Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

SOCKET KIT Arduino NANO I...

SOCKET KIT Arduino NANO I...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Nạp Đa Năng ESP 01...

Socket Nạp Đa Năng ESP 01...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket ESP-01 Tích Hợp DH...

Socket ESP-01 Tích Hợp DH...

Giá bán: 52.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 8P 805-8P 3.96MM H...

Socket 8P 805-8P 3.96MM H...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 20P 805-20P 3.96MM...

Socket 20P 805-20P 3.96MM...

Giá bán: 17.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 20P 805-20P 3.96MM...

Socket 20P 805-20P 3.96MM...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket NodeMcu ESP8266

Socket NodeMcu ESP8266

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Chuyển Đổi TSSOP20...

Socket Chuyển Đổi TSSOP20...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Chuyển Đổi PLCC44 ...

Socket Chuyển Đổi PLCC44 ...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MQ2

Socket MQ2

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 1.0 8P (Ngang)

Socket FPC 1.0 8P (Ngang)

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 1.0 16P (Ngang...

Socket FPC 1.0 16P (Ngang...

Giá bán: 13.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 1.0 6P (Ngang)

Socket FPC 1.0 6P (Ngang)

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SocKet ESP-32S

SocKet ESP-32S

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng ] Socket Nạp AT...

[Đặt Hàng ] Socket Nạp AT...

Giá bán: 990.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Chuyển Đổi SOP8-DI...

Socket Chuyển Đổi SOP8-DI...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket LCD TFT Shield Meg...

Socket LCD TFT Shield Meg...

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 48P 3M

Socket 48P 3M

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 32P 3M

Socket 32P 3M

Giá bán: 14.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 24P 3M

Socket 24P 3M

Giá bán: 13.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 18P

Socket 18P

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 16P

Socket 16P

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MicroSD TF V4 (Soc...

Socket MicroSD TF V4 (Soc...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Chuyển Đổi SOP8-DI...

Socket Chuyển Đổi SOP8-DI...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SocKet SIM 6P PUSH SK30

SocKet SIM 6P PUSH SK30

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket SIM 6P PUSH SK25

Socket SIM 6P PUSH SK25

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SOCKET 20P

SOCKET 20P

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket SIM 6P Vỏ Sắt SK10

Socket SIM 6P Vỏ Sắt SK10

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SocKet SIM 6P + MicroSD V...

SocKet SIM 6P + MicroSD V...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SocKet SIM 6P + MicroSD V...

SocKet SIM 6P + MicroSD V...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 40P 3M Màu Đen

Socket 40P 3M Màu Đen

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 40P (Màu Xanh)

Socket 40P (Màu Xanh)

Giá bán: 14.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 28P DIP

Socket 28P DIP

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MicroSD TF V5 (Soc...

Socket MicroSD TF V5 (Soc...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MicroSD TF V2 ( So...

Socket MicroSD TF V2 ( So...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MicroSD TF V3  (So...

Socket MicroSD TF V3 (So...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MicroSD TF V1 ( So...

Socket MicroSD TF V1 ( So...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket SIM 6P SK06

Socket SIM 6P SK06

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket SIM 6P PUSH SK20

Socket SIM 6P PUSH SK20

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 39  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI