Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Motor Control Shield L293...

Motor Control Shield L293...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD Keypad shield Arduino

LCD Keypad shield Arduino

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F3 DISCOVERY

KIT STM32F3 DISCOVERY

Giá bán: 400.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Arduino PS2 JoyStick

Arduino PS2 JoyStick

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Raspberry Pi Model B...

Case Raspberry Pi Model B...

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT AT89S52 V1

KIT AT89S52 V1

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8535L-8PU DIP40

ATMEGA8535L-8PU DIP40

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi type B+ (1 C...

Raspberry Pi type B+ (1 C...

Giá bán: 900.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Kit Arduino Nano 3.0 328 ...

Kit Arduino Nano 3.0 328 ...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Arduino MEGA2560 CH34...

KIT Arduino MEGA2560 CH34...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Arduino Pro Mini

KIT Arduino Pro Mini

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Ứng 430BOOST

Module Cảm Ứng 430BOOST

Giá bán: 300.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT AVR V4

KIT AVR V4

KM:399.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT MSP430 LaunchPad

KIT MSP430 LaunchPad

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT MSP430F149 Start

KIT MSP430F149 Start

Giá bán: 300.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT PIC V4

KIT PIC V4

KM:399.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F407 DISCOVERY

KIT STM32F407 DISCOVERY

Giá bán: 649.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 122  (Hồ sơ) 1 2 3 4 5

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI