Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Module RFID 125Khz UART R...

Module RFID 125Khz UART R...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Thu Phát RF Sử Dụng Ch...

Bộ Thu Phát RF Sử Dụng Ch...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Bụi  GP2Y1014AU

Cảm Biến Bụi GP2Y1014AU

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Điều Khiển Servo MG9...

Mạch Điều Khiển Servo MG9...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển Đổi 4-20mA ...

Module Chuyển Đổi 4-20mA ...

Giá bán: 62.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Tín Hiệu RTD ...

Mạch Chuyển Tín Hiệu RTD ...

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Cảm Biến Bếp Hồng Ngo...

Dây Cảm Biến Bếp Hồng Ngo...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ComBo Mạch Piano NE555

ComBo Mạch Piano NE555

Giá bán: 59.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB TO COM CH340 Có Dây 4...

USB TO COM CH340 Có Dây 4...

Giá bán: 42.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch PLC FX1N-10MT Transi...

Mạch PLC FX1N-10MT Transi...

Giá bán: 300.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch PLC FX1N-10MR Relay

Mạch PLC FX1N-10MR Relay

Giá bán: 420.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu Phát HC-12 433...

Module Thu Phát HC-12 433...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển RFID RC522 ...

Module Chuyển RFID RC522 ...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 750.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Lọc Nước Có TDS YL-B...

Mạch Lọc Nước Có TDS YL-B...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Lọc Nước Có TDS YL-W...

Mạch Lọc Nước Có TDS YL-W...

Giá bán: 450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Lọc Nước Có TDS Wifi...

Mạch Lọc Nước Có TDS Wifi...

Giá bán: 850.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Thu Học Lệnh RF315 1 K...

Bộ Thu Học Lệnh RF315 1 K...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[SANDT] Mạch Công Suất 16...

[SANDT] Mạch Công Suất 16...

Giá bán: 290.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thời Gian XY-BJ24

Module Thời Gian XY-BJ24

Giá bán: 149.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến FLEX SENSOR 2.2 ...

Cảm Biến FLEX SENSOR 2.2 ...

Giá bán: 495.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến FLEX SENSOR 4.5 ...

Cảm Biến FLEX SENSOR 4.5 ...

Giá bán: 575.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn Audio DC...

Module Lọc Nguồn Audio DC...

Giá bán: 39.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Module Lọc Nguồn Audi...

DIY Module Lọc Nguồn Audi...

Giá bán: 62.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Module Lọc Nguồn Audi...

DIY Module Lọc Nguồn Audi...

Giá bán: 82.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Wifi ESP8266 ESP-1...

Module Wifi ESP8266 ESP-1...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RS485 RS458-TTL01

Module RS485 RS458-TTL01

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ghi Đọc Âm Thanh M...

Module Ghi Đọc Âm Thanh M...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ghi Đọc Âm Thanh M...

Module Ghi Đọc Âm Thanh M...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Còi Chip 5V BUZ-05

Module Còi Chip 5V BUZ-05

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Sim5320E (Full Mạc...

Module Sim5320E (Full Mạc...

Giá bán: 1.850.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Mầu TCS34...

Module Cảm Biến Mầu TCS34...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Sạc Không Dây 5V2A L...

Mạch Sạc Không Dây 5V2A L...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Cầu H 7A DC6.5-27V M...

Mạch Cầu H 7A DC6.5-27V M...

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ánh Sáng DC3V-30V ...

Module Ánh Sáng DC3V-30V ...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Âm Thanh Ánh Sáng ...

Module Âm Thanh Ánh Sáng ...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Âm Thanh Ánh Sáng ...

Module Âm Thanh Ánh Sáng ...

Giá bán: 27.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Rung 801S...

Module Cảm Biến Rung 801S...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Kích Tạo Trễ 0.1-9...

Module Kích Tạo Trễ 0.1-9...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Kích Tạo Trễ 0.01-...

Module Kích Tạo Trễ 0.01-...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM5320E Chính Hãng (Khôn...

SIM5320E Chính Hãng (Khôn...

Giá bán: 800.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Chạm 1 Kê...

Module Cảm Biến Chạm 1 Kê...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Điện Tim ...

Module Cảm Biến Điện Tim ...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Mầu TCS34...

Module Cảm Biến Mầu TCS34...

Giá bán: 195.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến TVOC CO2 ...

Module Cảm Biến TVOC CO2 ...

Giá bán: 385.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến CO2 MH-Z1...

Module Cảm Biến CO2 MH-Z1...

Giá bán: 720.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Module Cảm Biế...

[Đặt Hàng] Module Cảm Biế...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Ánh Sáng ...

Module Cảm Biến Ánh Sáng ...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module R232TTL DIP

Module R232TTL DIP

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RF868 CC1101 17x19...

Module RF868 CC1101 17x19...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Đo TDS 50CM

Đầu Đo TDS 50CM

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Keypad 1x3 SMD-13

Keypad 1x3 SMD-13

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Keypad 1 Phím SMD-01

Keypad 1 Phím SMD-01

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Kích Tạo Trễ 0-24S...

Module Kích Tạo Trễ 0-24S...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Card Sound Chuyển Đổi Âm ...

Card Sound Chuyển Đổi Âm ...

Giá bán: 58.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ESP-WROOM-02 ESP8266 Chín...

ESP-WROOM-02 ESP8266 Chín...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ESP32-WROOM-32 ESP32 SoC ...

ESP32-WROOM-32 ESP32 SoC ...

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module ESP32 SOM-ESP32-1

Module ESP32 SOM-ESP32-1

Giá bán: 680.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Vân Tay AS608 XD...

Cảm Biến Vân Tay AS608 XD...

Giá bán: 535.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hồng Ngoại UART TP...

Module Hồng Ngoại UART TP...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Đầu Chuyển Đổi DC5.5x2...

Bộ Đầu Chuyển Đổi DC5.5x2...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển Động PIR501...

Module Chuyển Động PIR501...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bluetooth BK3231 (Không S...

Bluetooth BK3231 (Không S...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Bluetooth BT06

Module Bluetooth BT06

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 5...

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 5...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[MinhDt] Mạch Đề Máy Phát...

[MinhDt] Mạch Đề Máy Phát...

Giá bán: 600.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 1...

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 1...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Led Phát Hồng Ngoại 0805 ...

Led Phát Hồng Ngoại 0805 ...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Hẹn Giờ Thời Gian H8CA...

Bộ Hẹn Giờ Thời Gian H8CA...

Giá bán: 1.680.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Bộ Điều Khiển ...

[Đặt Hàng] Bộ Điều Khiển ...

Giá bán: 470.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nhiệt Độ Độ Ẩm DHT...

Module Nhiệt Độ Độ Ẩm DHT...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Cảm Biến Nhiệt Độ Độ ...

Dây Cảm Biến Nhiệt Độ Độ ...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[CNC-Đặt Hàng] Máy Chụp U...

[CNC-Đặt Hàng] Máy Chụp U...

Giá bán: 2.500.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Điều Khiển Nút N...

Công Tắc Điều Khiển Nút N...

Giá bán: 220.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Điều Khiển Nút N...

Công Tắc Điều Khiển Nút N...

Giá bán: 240.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Lưu Lượng YF-B4

Cảm Biến Lưu Lượng YF-B4

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Đèn 220V SL...

Bộ Điều Khiển Đèn 220V SL...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Công Tắc Hồng Ngoại ...

Mạch Công Tắc Hồng Ngoại ...

KM:85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RFID 125Khz UART D...

Module RFID 125Khz UART D...

Giá bán: 119.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tạo Xung 1Hz-150Kh...

Module Tạo Xung 1Hz-150Kh...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Hộp Nhựa RFID 104x69x12MM

Hộp Nhựa RFID 104x69x12MM

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Khóa Cửa RF...

Bộ Điều Khiển Khóa Cửa RF...

Giá bán: 255.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Oto Từ Xa 2...

Bộ Điều Khiển Oto Từ Xa 2...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Driver Step Motor V1...

Mạch Driver Step Motor V1...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giải Mã MP4 MP5 Bl...

Module Giải Mã MP4 MP5 Bl...

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Bơm Nước Tự Động XH-...

Mạch Bơm Nước Tự Động XH-...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Relay Thời Gian CKC AH3-2...

Relay Thời Gian CKC AH3-2...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng OTG MicroUSB MA-28K

Cổng OTG MicroUSB MA-28K

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt hàng] Tấm Phát Điện ...

[Đặt hàng] Tấm Phát Điện ...

Giá bán: 340.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch CNC BOB MACH3 USB

Mạch CNC BOB MACH3 USB

Giá bán: 780.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Giá bán: 145.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ứng Dụng I/O Cảm B...

Module Ứng Dụng I/O Cảm B...

Giá bán: 99.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LoadCell 50Kg LC3434-50

LoadCell 50Kg LC3434-50

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn AC 10A C...

Module Lọc Nguồn AC 10A C...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bàn Phím Nhựa KeyPad 4x4 ...

Bàn Phím Nhựa KeyPad 4x4 ...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bàn Phím Nhựa KeyPad 3x4 ...

Bàn Phím Nhựa KeyPad 3x4 ...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chiếu Sáng Hồng Ngoại ...

Bộ Chiếu Sáng Hồng Ngoại ...

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Module Hạ Áp DC-DC 8A XL4...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module NRF24L01 IO NR-P10

Module NRF24L01 IO NR-P10

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Đo PH-1110B BNC

Cảm Biến Đo PH-1110B BNC

Giá bán: 3.000.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước Áp Suất VNA12 DC...

Van Nước Áp Suất VNA12 DC...

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tấm Sưởi 12V30W RJ157012

Tấm Sưởi 12V30W RJ157012

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K B...

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K B...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K B...

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K B...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Khống Chế Nhiệt Độ -50...

Bộ Khống Chế Nhiệt Độ -50...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Khống Chế Nhiệt Độ -50...

Bộ Khống Chế Nhiệt Độ -50...

Giá bán: 215.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Khống Chế Nhiệt Độ...

Module Khống Chế Nhiệt Độ...

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Khống Chế Nhiệt Độ...

Module Khống Chế Nhiệt Độ...

Giá bán: 325.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Độ Ẩm Đ...

Module Điều Khiển Độ Ẩm Đ...

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ổ Cắm Kiểm Soát Độ Ẩm 0-9...

Ổ Cắm Kiểm Soát Độ Ẩm 0-9...

Giá bán: 540.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ổ Cắm Kiểm Soát Nhiệt Độ ...

Ổ Cắm Kiểm Soát Nhiệt Độ ...

Giá bán: 215.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ổ Cắm Kiểm Soát Nhiệt Độ ...

Ổ Cắm Kiểm Soát Nhiệt Độ ...

Giá bán: 245.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 800KV (Máy...

Module Tăng Áp 800KV (Máy...

Giá bán: 290.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module SIM A6 Mini GPRS G...

Module SIM A6 Mini GPRS G...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module SIM800L Mini GPRS ...

Module SIM800L Mini GPRS ...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Áp Suất MPX5050G...

Cảm Biến Áp Suất MPX5050G...

Giá bán: 575.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giàn Phơi Thông Mi...

Module Giàn Phơi Thông Mi...

Giá bán: 99.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Wifi ESP826...

Bộ Điều Khiển Wifi ESP826...

KM:220.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Oxy Hòa T...

Module Cảm Biến Oxy Hòa T...

Giá bán: 6.450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn MC34063

Module Nguồn MC34063

Giá bán: 36.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Lọc Nhiễu Audio XH-M...

Mạch Lọc Nhiễu Audio XH-M...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi Jack 3.5 ...

Mạch Chuyển Đổi Jack 3.5 ...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi 3.5 RCA X...

Mạch Chuyển Đổi 3.5 RCA X...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Hạ Áp Ra Cổng USB 5V5A...

Bộ Hạ Áp Ra Cổng USB 5V5A...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Triết Áp Công Tắc ...

Module Triết Áp Công Tắc ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Triết Áp Đôi B50K ...

Module Triết Áp Đôi B50K ...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 5A LM2587

Module Tăng Áp 5A LM2587

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 4x50W TDA785...

Module Audio 4x50W TDA785...

Giá bán: 455.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 2x100W TDA74...

Module Audio 2x100W TDA74...

Giá bán: 205.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hạ Áp 5V5A TPS4005...

Module Hạ Áp 5V5A TPS4005...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 2x50W Blueto...

Module Audio 2x50W Blueto...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay 8 Kênh 5V MR...

Module Relay 8 Kênh 5V MR...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay 8 Kênh 12V M...

Module Relay 8 Kênh 12V M...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Bluetooth IO UART ...

Module Bluetooth IO UART ...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF315 2 Kênh TP-...

Tay Phát RF315 2 Kênh TP-...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF315 2 Kênh TP-...

Tay Phát RF315 2 Kênh TP-...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển RF315 3 Rel...

Bộ Điều Khiển RF315 3 Rel...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt hàng] Đồng Hồ Treo T...

[Đặt hàng] Đồng Hồ Treo T...

Giá bán: 3.200.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio Class D TDA8...

Module Audio Class D TDA8...

Giá bán: 690.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển Nhiệt TEC1-...

Module Chuyển Nhiệt TEC1-...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio Class D TDA8...

Module Audio Class D TDA8...

Giá bán: 415.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio Class D TDA8...

Module Audio Class D TDA8...

Giá bán: 620.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module La Bàn HMC5883L EA...

Module La Bàn HMC5883L EA...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu Phát RF433 E30...

Module Thu Phát RF433 E30...

Giá bán: 295.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Giá bán: 140.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Giá bán: 140.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Cảm Biến Dòng SCT-013-000...

Giá bán: 140.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Móc Khóa RFID MH-SK01 Mện...

Móc Khóa RFID MH-SK01 Mện...

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Móc Khóa RFID MH-SK01 Mện...

Móc Khóa RFID MH-SK01 Mện...

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Móc Khóa RFID MH-SK01 Mện...

Móc Khóa RFID MH-SK01 Mện...

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Móc Khóa RFID MH-SK01 Mện...

Móc Khóa RFID MH-SK01 Mện...

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Móc Khóa RFID MH-SK01 Mện...

Móc Khóa RFID MH-SK01 Mện...

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chống Trộm Xe Máy MH-S...

Bộ Chống Trộm Xe Máy MH-S...

Giá bán: 499.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Wifi 1 Relay EWe...

Công Tắc Wifi 1 Relay EWe...

Giá bán: 359.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Hàn Điểm Chỉnh Dòng ...

Mạch Hàn Điểm Chỉnh Dòng ...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Áp Suất Nước 1.0...

Cảm Biến Áp Suất Nước 1.0...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Cảm Biến Áp Suất Nước ...

Bộ Cảm Biến Áp Suất Nước ...

Giá bán: 300.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Đo Lưu Lượng Nước LN-8...

Bộ Đo Lưu Lượng Nước LN-8...

Giá bán: 690.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Kiểm Tra Nhiệt Độ Áp S...

Bộ Kiểm Tra Nhiệt Độ Áp S...

Giá bán: 1.150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Kiểm Soát Lưu Lượng Ch...

Bộ Kiểm Soát Lưu Lượng Ch...

Giá bán: 1.155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Kiểm Soát Lưu Lượng Ch...

Bộ Kiểm Soát Lưu Lượng Ch...

Giá bán: 1.625.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module SIM800C Mini

Module SIM800C Mini

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module SIM800C Arduino

Module SIM800C Arduino

Giá bán: 475.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển Nhiệt SP184...

Module Chuyển Nhiệt SP184...

Giá bán: 140.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thẻ RFID 125Khz T5557 ID-...

Thẻ RFID 125Khz T5557 ID-...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thẻ RFID 125Khz T5557 ID-...

Thẻ RFID 125Khz T5557 ID-...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay 16 Kênh 12V ...

Module Relay 16 Kênh 12V ...

Giá bán: 255.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Modbus 4 Cổng MB-R...

Module Modbus 4 Cổng MB-R...

Giá bán: 255.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Máy Chụp UV 36W MC-UV36

Máy Chụp UV 36W MC-UV36

Giá bán: 235.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Led Đèn Pin 3W CREE ...

Mạch Led Đèn Pin 3W CREE ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Biến Trở Số X9C103...

Module Biến Trở Số X9C103...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module TEA2025B

Module TEA2025B

Giá bán: 38.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Điều Khiển Led 89 8 ...

Mạch Điều Khiển Led 89 8 ...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Điều Khiển Led 89 32...

Mạch Điều Khiển Led 89 32...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LM386 Full

Module LM386 Full

Giá bán: 39.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Khoảng Cách Rada V...

Module Khoảng Cách Rada V...

Giá bán: 195.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch RGB Từ Xa Bằng RF DK...

Mạch RGB Từ Xa Bằng RF DK...

Giá bán: 289.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Bluetooth OVC3860

Socket Bluetooth OVC3860

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn Bắp 25W B-25W-L3

Bóng Đèn Bắp 25W B-25W-L3

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn Bắp 10W B-10W-L3

Bóng Đèn Bắp 10W B-10W-L3

Giá bán: 54.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn 9W BD-9W-60120

Bóng Đèn 9W BD-9W-60120

Giá bán: 265.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn 6W BD-6W-60120

Bóng Đèn 6W BD-6W-60120

Giá bán: 220.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn U 30W U-30W-L2

Bóng Đèn U 30W U-30W-L2

Giá bán: 172.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn Bắp 5W B-5W-L3

Bóng Đèn Bắp 5W B-5W-L3

Giá bán: 38.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn U 20W U-20W-L2

Bóng Đèn U 20W U-20W-L2

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn U 15W U-15W-L2

Bóng Đèn U 15W U-15W-L2

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn U 9W U-9W-L2

Bóng Đèn U 9W U-9W-L2

Giá bán: 66.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Điều Khiển Đèn BD-601...

Tay Điều Khiển Đèn BD-601...

Giá bán: 245.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Điều Khiển Đèn RGB-E2...

Tay Điều Khiển Đèn RGB-E2...

Giá bán: 239.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn U 7W U-7W-L2

Bóng Đèn U 7W U-7W-L2

Giá bán: 58.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn U 3W Trắng U-3W-...

Bóng Đèn U 3W Trắng U-3W-...

Giá bán: 31.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn U 15W Trắng U-15...

Bóng Đèn U 15W Trắng U-15...

Giá bán: 249.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn U 9W Trắng U-9W-...

Bóng Đèn U 9W Trắng U-9W-...

Giá bán: 188.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn U 5W Trắng U-5W-...

Bóng Đèn U 5W Trắng U-5W-...

Giá bán: 118.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn U 15W Trắng Âm U...

Bóng Đèn U 15W Trắng Âm U...

Giá bán: 242.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn U 9W Trắng Âm U-...

Bóng Đèn U 9W Trắng Âm U-...

Giá bán: 178.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn U 5W Trắng Âm U-...

Bóng Đèn U 5W Trắng Âm U-...

Giá bán: 119.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đèn RGB 9W E27 Điều Khiển...

Đèn RGB 9W E27 Điều Khiển...

Giá bán: 379.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đèn RGB 6W E27 Điều Khiển...

Đèn RGB 6W E27 Điều Khiển...

Giá bán: 229.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đèn RGB 3W E27 Điều Khiển...

Đèn RGB 3W E27 Điều Khiển...

Giá bán: 119.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn U 5W U-5W-L2

Bóng Đèn U 5W U-5W-L2

Giá bán: 42.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MLX90614ESF-BAA 3V Cảm Bi...

MLX90614ESF-BAA 3V Cảm Bi...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điểu Khiển Relay Q...

Module Điểu Khiển Relay Q...

Giá bán: 122.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch MACH3 CNC LPT

Mạch MACH3 CNC LPT

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển USB B Cái

Module Chuyển USB B Cái

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điểu Khiển Relay Q...

Module Điểu Khiển Relay Q...

Giá bán: 179.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Pre NE5532 M164

Mạch Pre NE5532 M164

Giá bán: 119.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Audio BBE XR1075

Mạch Audio BBE XR1075

Giá bán: 149.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Karaoke M173

Mạch Karaoke M173

Giá bán: 129.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MXL90614ESF-BAA 3V Cảm Bi...

MXL90614ESF-BAA 3V Cảm Bi...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket ESP-01 USB ESP01-U...

Socket ESP-01 USB ESP01-U...

Giá bán: 49.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket ESP-01 Relay 5V ES...

Socket ESP-01 Relay 5V ES...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 400KV (Máy...

Module Tăng Áp 400KV (Máy...

Giá bán: 129.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Dò Đường Hồng Ngoạ...

Module Dò Đường Hồng Ngoạ...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu Hồng Ngoại 183...

Module Thu Hồng Ngoại 183...

Giá bán: 22.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED Thu Hồng Ngoại...

Module LED Thu Hồng Ngoại...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED Phát Hồng Ngoạ...

Module LED Phát Hồng Ngoạ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu Phát Hồng Ngoạ...

Module Thu Phát Hồng Ngoạ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OH137 TO92 Cảm Biến Hall ...

OH137 TO92 Cảm Biến Hall ...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SS41F TO92 Cảm Biến Hall ...

SS41F TO92 Cảm Biến Hall ...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

US1881 TO92 Cảm Biến Hall...

US1881 TO92 Cảm Biến Hall...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây đo nhiệt độ DS18B20 D...

Dây đo nhiệt độ DS18B20 D...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 32.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SS43F TO92 Cảm Biến Hall ...

SS43F TO92 Cảm Biến Hall ...

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đồng Hồ Lịch Vạn Niên CX-...

Đồng Hồ Lịch Vạn Niên CX-...

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chuyển Nguồn DC12V San...

Bộ Chuyển Nguồn DC12V San...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RF433 CC1101 17x19...

Module RF433 CC1101 17x19...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thời Gian PCF8563

Module Thời Gian PCF8563

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Xả Dòng DC3.7-13V 15...

Mạch Xả Dòng DC3.7-13V 15...

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn Nhiều Đầu Ra DC5-18...

Nguồn Nhiều Đầu Ra DC5-18...

Giá bán: 37.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn Nhiều Đầu Ra...

Module Nguồn Nhiều Đầu Ra...

Giá bán: 27.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn Nhiều Đầu Ra...

Module Nguồn Nhiều Đầu Ra...

Giá bán: 32.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer DC12-36V 40A Có Đả...

Dimmer DC12-36V 40A Có Đả...

Giá bán: 288.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer DC6-24V 5A CCM5D

Dimmer DC6-24V 5A CCM5D

Giá bán: 139.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer AC220V 4000W Nút N...

Dimmer AC220V 4000W Nút N...

Giá bán: 225.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Qua Điện Th...

Bộ Điều Khiển Qua Điện Th...

Giá bán: 699.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer DC9-60V 20A Có Đảo...

Dimmer DC9-60V 20A Có Đảo...

Giá bán: 215.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer DC5-15V 4A QT-045

Dimmer DC5-15V 4A QT-045

Giá bán: 32.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer DC6-24V 3A Có Đảo ...

Dimmer DC6-24V 3A Có Đảo ...

Giá bán: 89.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer DC6-36V 30A Có LED...

Dimmer DC6-36V 30A Có LED...

Giá bán: 229.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer AC220V 10000W DR10...

Dimmer AC220V 10000W DR10...

Giá bán: 212.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer AC220V 4000W Có LE...

Dimmer AC220V 4000W Có LE...

Giá bán: 219.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer AC220V 4000W KLC40...

Dimmer AC220V 4000W KLC40...

Giá bán: 319.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn AC-DC 15V400mA Mini

Nguồn AC-DC 15V400mA Mini

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Tăng Áp 12V Lên 220V

Mạch Tăng Áp 12V Lên 220V

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket L293D ESP8266 Node...

Socket L293D ESP8266 Node...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Arduino Motor Shie...

Module Arduino Motor Shie...

Giá bán: 285.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Arduino Motor Shie...

Module Arduino Motor Shie...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Cảm Ứng Điện Dung MP...

Mạch Cảm Ứng Điện Dung MP...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Biến Trở Số X9C104

Module Biến Trở Số X9C104

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế Sạc Không Dây 5V1A Loạ...

Đế Sạc Không Dây 5V1A Loạ...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế Sạc Không Dây 5V1A Loạ...

Đế Sạc Không Dây 5V1A Loạ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Sạc Không Dây 5V1A L...

Mạch Sạc Không Dây 5V1A L...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Ứng Điện Dung ...

Module Cảm Ứng Điện Dung ...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch bảo vệ Loa UPC1237

Mạch bảo vệ Loa UPC1237

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn PMZ7060L...

Module Lọc Nguồn PMZ7060L...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module thu phát RF433 E32...

Module thu phát RF433 E32...

Giá bán: 580.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chuyển Nguồn AC17-55V ...

Bộ Chuyển Nguồn AC17-55V ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chuyển Nguồn AC24V San...

Bộ Chuyển Nguồn AC24V San...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tấm Cảm Ứng Lực FSR 73x49...

Tấm Cảm Ứng Lực FSR 73x49...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer AC100-250V 10A DR1...

Dimmer AC100-250V 10A DR1...

Giá bán: 149.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Qua Điện Th...

Bộ Điều Khiển Qua Điện Th...

Giá bán: 399.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Tiệm Cận LJ18A3-...

Cảm Biến Tiệm Cận LJ18A3-...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Qua Điện Th...

Bộ Điều Khiển Qua Điện Th...

KM:119.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module servo shield 16 kê...

Module servo shield 16 kê...

Giá bán: 159.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Qua Điện Th...

Bộ Điều Khiển Qua Điện Th...

Giá bán: 850.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Sensor SF-200

Sensor SF-200

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Điều Khiển RGB 44 Phí...

Tay Điều Khiển RGB 44 Phí...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Khống Chế Quá Dòng 5A ...

Bộ Khống Chế Quá Dòng 5A ...

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển RFID 125Khz...

Bộ Điều Khiển RFID 125Khz...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RFID 125Khz UART R...

Module RFID 125Khz UART R...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RFID 125Khz UART M...

Module RFID 125Khz UART M...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Cử Chỉ AP...

Module Cảm Biến Cử Chỉ AP...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Camera RS232 PTC01 Có Hồn...

Camera RS232 PTC01 Có Hồn...

Giá bán: 765.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Led 7 0.36 4 Số Ka...

Module Led 7 0.36 4 Số Ka...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nhận Dạng Vân Tay ...

Module Nhận Dạng Vân Tay ...

Giá bán: 725.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn AC 10A A...

Module Lọc Nguồn AC 10A A...

Giá bán: 215.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn AC 1A AC...

Module Lọc Nguồn AC 1A AC...

Giá bán: 145.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng AC 100A/100...

Cảm Biến Dòng AC 100A/100...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng AC 100A/100...

Cảm Biến Dòng AC 100A/100...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Đo Công Suất AC 10...

Module Đo Công Suất AC 10...

Giá bán: 209.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn AC 6A AC...

Module Lọc Nguồn AC 6A AC...

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển Đổi 0-1Khz ...

Module Chuyển Đổi 0-1Khz ...

Giá bán: 139.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED RGB UNO ESP826...

Module LED RGB UNO ESP826...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED RGB WS2812B 8 ...

Module LED RGB WS2812B 8 ...

Giá bán: 42.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED RGB WS2812B 1 ...

Module LED RGB WS2812B 1 ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED RGB WS2812B 4 ...

Module LED RGB WS2812B 4 ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước DC12V Thường Mở ...

Van Nước DC12V Thường Mở ...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước DC12V Thường Đón...

Van Nước DC12V Thường Đón...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nghiêng SW-520D

Cảm Biến Nghiêng SW-520D

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn DC 10A D...

Module Lọc Nguồn DC 10A D...

Giá bán: 235.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn DC 6A DC...

Module Lọc Nguồn DC 6A DC...

Giá bán: 182.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn DC 1A DC...

Module Lọc Nguồn DC 1A DC...

Giá bán: 182.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer DC3-24V 5A Mini DR...

Dimmer DC3-24V 5A Mini DR...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Lọc Máy Phun Sương

Đầu Lọc Máy Phun Sương

Giá bán: 39.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module WIFI ESP-32S

Module WIFI ESP-32S

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT WIFI ESP-32 ESP-WROOM...

KIT WIFI ESP-32 ESP-WROOM...

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Phun Sương L

Đầu Phun Sương L

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Phun Sương T

Đầu Phun Sương T

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi Logic 3.3...

Mạch Chuyển Đổi Logic 3.3...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 620.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module MOSFET IRF520

Module MOSFET IRF520

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB TO COM FT232 Dây ...

Dây USB TO COM FT232 Dây ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LM386 Mini

Module LM386 Mini

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Gia Tốc A...

Module Cảm Biến Gia Tốc A...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LCD12864 Ramps 1.4

Module LCD12864 Ramps 1.4

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hành Trình Endstop...

Module Hành Trình Endstop...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khoảng Cách CDD-...

Cảm Biến Khoảng Cách CDD-...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module TDA2822M

Module TDA2822M

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RFID NFC PN532

Module RFID NFC PN532

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED 4 Số TM1637

Module LED 4 Số TM1637

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Đầu Đo TDS Kèm Cút Nối

Bộ Đầu Đo TDS Kèm Cút Nối

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Đo TDS 80CM

Đầu Đo TDS 80CM

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio TDA7293

Module Audio TDA7293

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 5V5W Mini AU...

Module Audio 5V5W Mini AU...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Lực FSR402 Ardui...

Cảm Biến Lực FSR402 Ardui...

Giá bán: 330.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Hồng Ngoại IRM36...

Cảm Biến Hồng Ngoại IRM36...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng LCTA21CE 40...

Cảm Biến Dòng LCTA21CE 40...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Ánh Sáng TSL2561...

Cảm Biến Ánh Sáng TSL2561...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Ánh Sáng PO188

Cảm Biến Ánh Sáng PO188

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Chuyển Động D203...

Cảm Biến Chuyển Động D203...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Cảm Biến Chuyển Động D...

Bộ Cảm Biến Chuyển Động D...

Giá bán: 159.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện Cao Áp 1.6MM (1 ...

Dây Điện Cao Áp 1.6MM (1 ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Chuyển Động Rada...

Công Tắc Chuyển Động Rada...

Giá bán: 249.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 20KV TA241...

Module Tăng Áp 20KV TA241...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 10KV TA552...

Module Tăng Áp 10KV TA552...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Tìm Xe Máy RF315_01 Kê...

Bộ Tìm Xe Máy RF315_01 Kê...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Chuyển Động ESU-...

Công Tắc Chuyển Động ESU-...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BPS 33S

BPS 33S

Giá bán: 1.100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tạo Xung 1Hz-150Kh...

Module Tạo Xung 1Hz-150Kh...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM GTM900C

SIM GTM900C

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Card Chuyển Đổi PCIe x16 ...

Card Chuyển Đổi PCIe x16 ...

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF315 18 Kênh

Tay Phát RF315 18 Kênh

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM300CZ

SIM300CZ

Giá bán: 300.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K 3...

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K 3...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Rada RCWL...

Module Cảm Biến Rada RCWL...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module FM TJ-1310

Module FM TJ-1310

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Phát RF433 PT2262 ...

Module Phát RF433 PT2262 ...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module MP3 VS1053

Module MP3 VS1053

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hồng Ngoại LM567

Module Hồng Ngoại LM567

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LoadCell N430 5Kg

Module LoadCell N430 5Kg

Giá bán: 650.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LoadCell 200g

LoadCell 200g

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Led Full Color Mini ...

Mạch Led Full Color Mini ...

Giá bán: 200.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GPS L70 Quectel

GPS L70 Quectel

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Tạo Xung Sin EGS002-...

Mạch Tạo Xung Sin EGS002-...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Mạch Điều Khiển Hồng N...

Bộ Mạch Điều Khiển Hồng N...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Module Wifi UART HLK-M...

Bộ Module Wifi UART HLK-M...

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED RGB 5050

Module LED RGB 5050

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio Giải Mã Tích...

Module Audio Giải Mã Tích...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED Thời Gian DS13...

Module LED Thời Gian DS13...

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module DS1302 DIP

Module DS1302 DIP

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Hẹn Giờ Mini T11

Mạch Hẹn Giờ Mini T11

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM M35 Quectel GSM/GPRS

SIM M35 Quectel GSM/GPRS

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bấc Dẫn Nước Cho Siêu Âm ...

Bấc Dẫn Nước Cho Siêu Âm ...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM5215E 3G

SIM5215E 3G

Giá bán: 1.150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến UV ML8511

Module Cảm Biến UV ML8511

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hồng Ngoại TCRT500...

Module Hồng Ngoại TCRT500...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ACS758KCB-150-PFF-T Cảm B...

ACS758KCB-150-PFF-T Cảm B...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ACS758ECB-200B-PSS-T Cảm ...

ACS758ECB-200B-PSS-T Cảm ...

Giá bán: 220.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A3503 TO92 Cảm Biến Hall ...

A3503 TO92 Cảm Biến Hall ...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Cầu H 5A MCH-5A

Mạch Cầu H 5A MCH-5A

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module AMS1117 3.3-5.0V

Module AMS1117 3.3-5.0V

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Cầu H 3A MCH-3A

Mạch Cầu H 3A MCH-3A

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đèn Cảm Ứng Chuyển Động D...

Đèn Cảm Ứng Chuyển Động D...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Đồng Hồ LED Sáng Đỏ

DIY Đồng Hồ LED Sáng Đỏ

Giá bán: 145.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Đồng Hồ LED Xanh Dươn...

DIY Đồng Hồ LED Xanh Dươn...

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chống Trộm Hồng Ngoại ...

Bộ Chống Trộm Hồng Ngoại ...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Module Tăng Áp 15KV (...

DIY Module Tăng Áp 15KV (...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Áp Suất M...

Module Cảm Biến Áp Suất M...

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ổ Cắm Wifi 1 Relay EWeLin...

Ổ Cắm Wifi 1 Relay EWeLin...

Giá bán: 380.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module SD Card Shield Ard...

Module SD Card Shield Ard...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giải Mã MP3 Blueto...

Module Giải Mã MP3 Blueto...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Đo Dòng INA219

Module Đo Dòng INA219

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Đo Dòng INA169

Module Đo Dòng INA169

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module DAC PCM2704

Module DAC PCM2704

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đồng Hồ Đo Vôn và Dòng Xo...

Đồng Hồ Đo Vôn và Dòng Xo...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Wifi 4 Relay EWe...

Công Tắc Wifi 4 Relay EWe...

Giá bán: 415.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Wifi 1 Relay EWe...

Công Tắc Wifi 1 Relay EWe...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công tắc cảm biến chuyển ...

Công tắc cảm biến chuyển ...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Mở Cửa MC-52

Cảm Biến Mở Cửa MC-52

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Mở Cửa HO-03C

Cảm Biến Mở Cửa HO-03C

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BỘ ĐIỀU KHIỂN LED RGB 6A

BỘ ĐIỀU KHIỂN LED RGB 6A

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BỘ ĐIỀU KHIỂN LED RGB 3A

BỘ ĐIỀU KHIỂN LED RGB 3A

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ống Dẫn Nhiệt 40x200x12MM

Ống Dẫn Nhiệt 40x200x12MM

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ống Dẫn Nhiệt 40x160x12MM

Ống Dẫn Nhiệt 40x160x12MM

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Ứng LED Smart

Module Cảm Ứng LED Smart

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-AC 12V-22...

Module BOOST DC-AC 12V-22...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Điều Khiển Servo 16 ...

Mạch Điều Khiển Servo 16 ...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] HP100-P1 Cảm B...

[Đặt Hàng] HP100-P1 Cảm B...

Giá bán: 720.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TZ1...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TZ1...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TB1...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TB1...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT PEG...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT PEG...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT HS1...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT HS1...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 50KV (Máy ...

Module Tăng Áp 50KV (Máy ...

Giá bán: 99.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module ZIGBEE CC2530 UART...

Module ZIGBEE CC2530 UART...

Giá bán: 225.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Xả Tải 1-2A

Module Xả Tải 1-2A

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Sim800A MH

Module Sim800A MH

Giá bán: 450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay Arduino Shie...

Module Relay Arduino Shie...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn 3.3V NRF24L0...

Module Nguồn 3.3V NRF24L0...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giải Mã Vân Tay Ch...

Module Giải Mã Vân Tay Ch...

Giá bán: 320.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giải Mã Vân Tay Ch...

Module Giải Mã Vân Tay Ch...

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Buck DC-DC 2A Mini

Mạch Buck DC-DC 2A Mini

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Cầu Thang

Cảm Biến Cầu Thang

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Ứng Chạm TTP22...

Module Cảm Ứng Chạm TTP22...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển Nhiệt TEC1-...

Module Chuyển Nhiệt TEC1-...

Giá bán: 130.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển Nhiệt TEC1-...

Module Chuyển Nhiệt TEC1-...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng USB Mở Rộng 4 Port 2...

Cổng USB Mở Rộng 4 Port 2...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 300A/75mV ...

Điện Trở Shunt 300A/75mV ...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Delay DL-M610 0-99...

Module Delay DL-M610 0-99...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Oto Từ Xa 4...

Bộ Điều Khiển Oto Từ Xa 4...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Oto Cầm Tay...

Bộ Điều Khiển Oto Cầm Tay...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LoadCell 700g CZL616C

LoadCell 700g CZL616C

Giá bán: 130.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module KA2284

Module KA2284

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 10A/75mV F...

Điện Trở Shunt 10A/75mV F...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 500A/75mV ...

Điện Trở Shunt 500A/75mV ...

Giá bán: 255.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 200A/75mV ...

Điện Trở Shunt 200A/75mV ...

Giá bán: 145.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 20A/75mV F...

Điện Trở Shunt 20A/75mV F...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer DC12V 30A DR1230

Dimmer DC12V 30A DR1230

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Cử Chỉ AP...

Module Cảm Biến Cử Chỉ AP...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC XL6009...

Module BOOST DC-DC XL6009...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Đồng Hồ 6 Số Mini OT...

Mạch Đồng Hồ 6 Số Mini OT...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Shunt 10mR 1.2x10x7MM

Trở Shunt 10mR 1.2x10x7MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nhận Dạng Giọng Nó...

Module Nhận Dạng Giọng Nó...

Giá bán: 640.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nhận Dạng Giọng Nó...

Module Nhận Dạng Giọng Nó...

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nhận Dạng Giọng Nó...

Module Nhận Dạng Giọng Nó...

Giá bán: 520.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CB Phát Hiện Nước Tiếp Xú...

CB Phát Hiện Nước Tiếp Xú...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Phát Hiện Nước T...

Cảm Biến Phát Hiện Nước T...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Phát Hiện Nước K...

Cảm Biến Phát Hiện Nước K...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CB Phát Hiện Nước Không T...

CB Phát Hiện Nước Không T...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB Audio Bluetooth 4.0 U...

USB Audio Bluetooth 4.0 U...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB Audio Bluetooth 3.0 U...

USB Audio Bluetooth 3.0 U...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB Audio Bluetooth 2.1 U...

USB Audio Bluetooth 2.1 U...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Card USB Bluetooth 4.0

Card USB Bluetooth 4.0

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bluetooth 4.0 CC2541 Mini...

Bluetooth 4.0 CC2541 Mini...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module TDA2030A EASY

Module TDA2030A EASY

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF315 4 Kênh 100...

Tay Phát RF315 4 Kênh 100...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 2x50W TPA311...

Module Audio 2x50W TPA311...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đồng Hồ Đo Dòng 5A 0.36 I...

Đồng Hồ Đo Dòng 5A 0.36 I...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đồng Hồ Đo Dòng 10A 0.56 ...

Đồng Hồ Đo Dòng 10A 0.56 ...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đồng Hồ Đo Dòng 10A 0.36 ...

Đồng Hồ Đo Dòng 10A 0.36 ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Wifi T3R My...

Bộ Điều Khiển Wifi T3R My...

Giá bán: 370.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Đo Khoảng Cách SRF...

Module Đo Khoảng Cách SRF...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module TDA2030A Mini

Module TDA2030A Mini

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Song Mã TDA2030A 2...

Module Song Mã TDA2030A 2...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Cử Chỉ APDS-9930...

Cảm Biến Cử Chỉ APDS-9930...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Ánh Sáng ...

Module Cảm Biến Ánh Sáng ...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TCS3200D TCS230 SOP8 COLO...

TCS3200D TCS230 SOP8 COLO...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu RF315 W315-RX

Module Thu RF315 W315-RX

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Phát RF315 W315-TX

Module Phát RF315 W315-TX

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn AC-DC 12V3W ...

Module Nguồn AC-DC 12V3W ...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn AC-DC 3.3V3W...

Module Nguồn AC-DC 3.3V3W...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

KM:195.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Sạc Điện Thoại 5V2A ...

Mạch Sạc Điện Thoại 5V2A ...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi Logic 1.4...

Mạch Chuyển Đổi Logic 1.4...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển HDMI A

Module Chuyển HDMI A

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-AC 12V-22...

Module BOOST DC-AC 12V-22...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Bluetooth 4.0 CC25...

Module Bluetooth 4.0 CC25...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module AMS1117-3.3V Mini

Module AMS1117-3.3V Mini

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi Logic 3.3...

Mạch Chuyển Đổi Logic 3.3...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi Logic 3.3...

Mạch Chuyển Đổi Logic 3.3...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi Logic 2.7...

Mạch Chuyển Đổi Logic 2.7...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Cảm Biến CO2 MG811

Bộ Cảm Biến CO2 MG811

Giá bán: 1.450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Công Tắc Vô Cấp

Module Công Tắc Vô Cấp

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Công Tắc Hành Trìn...

Module Công Tắc Hành Trìn...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Nước T30

Module Cảm Biến Nước T30

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Đo Độ PH

Module Cảm Biến Đo Độ PH

Giá bán: 1.110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module cảm biến nhiệt độ ...

Module cảm biến nhiệt độ ...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Nhiệt Độ ...

Module Cảm Biến Nhiệt Độ ...

Giá bán: 260.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT WiFi NodeMcu ESP8266 ...

KIT WiFi NodeMcu ESP8266 ...

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm D...

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm D...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bluetooth 4.0 CC2540 (HC-...

Bluetooth 4.0 CC2540 (HC-...

Giá bán: 130.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BUCK DC-DC 0.8A 5-...

Module BUCK DC-DC 0.8A 5-...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu Phát RF433 E32...

Module Thu Phát RF433 E32...

Giá bán: 470.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Khống Chế Nhiệt Độ...

Module Khống Chế Nhiệt Độ...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp OTG 10CM

Cáp OTG 10CM

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT WiFi ESP8266 Easy

KIT WiFi ESP8266 Easy

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Điều Khiển RGB 24 Phí...

Tay Điều Khiển RGB 24 Phí...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thẻ Móc Khóa KDT-01 RFID

Thẻ Móc Khóa KDT-01 RFID

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn LED USB 5V Hình ...

Bóng Đèn LED USB 5V Hình ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn LED USB 5V Cổng ...

Bóng Đèn LED USB 5V Cổng ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn LED USB 5V Có Dâ...

Bóng Đèn LED USB 5V Có Dâ...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lót Cách Nhiệt TEC1-12706...

Lót Cách Nhiệt TEC1-12706...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Led Trái Tim RGB 230...

Mạch Led Trái Tim RGB 230...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Gia Tốc M...

Module Cảm Biến Gia Tốc M...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Lưu Lượng GD12

Cảm Biến Lưu Lượng GD12

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển MicroUSB

Module Chuyển MicroUSB

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module GSM MH-TBS01 V1.0

Module GSM MH-TBS01 V1.0

Giá bán: 520.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RS232 TO RS485 Z-TEK ZY09...

RS232 TO RS485 Z-TEK ZY09...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB TO RS232 Z-TEK ZE398C

USB TO RS232 Z-TEK ZE398C

Giá bán: 220.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM800C

SIM800C

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM800A

SIM800A

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn AC-DC Mini 24V150mA

Nguồn AC-DC Mini 24V150mA

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn AC-DC Mini 12V400mA

Nguồn AC-DC Mini 12V400mA

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn AC-DC Mini 5V700mA

Nguồn AC-DC Mini 5V700mA

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module SIM800A Mini

Module SIM800A Mini

Giá bán: 360.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Thu Học Lệnh RF433 1 R...

Bộ Thu Học Lệnh RF433 1 R...

Giá bán: 140.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Điều Khiển PS2 Arduin...

Tay Điều Khiển PS2 Arduin...

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đồng Hồ Lịch Vạn Niên VN5...

Đồng Hồ Lịch Vạn Niên VN5...

Giá bán: 850.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thẻ RFID 125Khz Loại Móc ...

Thẻ RFID 125Khz Loại Móc ...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thẻ RFID 125Khz Loại Card

Thẻ RFID 125Khz Loại Card

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thẻ RFID 125Khz 30MM Loại...

Thẻ RFID 125Khz 30MM Loại...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thẻ RFID 125Khz 25MM Loại...

Thẻ RFID 125Khz 25MM Loại...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thẻ RFID 13.56Mhz 30MM Lo...

Thẻ RFID 13.56Mhz 30MM Lo...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thẻ RFID 13.56Mhz 25MM Lo...

Thẻ RFID 13.56Mhz 25MM Lo...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Đọc RFID USB 125Khz

Bộ Đọc RFID USB 125Khz

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module ZIGBEE CC2530 Kiểu...

Module ZIGBEE CC2530 Kiểu...

Giá bán: 295.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay 4 Kênh 24V10...

Module Relay 4 Kênh 24V10...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay 2 Kênh 24V10...

Module Relay 2 Kênh 24V10...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay 1 Kênh 24V10...

Module Relay 1 Kênh 24V10...

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

La Bàn Số LSM303DLHC (Kiể...

La Bàn Số LSM303DLHC (Kiể...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC 0.9-5V

Module BOOST DC-DC 0.9-5V

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module điều khiển động cơ...

Module điều khiển động cơ...

KM:190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn Cho Máy Tạo Sương 2...

Nguồn Cho Máy Tạo Sương 2...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tạo Sương Siêu Âm ...

Module Tạo Sương Siêu Âm ...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Tạo Sương Siêu Âm 25...

Mạch Tạo Sương Siêu Âm 25...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Tạo Sương Siêu Âm 25M...

Đầu Tạo Sương Siêu Âm 25M...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Tạo Sương Siêu Âm 25W ...

Bộ Tạo Sương Siêu Âm 25W ...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 2x15W PAM861...

Module Audio 2x15W PAM861...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nam Châm D1X1MM (Túi 5c)

Nam Châm D1X1MM (Túi 5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ghi Đọc Âm Thanh W...

Module Ghi Đọc Âm Thanh W...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nam Châm D5X2MM ( Túi 5c)

Nam Châm D5X2MM ( Túi 5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nam Châm D2X2MM (Túi 5c)

Nam Châm D2X2MM (Túi 5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket WT588D Arduino

Socket WT588D Arduino

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module MAX31855

Module MAX31855

Giá bán: 240.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khoảng Cách GP2Y...

Cảm Biến Khoảng Cách GP2Y...

Giá bán: 380.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khoảng Cách GP2Y...

Cảm Biến Khoảng Cách GP2Y...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio Bluetooth 4....

Module Audio Bluetooth 4....

Giá bán: 320.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY LM386 Module Audio

DIY LM386 Module Audio

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket NRF24L01 UART

Socket NRF24L01 UART

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module MP3 Player Mini Ar...

Module MP3 Player Mini Ar...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module FM TEA5767 Full

Module FM TEA5767 Full

Giá bán: 130.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hồng Ngoại H206

Module Hồng Ngoại H206

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Hall A314...

Module Cảm Biến Hall A314...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đèn Led Cảm Biến Chuyển Đ...

Đèn Led Cảm Biến Chuyển Đ...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Rada M0...

Công Tắc Cảm Biến Rada M0...

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Chuông Báo Khách Cảm Biến...

Chuông Báo Khách Cảm Biến...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF433 4 Kênh 100...

Tay Phát RF433 4 Kênh 100...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Phát Xung XR2206CP

Module Phát Xung XR2206CP

Giá bán: 240.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Phát Nhạc Tiếng Sú...

Module Phát Nhạc Tiếng Sú...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Phát Nhạc Giáng Si...

Module Phát Nhạc Giáng Si...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ghi Âm 120S

Module Ghi Âm 120S

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ghi Âm 30S

Module Ghi Âm 30S

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ghi Âm 10S

Module Ghi Âm 10S

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ghi Âm 6S

Module Ghi Âm 6S

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Điều Khiển WiFi WMH-...

Mạch Điều Khiển WiFi WMH-...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Hào Quang 16x32 OQ16...

Mạch Hào Quang 16x32 OQ16...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cầu H Mini 1.5A

Module Cầu H Mini 1.5A

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điện Trở Nhiệt NTC

Module Điện Trở Nhiệt NTC

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Ánh Sáng ...

Module Cảm Biến Ánh Sáng ...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Bluetooth USB HC06

Module Bluetooth USB HC06

Giá bán: 320.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Bluetooth USB HC05

Module Bluetooth USB HC05

Giá bán: 230.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Oto Từ Xa 2...

Bộ Điều Khiển Oto Từ Xa 2...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM808

SIM808

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module SIM808

Module SIM808

Giá bán: 550.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển USB A Đực

Module Chuyển USB A Đực

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển USB A Cái

Module Chuyển USB A Cái

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển MiniUSB

Module Chuyển MiniUSB

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 2x15W PAM861...

Module Audio 2x15W PAM861...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mắt Thu Hồng Ngoại IS471F...

Mắt Thu Hồng Ngoại IS471F...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Keypad 1x5 SMD

Keypad 1x5 SMD

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Siêu Âm Chống Th...

Cảm Biến Siêu Âm Chống Th...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Quạt EnCoder 2 Xung 12V 0...

Quạt EnCoder 2 Xung 12V 0...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Wifi ESP8266 ESP-1...

Module Wifi ESP8266 ESP-1...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC Mini 5...

Module BOOST DC-DC Mini 5...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC XL6009...

Module BOOST DC-DC XL6009...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Thu Phát Laze 5mW

Đầu Thu Phát Laze 5mW

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF433 4 Kênh Học...

Tay Phát RF433 4 Kênh Học...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 2.1 2x50W+10...

Module Audio 2.1 2x50W+10...

Giá bán: 265.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển AC TAC-...

Module Điều Khiển AC TAC-...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển AC TAC-...

Module Điều Khiển AC TAC-...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mắt Truyền Nhận Hồng Ngoạ...

Mắt Truyền Nhận Hồng Ngoạ...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF433 4 Kênh ( V...

Tay Phát RF433 4 Kênh ( V...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chống Trộm Cảm Biến Ru...

Bộ Chống Trộm Cảm Biến Ru...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Siêu Âm US-100

Cảm Biến Siêu Âm US-100

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

KM:210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hẹn Giờ XH-M194

Module Hẹn Giờ XH-M194

Giá bán: 395.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 2x100W TPA31...

Module Audio 2x100W TPA31...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm biến khí SO2 M...

Module Cảm biến khí SO2 M...

Giá bán: 620.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Thu Học Lệnh RF433 1 K...

Bộ Thu Học Lệnh RF433 1 K...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Phát RF433 Ovan

Đầu Phát RF433 Ovan

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module MAX6675 K-type

Module MAX6675 K-type

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đồng Hồ Đo Vôn và Dòng Xo...

Đồng Hồ Đo Vôn và Dòng Xo...

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Phát RF315 Báo Mở ...

Module Phát RF315 Báo Mở ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Buck DC-DC 5A LED5...

Module Buck DC-DC 5A LED5...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Buck DC-DC 3A LED3...

Module Buck DC-DC 3A LED3...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Mở Cửa MC-31

Cảm Biến Mở Cửa MC-31

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chống Trộm Hồng Ngoại ...

Bộ Chống Trộm Hồng Ngoại ...

Giá bán: 420.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mắt Thu Hồng Ngoại 36K TS...

Mắt Thu Hồng Ngoại 36K TS...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Arduino MP3 Shield VS1053

Arduino MP3 Shield VS1053

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF315 2 Kênh (Vỏ...

Tay Phát RF315 2 Kênh (Vỏ...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF315 3 Kênh ( V...

Tay Phát RF315 3 Kênh ( V...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF315 1 Kênh (Vỏ...

Tay Phát RF315 1 Kênh (Vỏ...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Hẹn Giờ MH-T36 NEW V2....

Bộ Hẹn Giờ MH-T36 NEW V2....

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Matrix 8x32 38MM

Module Matrix 8x32 38MM

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RFID HZ-1050 125Kh...

Module RFID HZ-1050 125Kh...

Giá bán: 140.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Âm Thanh Mic CZ0...

Cảm Biến Âm Thanh Mic CZ0...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giải Mã MP3 Mini

Module Giải Mã MP3 Mini

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khoảng Cách GP2Y...

Cảm Biến Khoảng Cách GP2Y...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Phát Tần AD9850

Module Phát Tần AD9850

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module NRF24L01 Mini

Module NRF24L01 Mini

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu RF433 PT2272-M...

Module Thu RF433 PT2272-M...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu Phát RF 2.4G E...

Module Thu Phát RF 2.4G E...

Giá bán: 540.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIMMER DC12-24V 8A DM1224...

DIMMER DC12-24V 8A DM1224...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIMMER DC5-24V 8A DM05248...

DIMMER DC5-24V 8A DM05248...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng TKC100BS5 1...

Cảm Biến Dòng TKC100BS5 1...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng HST21-200A ...

Cảm Biến Dòng HST21-200A ...

Giá bán: 310.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng HST21-100A ...

Cảm Biến Dòng HST21-100A ...

Giá bán: 310.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng HST21-50A A...

Cảm Biến Dòng HST21-50A A...

Giá bán: 310.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF433 5 Kênh TRF...

Tay Phát RF433 5 Kênh TRF...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF433 3 Kênh TRF...

Tay Phát RF433 3 Kênh TRF...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF433 2 Kênh TRF...

Tay Phát RF433 2 Kênh TRF...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF433 1 Kênh TRF...

Tay Phát RF433 1 Kênh TRF...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Thu Phát RF433 2 Kênh ...

Bộ Thu Phát RF433 2 Kênh ...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Chuyển Động CTD8...

Công Tắc Chuyển Động CTD8...

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Công Tắc Cảm Biến Chuyển ...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 2x10W HIFI

Module Audio 2x10W HIFI

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module DS3231 + AT24C32

Module DS3231 + AT24C32

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bluetooth HC05 ( Không So...

Bluetooth HC05 ( Không So...

KM:95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF433 8 Kênh 500...

Tay Phát RF433 8 Kênh 500...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đồng Hồ LED 0.8 Mini

Đồng Hồ LED 0.8 Mini

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chuyển Đổi RS232-RS422...

Bộ Chuyển Đổi RS232-RS422...

Giá bán: 160.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Khí GAS M...

Module Cảm Biến Khí GAS M...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADE7753ARSZ SSOP20

ADE7753ARSZ SSOP20

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM800W

SIM800W

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển Nhiệt TEC1-...

Module Chuyển Nhiệt TEC1-...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB TO LPT Z-TEK ZE396

USB TO LPT Z-TEK ZE396

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hiển Thị Dòng Sạc ...

Module Hiển Thị Dòng Sạc ...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module SIM900A Mini

Module SIM900A Mini

Giá bán: 380.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Khuếch Đại Audio 2...

Module Khuếch Đại Audio 2...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TG-...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TG-...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT PEG...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT PEG...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ PT100 PT2...

Dây Đo Nhiệt Độ PT100 PT2...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ K NDK-1M6...

Dây Đo Nhiệt Độ K NDK-1M6...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ K NDK-1M5...

Dây Đo Nhiệt Độ K NDK-1M5...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A1104E TO92 Cảm Biến Hall...

A1104E TO92 Cảm Biến Hall...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước VN12 DC12V Thườn...

Van Nước VN12 DC12V Thườn...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Matrix 16x32 F3.75...

Module Matrix 16x32 F3.75...

Giá bán: 230.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giải Mã MP3+TF GM4...

Module Giải Mã MP3+TF GM4...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX6675 K-Type Thermocoup...

MAX6675 K-Type Thermocoup...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] Cảm Biến Hồng ...

[Đặt Hàng] Cảm Biến Hồng ...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Mini MicroSD

Module Mini MicroSD

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Áp Suất MPX2202G...

Cảm Biến Áp Suất MPX2202G...

Giá bán: 320.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MicroSIM 6P PUSH S...

Socket MicroSIM 6P PUSH S...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn LCA15S

Nguồn LCA15S

Giá bán: 550.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng ZMCT350B 5A...

Cảm Biến Dòng ZMCT350B 5A...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng ZMCT103C 5A...

Cảm Biến Dòng ZMCT103C 5A...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng ZEMCT303A 8...

Cảm Biến Dòng ZEMCT303A 8...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module USB TO COM CP2102

Module USB TO COM CP2102

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn LM317

Module Nguồn LM317

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Tiệm Cận PL-05N ...

Cảm Biến Tiệm Cận PL-05N ...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Tiệm Cận LJ12A3-...

Cảm Biến Tiệm Cận LJ12A3-...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Tiệm Cận LJ8A3-2...

Cảm Biến Tiệm Cận LJ8A3-2...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khoảng Cách Phản...

Cảm Biến Khoảng Cách Phản...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ống Dẫn Nhiệt X186 40x40x...

Ống Dẫn Nhiệt X186 40x40x...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Khống Chế Nhiệt Độ...

Module Khống Chế Nhiệt Độ...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Khống Chế Ánh Sáng...

Module Khống Chế Ánh Sáng...

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Khống Chế Nhiệt Độ...

Module Khống Chế Nhiệt Độ...

KM:109.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Delay DL-M158 0-99...

Module Delay DL-M158 0-99...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module ZIGBEE CC2530 Kiểu...

Module ZIGBEE CC2530 Kiểu...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED 5W 5370SMD 48M...

Module LED 5W 5370SMD 48M...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED 3W 5370SMD 32M...

Module LED 3W 5370SMD 32M...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển LED 4-5...

Module Điều Khiển LED 4-5...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ZIGBEE CC2530

KIT ZIGBEE CC2530

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm biến Khí MQ135 (NH3)

Cảm biến Khí MQ135 (NH3)

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn Led 15W 220V Đui...

Bóng Đèn Led 15W 220V Đui...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn Led 9W 220V Đui ...

Bóng Đèn Led 9W 220V Đui ...

Giá bán: 27.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bóng Đèn Led 7W 220V Đui ...

Bóng Đèn Led 7W 220V Đui ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[0VNĐ>DH189K] Bóng Đèn Le...

[0VNĐ>DH189K] Bóng Đèn Le...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[0VNĐ>DH189K] Bóng Đèn Le...

[0VNĐ>DH189K] Bóng Đèn Le...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn AC-DC 5V3W H...

Module Nguồn AC-DC 5V3W H...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Chuyển Đổi HDMI TO VG...

Cáp Chuyển Đổi HDMI TO VG...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Delay Relay 12V NE...

Module Delay Relay 12V NE...

KM:35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bluetooth 4.0 KRC-86B (On...

Bluetooth 4.0 KRC-86B (On...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Độ Ẩm HR2...

Module Cảm Biến Độ Ẩm HR2...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BUCK DC-DC 3A 4.5-...

Module BUCK DC-DC 3A 4.5-...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module USB CH376 Simple

Module USB CH376 Simple

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module USB CH376 + SD

Module USB CH376 + SD

Giá bán: 330.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module GPS NEO-7M

Module GPS NEO-7M

Giá bán: 510.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước TD12 DC12V Thườn...

Van Nước TD12 DC12V Thườn...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cút Chuyển Đổi Lọc Nước 6...

Cút Chuyển Đổi Lọc Nước 6...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 1051  (Hồ sơ) 1 2

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI