Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

DIY Mạch Báo Dung Lượng P...

DIY Mạch Báo Dung Lượng P...

Giá bán: 52.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCB Điều Khiển Động Cơ 5-...

PCB Điều Khiển Động Cơ 5-...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY LM386 Module Audio

DIY LM386 Module Audio

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY MC34063

DIY MC34063

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module CD4511

Module CD4511

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY LED MATRIX 8x8 3MM Ma...

DIY LED MATRIX 8x8 3MM Ma...

Giá bán: 67.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module DS1302 SMD

Module DS1302 SMD

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module DS18B20

Module DS18B20

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 8  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI