Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

STM32F405RGT6 QFP64

STM32F405RGT6 QFP64

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY10 SOT23-6

ATTINY10 SOT23-6

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105C4T6 Chính Hãng

STM8S105C4T6 Chính Hãng

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2580-I/SO SOP28

PIC18F2580-I/SO SOP28

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F26K22-I/SS SSOP28

PIC18F26K22-I/SS SSOP28

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATSAM3X8EA-AU LQFP144

ATSAM3X8EA-AU LQFP144

Giá bán: 235.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATmega16L-8MU QQFN44

ATmega16L-8MU QQFN44

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DSPIC33EP64MC506-I/PT SMD

DSPIC33EP64MC506-I/PT SMD

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S005K6T6 LQFP32

STM8S005K6T6 LQFP32

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32L052K8T6 LQFP32

STM32L052K8T6 LQFP32

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EP1C3T100C8N

EP1C3T100C8N

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F1827-I/P DIP18

PIC16F1827-I/P DIP18

Giá bán: 41.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105S4T6C LQFP44

STM8S105S4T6C LQFP44

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GD32F103RCT6 LQFP64

GD32F103RCT6 LQFP64

Giá bán: 62.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GD32F103C8T6 LQFP48

GD32F103C8T6 LQFP48

Giá bán: 42.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VL82C486-FC2 QFP-208

VL82C486-FC2 QFP-208

Giá bán: 600.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F407ZGT6 LQFP144

STM32F407ZGT6 LQFP144

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F407IGT6 LQFP176

STM32F407IGT6 LQFP176

Giá bán: 245.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA162-16PU DIP40

ATMEGA162-16PU DIP40

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY24A-SSU SOP14

ATTINY24A-SSU SOP14

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LPC1768FBD100 TQFP

LPC1768FBD100 TQFP

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S003K3T6 LQFP32

STM8S003K3T6 LQFP32

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89S8253-24PU DIP40

AT89S8253-24PU DIP40

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F101RCT6

STM32F101RCT6

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Pic18f67J90-I/PT TQFP64

Pic18f67J90-I/PT TQFP64

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F46K22-I/PT TQFP44

PIC18F46K22-I/PT TQFP44

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F1822-I/SN SOP8

PIC12F1822-I/SN SOP8

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY85-20PU DIP8

ATTINY85-20PU DIP8

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY85-20SU SOP8

ATTINY85-20SU SOP8

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

N76E003AT20 TSSOP20

N76E003AT20 TSSOP20

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8L151K4T6 LQFP32

STM8L151K4T6 LQFP32

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8L051F3P6 TSSOP20

STM8L051F3P6 TSSOP20

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8L101F3P6 TSSOP20

STM8L101F3P6 TSSOP20

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89C52-24JI PLCC44

AT89C52-24JI PLCC44

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA16A-MU QQFN44

ATMEGA16A-MU QQFN44

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC24LC512-I/SN SOP8

PIC24LC512-I/SN SOP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F107RBT6 LQFP64

STM32F107RBT6 LQFP64

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC24LC512-I/P DIP8

PIC24LC512-I/P DIP8

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F509-I/SN SOP8

PIC12F509-I/SN SOP8

Giá bán: 14.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F73-I/SO SOP28

PIC16F73-I/SO SOP28

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2258 DIP20

PT2258 DIP20

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC24FJ256GB106-I/PT TQFP...

PIC24FJ256GB106-I/PT TQFP...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4553-I/P DIP40

PIC18F4553-I/P DIP40

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F687-I/P DIP20

PIC16F687-I/P DIP20

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F509-I/P DIP8

PIC12F509-I/P DIP8

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LPC1758FBD80 TQFP80

LPC1758FBD80 TQFP80

Giá bán: 130.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DSPic30F3013-30I/SO

DSPic30F3013-30I/SO

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DSPIC30F6014-30I/PT

DSPIC30F6014-30I/PT

Giá bán: 220.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA168V-10AU QPF32

ATMEGA168V-10AU QPF32

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8L-8MU QFN32

ATMEGA8L-8MU QFN32

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F683-I/P DIP8

PIC12F683-I/P DIP8

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F26K20-I/SS SSOP28

PIC18F26K20-I/SS SSOP28

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F26K20-I/SO SOP28

PIC18F26K20-I/SO SOP28

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8515L-8AU QFP44

ATMEGA8515L-8AU QFP44

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8515-16AU TQFP44

ATMEGA8515-16AU TQFP44

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F26K22-I/SP DIP28

PIC18F26K22-I/SP DIP28

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F26K22-I/SO SOP28

PIC18F26K22-I/SO SOP28

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105K4T6 QFP32

STM8S105K4T6 QFP32

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F876-20/SO SOP28

PIC16F876-20/SO SOP28

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F876-20/SP DIP28

PIC16F876-20/SP DIP28

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F876A-I/SO SOP28

PIC16F876A-I/SO SOP28

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4580-E/P DIP40

PIC18F4580-E/P DIP40

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA2560-16AU TQFP100

ATMEGA2560-16AU TQFP100

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EPM570T100C5 TQFP100

EPM570T100C5 TQFP100

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F051R8T6 LQFP64

STM32F051R8T6 LQFP64

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F051C8T6 LQFP48

STM32F051C8T6 LQFP48

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030R8T6 LQFP64

STM32F030R8T6 LQFP64

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030K6T6 LQFP32

STM32F030K6T6 LQFP32

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89S52-24JU PLCC44

AT89S52-24JU PLCC44

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89S51-24PU DIP40

AT89S51-24PU DIP40

Giá bán: 19.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S103F3P6 TSSOP20

STM8S103F3P6 TSSOP20

Giá bán: 18.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030C8T6 LQFP48

STM32F030C8T6 LQFP48

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2685-I/SO SOP28

PIC18F2685-I/SO SOP28

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18LF2685-I/SP DIP28

PIC18LF2685-I/SP DIP28

Giá bán: 200.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DSPIC30F2020-30I/SO SOP28

DSPIC30F2020-30I/SO SOP28

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4680-I/PT TQFP44

PIC18F4680-I/PT TQFP44

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105C6T6 QFP48

STM8S105C6T6 QFP48

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103RDT6 LQFP64

STM32F103RDT6 LQFP64

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16LF877A-I/PT QFP44

PIC16LF877A-I/PT QFP44

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F684-I/SL SOP14

PIC16F684-I/SL SOP14

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F684-I/P DIP14

PIC16F684-I/P DIP14

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F54-I/P DIP18

PIC16F54-I/P DIP18

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F688-I/P DIP14

PIC16F688-I/P DIP14

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DSPIC33FJ16GS502-E/SP DIP...

DSPIC33FJ16GS502-E/SP DIP...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DSPIC30F2020-30I/SP DIP28

DSPIC30F2020-30I/SP DIP28

Giá bán: 130.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F688-I/SL SOP14

PIC16F688-I/SL SOP14

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F107RCT6 LQFP64

STM32F107RCT6 LQFP64

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA16U2-MU QFN32

ATMEGA16U2-MU QFN32

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MSP430G2553 TSSOP28

MSP430G2553 TSSOP28

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MSP430G2553 DIP20

MSP430G2553 DIP20

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F627A-I/SO SOP18

PIC16F627A-I/SO SOP18

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F627A-I/P DIP18

PIC16F627A-I/P DIP18

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F616-I/SL SOP14

PIC16F616-I/SL SOP14

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F84A-04/IP DIP18

PIC16F84A-04/IP DIP18

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F84A-04/SO SOP18

PIC16F84A-04/SO SOP18

Giá bán: 36.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F105RCT6 QFP64

STM32F105RCT6 QFP64

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F105RBT6 QFP64

STM32F105RBT6 QFP64

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY2313-20PU DIP20

ATTINY2313-20PU DIP20

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA88-20PU DIP28

ATMEGA88-20PU DIP28

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F45K50-I/P DIP40

PIC18F45K50-I/P DIP40

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STC89C51RC DIP40

STC89C51RC DIP40

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY2313-20SU SOP20

ATTINY2313-20SU SOP20

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F873-20/SO SOP28

PIC16F873-20/SO SOP28

Giá bán: 36.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA48-20AU QPF32

ATMEGA48-20AU QPF32

Giá bán: 36.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY2313A-PU DIP20

ATTINY2313A-PU DIP20

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY2313A-SU SOP20

ATTINY2313A-SU SOP20

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY13A-PU DIP8

ATTINY13A-PU DIP8

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103VBT6 LQFP100

STM32F103VBT6 LQFP100

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA88PA-PU DIP28

ATMEGA88PA-PU DIP28

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F407VGT6 LQFP100

STM32F407VGT6 LQFP100

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F407VET6 LQFP100

STM32F407VET6 LQFP100

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F676-I/SL SOIC14

PIC16F676-I/SL SOIC14

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8535L-8PU DIP40

ATMEGA8535L-8PU DIP40

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8535-16AU TQFP44

ATMEGA8535-16AU TQFP44

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89S8253-24JU PLCC44

AT89S8253-24JU PLCC44

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA88PA-AU TQFP32

ATMEGA88PA-AU TQFP32

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA88-20AU TQFP32

ATMEGA88-20AU TQFP32

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT90USB162-16AU TQFP32

AT90USB162-16AU TQFP32

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F886-I/SO SOP28

PIC16F886-I/SO SOP28

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EPM240T100C5N TQFP100

EPM240T100C5N TQFP100

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F452-I/PT TQFP44

PIC18F452-I/PT TQFP44

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F452-I/P DIP40

PIC18F452-I/P DIP40

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATXMEGA32D4-AU QFP44

ATXMEGA32D4-AU QFP44

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATXMEGA32A4U-AU QFP44

ATXMEGA32A4U-AU QFP44

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC30F4011-30I/PT QFP44

dsPIC30F4011-30I/PT QFP44

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA64A-AU TQFP64

ATMEGA64A-AU TQFP64

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2580-I/SP DIP28

PIC18F2580-I/SP DIP28

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F887-I/PT TQFP44

PIC16F887-I/PT TQFP44

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA162V-8PU DIP40

ATMEGA162V-8PU DIP40

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2685-E/SP DIP28

PIC18F2685-E/SP DIP28

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2620-I/SP DIP28

PIC18F2620-I/SP DIP28

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC30F4013-30I/PT TQFP4...

dsPIC30F4013-30I/PT TQFP4...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC10F200-I/P DIP8

PIC10F200-I/P DIP8

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F676-I/ST TSSOP14

PIC16F676-I/ST TSSOP14

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F101VBT6 LQFP100

STM32F101VBT6 LQFP100

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89C55WD-24PU DIP40

AT89C55WD-24PU DIP40

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F676-I/P DIP14

PIC16F676-I/P DIP14

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA1280-16AU TQFP100

ATMEGA1280-16AU TQFP100

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4680-I/P DIP40

PIC18F4680-I/P DIP40

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4682-I/P DIP40

PIC18F4682-I/P DIP40

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F46K20-I/P DIP40

PIC18F46K20-I/P DIP40

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F26K20-I/SP DIP28

PIC18F26K20-I/SP DIP28

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4685-I/P DIP40

PIC18F4685-I/P DIP40

Giá bán: 240.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2553-I/SP DIP28

PIC18F2553-I/SP DIP28

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC24FJ32GA002-I/SO SOP28

PIC24FJ32GA002-I/SO SOP28

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030F4P6 TSSOP20

STM32F030F4P6 TSSOP20

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105C4T6 LQFP48

STM8S105C4T6 LQFP48

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MSP430F149IPM LQFP-64

MSP430F149IPM LQFP-64

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F883-I/SO SOP28

PIC16F883-I/SO SOP28

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8535-16PU DIP40

ATMEGA8535-16PU DIP40

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2431-I/SP DIP28

PIC18F2431-I/SP DIP28

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATmega8515L-8PU DIP40

ATmega8515L-8PU DIP40

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4620T-I/PT TQFP44

PIC18F4620T-I/PT TQFP44

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATmega8515-16PU DIP40

ATmega8515-16PU DIP40

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F883-I/SP DIP28

PIC16F883-I/SP DIP28

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103RCT6 LQFP64

STM32F103RCT6 LQFP64

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MSP430F1232 TSSOP28

MSP430F1232 TSSOP28

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F107VCT6 LQFP100

STM32F107VCT6 LQFP100

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XC2C32A-6VQG44C

XC2C32A-6VQG44C

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XC2C256-7VQG100C

XC2C256-7VQG100C

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XC3S200A-4VQG100C

XC3S200A-4VQG100C

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XC3S500E-4PQG208C

XC3S500E-4PQG208C

Giá bán: 360.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EP3C5E144C8N

EP3C5E144C8N

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EP2C5T144C8N

EP2C5T144C8N

Giá bán: 156.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EP1C3T144C8N

EP1C3T144C8N

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC33FJ64MC506-I/PT TQF...

dsPIC33FJ64MC506-I/PT TQF...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC33FJ16GS504-I/PT TQF...

dsPIC33FJ16GS504-I/PT TQF...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC33FJ16GS502-I/SO SOP...

dsPIC33FJ16GS502-I/SO SOP...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F45K20-I/PT TQFP44

PIC18F45K20-I/PT TQFP44

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA328P-AU TQFP32

ATMEGA328P-AU TQFP32

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA168-20AU TQFP32

ATMEGA168-20AU TQFP32

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F46K20-I/PT TQFP44

PIC18F46K20-I/PT TQFP44

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89C51-24PU DIP40

AT89C51-24PU DIP40

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA168PA-PU DIP28

ATMEGA168PA-PU DIP28

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89C52-24PC DIP40

AT89C52-24PC DIP40

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F683-I/SN SOP8

PIC12F683-I/SN SOP8

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F629-I/SN SOP8

PIC12F629-I/SN SOP8

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F675-I/P DIP8

PIC12F675-I/P DIP8

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F675-I/SN SOP8

PIC12F675-I/SN SOP8

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F690-I/SO SOP20

PIC16F690-I/SO SOP20

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F690-I/P  DIP20

PIC16F690-I/P DIP20

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F716-I/P DIP18

PIC16F716-I/P DIP18

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8535-16JU PLCC44

ATMEGA8535-16JU PLCC44

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89S52-24AU QFP44

AT89S52-24AU QFP44

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F72-I/SP DIP28

PIC16F72-I/SP DIP28

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F72-I/SO SOP28

PIC16F72-I/SO SOP28

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F716-I/SO SOP18

PIC16F716-I/SO SOP18

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F886-I/SP  DIP28

PIC16F886-I/SP DIP28

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 276  (Hồ sơ) 1 2

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI