Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Module Max31856 CJM

Module Max31856 CJM

Giá bán: 415.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module TYPE-C TY-C01

Module TYPE-C TY-C01

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Combo Máy Bơm Phun Sương

Combo Máy Bơm Phun Sương

Giá bán: 475.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến OMRON EE-SPY401

Cảm Biến OMRON EE-SPY401

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Buck DC-DC 15A 200...

Module Buck DC-DC 15A 200...

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Wifi 1 Relay EWeLi...

Module Wifi 1 Relay EWeLi...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lora RF433 SX1278 ...

Module Lora RF433 SX1278 ...

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lora RF433 SX1278 ...

Module Lora RF433 SX1278 ...

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Wifi OLED ESP32

Module Wifi OLED ESP32

Giá bán: 400.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Khách Đặt] HAS300-SSP50

[Khách Đặt] HAS300-SSP50

Giá bán: 220.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Sim M66 Mini

Module Sim M66 Mini

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình AS-12864L-PDS

Màn Hình AS-12864L-PDS

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình ML-12864P-V

Màn Hình ML-12864P-V

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình AS-12864P-VDS

Màn Hình AS-12864P-VDS

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BLDC 5-36V 350W ZS...

Module BLDC 5-36V 350W ZS...

Giá bán: 320.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[VN] SIM M66 Quectel GSM

[VN] SIM M66 Quectel GSM

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ethernet W5500

Module Ethernet W5500

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] ESP32-SOLO-1

[Đặt Hàng] ESP32-SOLO-1

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] ESP32-WROVER

[Đặt Hàng] ESP32-WROVER

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Thay Thế LCR

Màn Thay Thế LCR

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Remote Quạt QT1524

Remote Quạt QT1524

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM MC60 quectel GSM GPS

SIM MC60 quectel GSM GPS

Giá bán: 488.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Thu Phát RF433 SX1278 ...

Bộ Thu Phát RF433 SX1278 ...

Giá bán: 1.150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module 2.4G UART BK01

Module 2.4G UART BK01

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer DC12-24V 30A DR-LS...

Dimmer DC12-24V 30A DR-LS...

Giá bán: 160.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình Raspberry 10.1 I...

Màn Hình Raspberry 10.1 I...

Giá bán: 2.500.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module PLC FX3U-14MT

Module PLC FX3U-14MT

Giá bán: 640.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình HMI OP320-A V8.0

Màn Hình HMI OP320-A V8.0

Giá bán: 600.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Radio NS73M-61LU

Module Radio NS73M-61LU

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay 5V30A FC-65

Module Relay 5V30A FC-65

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module 2.4G UART LC12S

Module 2.4G UART LC12S

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ComBo Mạch Piano NE555

ComBo Mạch Piano NE555

Giá bán: 59.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch PLC FX1N-10MR Relay

Mạch PLC FX1N-10MR Relay

Giá bán: 420.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thời Gian XY-BJ24

Module Thời Gian XY-BJ24

Giá bán: 149.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD Nextion 5.0 UART HMI ...

LCD Nextion 5.0 UART HMI ...

Giá bán: 2.600.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RS485 RS485-TTL01

Module RS485 RS485-TTL01

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 994  (Hồ sơ) 1 2 3 4 5

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI