Vị trí » Trang chủ > Download > Driver > Sửa Lỗi Không Nhận Driver PL2303

Sửa Lỗi Không Nhận Driver PL2303

Mr. Tùng 2013-01-13

 Cách sửa lỗi không nhận Driver PL2303 (Prolific USB-to-Serial Com) Khi kết nối USB TO COM PL2303 v1USB TO COM PL2303 V2 hoặc các sản phẩm sử dụng chip PL2303

Nếu xuất hiện các lỗi sau:

"This Device cannot start (Code 10)"

"No driver installed for this device"

"Device driver was not successfully installed"

Do xung đột trong máy tính của bạn nên có thể xuất hiện các lỗi trên khi kết nối:

 

Start-->Chuột file Computer-->Manage-->Device Manage

[IMG]

 

Chuột phải bảo biểu tượng Prolific USB-to-Serial Com Port

[IMG]

Các bạn làm theo hướng dẫn dưới :

Note:

Phù hợp cho các phiên bản:

- Windows Vista (32 & 64 bit)

- Windows 7 (32 & 64 bit) .

.Prolific USB to Serial Adapter .

.Device using PL-2303H/HX/X version chip

.Supported device ID and product strings: . VID_067B&PID_2303 for "Prolific USB-to-Serial Comm Port"

 

1. Download file "Fix_USB_TO_COM_PL2303_MHG.zip" tại địa chỉ:  Tại đây

Sau khi tải về, bạn tìm đến file và kích chuột phải vào file chọn "Extract" ( Giải nén)

2. Rút thiết bị ra khỏi máy tính (USB TO COM)

3. Tiếp theo, vào Windows Control Panel "Uninstall a Program". Hủy bỏ bất kỳ PL-2303 chương trình cài đặt driver ở đó.

4. Khởi động lại máy tính của bạn

5. Vào thư mục đã giải nén chọn "PL2303DRemover.exe" chương trình để loại bỏ các trình điều khiển cũ và file inf.

6. Khởi động lại máy tính của bạn

7. Cài đặt "PL2303_Prolific_Vista_332102.exe" chương trình để cài đặt các trình điều khiển mới

8. Cắm USB TO COM và máy tính nếu hiện thông báo là OK"Your device is ready for use"

[IMG]

@@

( - Có thể sử dụng trực tiếp bước 1 sau đó đến bước 5. )

Lùi lại :USB TO COM PL2303HX

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI