Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Mạch Mở Rộng Breakout Mic...

Mạch Mở Rộng Breakout Mic...

Giá bán: 215.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vỏ Hộp Mica Cho Micro Bit

Vỏ Hộp Mica Cho Micro Bit

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Hộp Nguồn 3V 3AAA Cho Mic...

Hộp Nguồn 3V 3AAA Cho Mic...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Kit Micro Bit

Kit Micro Bit

Giá bán: 590.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 4  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI