Vị trí » Trang chủ > Download > Phần Mềm > CodeVisionAVR 2.05.0 - Phần mềm lập trình cho vi điều khiển

CodeVisionAVR 2.05.0 - Phần mềm lập trình cho vi điều khiển

Linh Kiện Điện Tử Minh Hà 2012-04-06

CodeVisionAVR - là một môi trường phát triển tích hợp phần mềm cho vi điều khiển Atmel AVR. Nó cung cấp sự hỗ trợ rộng rãi cho các thiết bị AVR và tạo ra một đoạn mã nhỏ gọn và hiệu quả.

 
á
 


CodeVisionAVR bao gồm các thành phần sau:
- Trình biên dịch ngôn ngữ C cho AVR;
- Trình biên dịch hợp ngữ cho AVR;
- Các máy phát điện của mã chương trình ban đầu cho phép khởi tạo thiết bị ngoại vi;
- Module giao tiếp với debug board STK-500;
- Module tương tác với các lập trình viên;
- Terminal.

CodeVisionAVR cho tập tin đầu ra là: 
- HEX, BIN hoặc tập tin ROM để nạp vào thiết bị thông qua lập trình;
- COFF - file có chứa thông tin cho trình gỡ lỗi;
- OBJ - file.
Hiện nay, CodeVisionAVR bao gồm các thư viện và các ví dụ sau đây:
- Alphanumeric LCD modules for up to 4x40 characters;
- Philips I²C Bus;
- National Semiconductor LM75 Temperature Sensor;
- Maxim/Dallas Semiconductor DS1621 Thermometer/Thermostat;
- Philips PCF8563 and PCF8583 Real Time Clocks;
- Maxim/Dallas Semiconductor DS1302 and DS1307 Real Time Clocks;
- Maxim/Dallas Semiconductor 1 Wire protocol;
- Maxim/Dallas Semiconductor DS1820/DS18B20/DS1822 1 Wire Temperature - Sensors;
- Maxim/Dallas Semiconductor DS2430/DS2433 1 Wire EEPROMs;
- SPI;
- MMC/SD/SD HC FLASH Memory Card drivers and FAT12, FAT16, FAT32 access libraries;
- Power management;
- Delays;
- BCD and Gray code conversion.
Nó hỗ trợ hầu hết các vi điều khiển Atmel AVR. Phiên bản mới thêm hỗ trợ cho vi điều khiển với một kernel ATxmega.

Phát triển: HP InfoTech
OS: Windows 98/2000/XP/Vista/7
Ngôn ngữ: English

 Download: https://www.mediafire.com/?waid210wu3ljyo7

Kế tiếp :CCS 4.104 - Phần mềm lập trình vi điều khiển PIC
Lùi lại :Chương Trình Nạp USBisp/USBasp Progisp168

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI