Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

MAX4644EUT SOT23-6

MAX4644EUT SOT23-6

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VO617A-4T SOP4

VO617A-4T SOP4

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Khách đặt] MB86276

[Khách đặt] MB86276

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SLC0815 SOP14

SLC0815 SOP14

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MP020-5 SOP7

MP020-5 SOP7

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UPC494G SOP16 (C494G)

UPC494G SOP16 (C494G)

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL034C SOP14 (Hàng Cũ)

TL034C SOP14 (Hàng Cũ)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A1360 SOP16

A1360 SOP16

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR1155 SOP8

IR1155 SOP8

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LTM455EU 4P 455KHZ

LTM455EU 4P 455KHZ

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TD62783 DIP18

TD62783 DIP18

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VIPER12A SOP8

VIPER12A SOP8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BU2092F SOP18

BU2092F SOP18

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX1776EUA MSSOP8

MAX1776EUA MSSOP8

Giá bán: 96.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VIPER12A DIP8

VIPER12A DIP8

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VIPER22A SOP8

VIPER22A SOP8

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VIPER22A DIP8

VIPER22A DIP8

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OP296GSZ SOP8

OP296GSZ SOP8

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

G547F2 MSOP8

G547F2 MSOP8

Giá bán: 12.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DK124 DIP8

DK124 DIP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AP5056 SOP8

AP5056 SOP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3845 SOP8

UC3845 SOP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA122PA DIP8

INA122PA DIP8

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LNK501 SOP7

LNK501 SOP7

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LNK501 DIP7

LNK501 DIP7

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CH452L DIP24

CH452L DIP24

Giá bán: 22.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14001B SOP14

MC14001B SOP14

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NJM2235 SOP8

NJM2235 SOP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM234 TO92

LM234 TO92

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE556 DIP14

NE556 DIP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE556 SOP14

NE556 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TD62783 SOP18

TD62783 SOP18

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ESP8266 QNF32

ESP8266 QNF32

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GAL16V8B-25LP DIP20

GAL16V8B-25LP DIP20

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F616-I/P DIP14

PIC16F616-I/P DIP14

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM723 DIP14

LM723 DIP14

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CC2530F256RHAT QFN40

CC2530F256RHAT QFN40

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2917N-14 DIP14

LM2917N-14 DIP14

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2917MX-8 SOP8

LM2917MX-8 SOP8

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP100-450DI TO92

MCP100-450DI TO92

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ICL7660 SOP8

ICL7660 SOP8

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3845 DIP8

UC3845 DIP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL494 SOP16

TL494 SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL494CN DIP16

TL494CN DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3843 SOIC8

UC3843 SOIC8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3843 DIP8

UC3843 DIP8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XTR105PA DIP14

XTR105PA DIP14

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP130T-460I/TT SOT23

MCP130T-460I/TT SOT23

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX3002EUP TSSOP20

MAX3002EUP TSSOP20

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GTL2003PW SSOP20

GTL2003PW SSOP20

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM334 TO92

LM334 TO92

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM567 DIP8

LM567 DIP8

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA1308  SOP8

TDA1308 SOP8

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

21006516 Magtek SOIC16

21006516 Magtek SOIC16

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DG408DY SOP16

DG408DY SOP16

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ISD4004-08MP 8-Minute Voi...

ISD4004-08MP 8-Minute Voi...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TP4056 1A SOP8

TP4056 1A SOP8

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ICL7660S DIP8

ICL7660S DIP8

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE555 SOP8

NE555 SOP8

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XR2206CP DIP16

XR2206CP DIP16

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCF8563 SOP8

PCF8563 SOP8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA2030 TO220

TDA2030 TO220

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Max3232 SOP16

Max3232 SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Max3232 DIP16

Max3232 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT24C08 DIP8 EEPROM 8K

AT24C08 DIP8 EEPROM 8K

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE555 DIP8

NE555 DIP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA4277PA

OPA4277PA

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA2111KP

OPA2111KP

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BISS0001 SOP16

BISS0001 SOP16

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BISS0001 DIP16

BISS0001 DIP16

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 96  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI