ADJ 1.5A

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AMS1117-ADJ SOT223

AMS1117-ADJ SOT223

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AMS1117-ADJ TO252

AMS1117-ADJ TO252

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AMS1117-5.0V TO252

AMS1117-5.0V TO252

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AMS1117-3.3V TO252

AMS1117-3.3V TO252

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AMS1117-2.5V SOT223

AMS1117-2.5V SOT223

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AMS1117-1.5V SOT223

AMS1117-1.5V SOT223

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AMS1117-1.2V SOT223

AMS1117-1.2V SOT223

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

78L12 TO92 (5 chiếc)

78L12 TO92 (5 chiếc)

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HT7133A-1 TO92 3.3V 30mA

HT7133A-1 TO92 3.3V 30mA

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HT7130-1 SOT89 3V 30mA

HT7130-1 SOT89 3V 30mA

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HT7130A-1 TO92 3V 30mA

HT7130A-1 TO92 3V 30mA

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL431 TO92 (5 chiếc)

TL431 TO92 (5 chiếc)

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L7915CV TO220

L7915CV TO220

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L7824CV TO220

L7824CV TO220

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L7905CV TO220

L7905CV TO220

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC34063A 1.2A DIP8

MC34063A 1.2A DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC34063A 1.2A SOP8

MC34063A 1.2A SOP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

78M05 TO252

78M05 TO252

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

78M12 TO252

78M12 TO252

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AZ431AZ-AE1 TO92

AZ431AZ-AE1 TO92

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM1117T-3.3V TO220

LM1117T-3.3V TO220

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L7812 TO220 1.5A 12V

L7812 TO220 1.5A 12V

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AMS1117-5.0V SOT223

AMS1117-5.0V SOT223

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AMS1117-3.3V SOT223

AMS1117-3.3V SOT223

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AMS1117-1.8V SOT223

AMS1117-1.8V SOT223

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 201  (Hồ sơ) 1 2

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI