Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Tay Điều Khiển RGB 44 Phí...

Tay Điều Khiển RGB 44 Phí...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Khống Chế Quá Dòng 5A ...

Bộ Khống Chế Quá Dòng 5A ...

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển RFID 125Khz...

Bộ Điều Khiển RFID 125Khz...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RFID 125Khz UART R...

Module RFID 125Khz UART R...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RFID 125Khz UART M...

Module RFID 125Khz UART M...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Cử Chỉ AP...

Module Cảm Biến Cử Chỉ AP...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Camera RS232 PTC01 Có Hồn...

Camera RS232 PTC01 Có Hồn...

Giá bán: 765.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Led 7 0.36 4 Số Ka...

Module Led 7 0.36 4 Số Ka...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nhận Dạng Vân Tay ...

Module Nhận Dạng Vân Tay ...

Giá bán: 725.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn AC 10A A...

Module Lọc Nguồn AC 10A A...

Giá bán: 215.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn AC 1A AC...

Module Lọc Nguồn AC 1A AC...

Giá bán: 145.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng AC 100A/100...

Cảm Biến Dòng AC 100A/100...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng AC 100A/100...

Cảm Biến Dòng AC 100A/100...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Đo Công Suất AC 10...

Module Đo Công Suất AC 10...

Giá bán: 209.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn AC 6A AC...

Module Lọc Nguồn AC 6A AC...

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển Đổi 0-1Khz ...

Module Chuyển Đổi 0-1Khz ...

Giá bán: 139.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED RGB UNO ESP826...

Module LED RGB UNO ESP826...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED RGB WS2812B 8 ...

Module LED RGB WS2812B 8 ...

Giá bán: 42.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED RGB WS2812B 1 ...

Module LED RGB WS2812B 1 ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED RGB WS2812B 4 ...

Module LED RGB WS2812B 4 ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước DC12V Thường Mở ...

Van Nước DC12V Thường Mở ...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước DC12V Thường Đón...

Van Nước DC12V Thường Đón...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nghiêng SW-520D

Cảm Biến Nghiêng SW-520D

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn DC 10A D...

Module Lọc Nguồn DC 10A D...

Giá bán: 220.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn DC 6A DC...

Module Lọc Nguồn DC 6A DC...

Giá bán: 160.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Lọc Nguồn DC 1A DC...

Module Lọc Nguồn DC 1A DC...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer DC3-24V 5A Mini DR...

Dimmer DC3-24V 5A Mini DR...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Lọc Máy Phun Sương

Đầu Lọc Máy Phun Sương

Giá bán: 39.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module WIFI ESP-32S

Module WIFI ESP-32S

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Phun Sương L

Đầu Phun Sương L

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Phun Sương T

Đầu Phun Sương T

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi Logic 3.3...

Mạch Chuyển Đổi Logic 3.3...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 620.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module MOSFET IRF520

Module MOSFET IRF520

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LM386 Mini

Module LM386 Mini

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Gia Tốc A...

Module Cảm Biến Gia Tốc A...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LCD12864 Ramps 1.4

Module LCD12864 Ramps 1.4

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hành Trình Endstop...

Module Hành Trình Endstop...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Khoảng Cách CDD-...

Cảm Biến Khoảng Cách CDD-...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module TDA2822M

Module TDA2822M

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RFID NFC PN532

Module RFID NFC PN532

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED 4 Số TM1637

Module LED 4 Số TM1637

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Đầu Đo TDS Kèm Cút Nối

Bộ Đầu Đo TDS Kèm Cút Nối

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Đo TDS

Đầu Đo TDS

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio TDA7293

Module Audio TDA7293

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 5V5W Mini AU...

Module Audio 5V5W Mini AU...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Lực FSR402 Ardui...

Cảm Biến Lực FSR402 Ardui...

Giá bán: 330.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Hồng Ngoại IRM36...

Cảm Biến Hồng Ngoại IRM36...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Dòng LCTA21CE 40...

Cảm Biến Dòng LCTA21CE 40...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Ánh Sáng TSL2561...

Cảm Biến Ánh Sáng TSL2561...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Ánh Sáng PO188

Cảm Biến Ánh Sáng PO188

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Chuyển Động D203...

Cảm Biến Chuyển Động D203...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Cảm Biến Chuyển Động D...

Bộ Cảm Biến Chuyển Động D...

Giá bán: 159.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện Cao Áp 1.6MM (1 ...

Dây Điện Cao Áp 1.6MM (1 ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Chuyển Động Rada...

Công Tắc Chuyển Động Rada...

Giá bán: 249.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 20KV TA241...

Module Tăng Áp 20KV TA241...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 10KV TA552...

Module Tăng Áp 10KV TA552...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Tìm Xe Máy RF315_01 Kê...

Bộ Tìm Xe Máy RF315_01 Kê...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Chuyển Động ESU-...

Công Tắc Chuyển Động ESU-...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BPS 33S

BPS 33S

Giá bán: 1.100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tạo Xung 1Hz-150Kh...

Module Tạo Xung 1Hz-150Kh...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM GTM900C

SIM GTM900C

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Card Chuyển Đổi PCIe x16 ...

Card Chuyển Đổi PCIe x16 ...

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF315 18 Kênh

Tay Phát RF315 18 Kênh

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM300CZ

SIM300CZ

Giá bán: 300.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K 3...

Dây Đo Nhiệt Độ NTC 10K 3...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Rada RCWL...

Module Cảm Biến Rada RCWL...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module FM TJ-1310

Module FM TJ-1310

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Phát RF433 PT2262 ...

Module Phát RF433 PT2262 ...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module MP3 VS1053

Module MP3 VS1053

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hồng Ngoại LM567

Module Hồng Ngoại LM567

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LoadCell N430 5Kg

Module LoadCell N430 5Kg

Giá bán: 650.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LoadCell 200g

LoadCell 200g

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Led Full Color Mini ...

Mạch Led Full Color Mini ...

Giá bán: 200.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GPS L70 Quectel

GPS L70 Quectel

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Tạo Xung Sin EGS002-...

Mạch Tạo Xung Sin EGS002-...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Mạch Điều Khiển Hồng N...

Bộ Mạch Điều Khiển Hồng N...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Module Wifi UART HLK-M...

Bộ Module Wifi UART HLK-M...

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED RGB 5050

Module LED RGB 5050

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio Giải Mã Tích...

Module Audio Giải Mã Tích...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module LED Thời Gian DS13...

Module LED Thời Gian DS13...

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module DS1302 DIP

Module DS1302 DIP

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Hẹn Giờ Mini T11

Mạch Hẹn Giờ Mini T11

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM M35 Quectel GSM/GPRS

SIM M35 Quectel GSM/GPRS

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bấc Dẫn Nước Cho Siêu Âm ...

Bấc Dẫn Nước Cho Siêu Âm ...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SIM5215E 3G

SIM5215E 3G

Giá bán: 1.150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến UV ML8511

Module Cảm Biến UV ML8511

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Hồng Ngoại TCRT500...

Module Hồng Ngoại TCRT500...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ACS758KCB-150-PFF-T Cảm B...

ACS758KCB-150-PFF-T Cảm B...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ACS758ECB-200B-PSS-T Cảm ...

ACS758ECB-200B-PSS-T Cảm ...

Giá bán: 220.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A3503 TO92 Cảm Biến Hall ...

A3503 TO92 Cảm Biến Hall ...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Cầu H 5A MCH-5A

Mạch Cầu H 5A MCH-5A

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module AMS1117 3.3-5.0V

Module AMS1117 3.3-5.0V

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Cầu H 3A MCH-3A

Mạch Cầu H 3A MCH-3A

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đèn Cảm Ứng Chuyển Động D...

Đèn Cảm Ứng Chuyển Động D...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Đồng Hồ LED Sáng Đỏ

DIY Đồng Hồ LED Sáng Đỏ

Giá bán: 145.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Đồng Hồ LED Xanh Dươn...

DIY Đồng Hồ LED Xanh Dươn...

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chống Trộm Hồng Ngoại ...

Bộ Chống Trộm Hồng Ngoại ...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DIY Module Tăng Áp 15KV (...

DIY Module Tăng Áp 15KV (...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Áp Suất M...

Module Cảm Biến Áp Suất M...

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ổ Cắm Wifi 1 Relay EWeLin...

Ổ Cắm Wifi 1 Relay EWeLin...

Giá bán: 380.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module SD Card Shield Ard...

Module SD Card Shield Ard...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giải Mã MP3 Blueto...

Module Giải Mã MP3 Blueto...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Đo Dòng INA219

Module Đo Dòng INA219

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Đo Dòng INA169

Module Đo Dòng INA169

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module DAC PCM2704

Module DAC PCM2704

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đồng Hồ Đo Vôn và Dòng Xo...

Đồng Hồ Đo Vôn và Dòng Xo...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Wifi 4 Relay EWe...

Công Tắc Wifi 4 Relay EWe...

Giá bán: 415.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công Tắc Wifi 1 Relay EWe...

Công Tắc Wifi 1 Relay EWe...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Công tắc cảm biến chuyển ...

Công tắc cảm biến chuyển ...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Mở Cửa MC-52

Cảm Biến Mở Cửa MC-52

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Mở Cửa HO-03C

Cảm Biến Mở Cửa HO-03C

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BỘ ĐIỀU KHIỂN LED RGB 6A

BỘ ĐIỀU KHIỂN LED RGB 6A

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BỘ ĐIỀU KHIỂN LED RGB 3A

BỘ ĐIỀU KHIỂN LED RGB 3A

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ống Dẫn Nhiệt 40x200x12MM

Ống Dẫn Nhiệt 40x200x12MM

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ống Dẫn Nhiệt 40x160x12MM

Ống Dẫn Nhiệt 40x160x12MM

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Ứng LED Smart

Module Cảm Ứng LED Smart

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-AC 12V-22...

Module BOOST DC-AC 12V-22...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Điều Khiển Servo 16 ...

Mạch Điều Khiển Servo 16 ...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] HP100-P1 Cảm B...

[Đặt Hàng] HP100-P1 Cảm B...

Giá bán: 720.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TZ1...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TZ1...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TB1...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT TB1...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT PEG...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT PEG...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Chụp Cảm Biến SHT HS1...

Đầu Chụp Cảm Biến SHT HS1...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Tăng Áp 50KV (Máy ...

Module Tăng Áp 50KV (Máy ...

Giá bán: 99.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module ZIGBEE CC2530 UART...

Module ZIGBEE CC2530 UART...

Giá bán: 225.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Xả Tải 1-2A

Module Xả Tải 1-2A

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Sim800A MH

Module Sim800A MH

Giá bán: 450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Relay Arduino Shie...

Module Relay Arduino Shie...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn 3.3V NRF24L0...

Module Nguồn 3.3V NRF24L0...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giải Mã Vân Tay Ch...

Module Giải Mã Vân Tay Ch...

Giá bán: 320.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giải Mã Vân Tay Ch...

Module Giải Mã Vân Tay Ch...

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Buck DC-DC 2A Mini

Mạch Buck DC-DC 2A Mini

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Cầu Thang

Cảm Biến Cầu Thang

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Ứng Chạm TTP22...

Module Cảm Ứng Chạm TTP22...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển Nhiệt TEC1-...

Module Chuyển Nhiệt TEC1-...

Giá bán: 130.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển Nhiệt TEC1-...

Module Chuyển Nhiệt TEC1-...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng USB Mở Rộng 4 Port 2...

Cổng USB Mở Rộng 4 Port 2...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 300A/75mV ...

Điện Trở Shunt 300A/75mV ...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Delay DL-M610 0-99...

Module Delay DL-M610 0-99...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Oto Từ Xa 4...

Bộ Điều Khiển Oto Từ Xa 4...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Oto Cầm Tay...

Bộ Điều Khiển Oto Cầm Tay...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LoadCell 700g CZL616C

LoadCell 700g CZL616C

Giá bán: 130.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module KA2284

Module KA2284

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 10A/75mV F...

Điện Trở Shunt 10A/75mV F...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 500A/75mV ...

Điện Trở Shunt 500A/75mV ...

Giá bán: 255.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 200A/75mV ...

Điện Trở Shunt 200A/75mV ...

Giá bán: 145.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Shunt 20A/75mV F...

Điện Trở Shunt 20A/75mV F...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dimmer DC12V 30A DR1230

Dimmer DC12V 30A DR1230

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Cử Chỉ AP...

Module Cảm Biến Cử Chỉ AP...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-DC XL6009...

Module BOOST DC-DC XL6009...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Đồng Hồ 6 Số Mini OT...

Mạch Đồng Hồ 6 Số Mini OT...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Shunt 10mR 1.2x10x7MM

Trở Shunt 10mR 1.2x10x7MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nhận Dạng Giọng Nó...

Module Nhận Dạng Giọng Nó...

Giá bán: 640.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nhận Dạng Giọng Nó...

Module Nhận Dạng Giọng Nó...

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nhận Dạng Giọng Nó...

Module Nhận Dạng Giọng Nó...

Giá bán: 520.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CB Phát Hiện Nước Tiếp Xú...

CB Phát Hiện Nước Tiếp Xú...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Phát Hiện Nước T...

Cảm Biến Phát Hiện Nước T...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Phát Hiện Nước K...

Cảm Biến Phát Hiện Nước K...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CB Phát Hiện Nước Không T...

CB Phát Hiện Nước Không T...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB Audio Bluetooth 4.0 U...

USB Audio Bluetooth 4.0 U...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB Audio Bluetooth 3.0 U...

USB Audio Bluetooth 3.0 U...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB Audio Bluetooth 2.1 U...

USB Audio Bluetooth 2.1 U...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Card USB Bluetooth 4.0

Card USB Bluetooth 4.0

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bluetooth 4.0 CC2541 Mini...

Bluetooth 4.0 CC2541 Mini...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module TDA2030A EASY

Module TDA2030A EASY

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tay Phát RF315 4 Kênh 100...

Tay Phát RF315 4 Kênh 100...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Audio 2x50W TPA311...

Module Audio 2x50W TPA311...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đồng Hồ Đo Dòng 5A 0.36 I...

Đồng Hồ Đo Dòng 5A 0.36 I...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đồng Hồ Đo Dòng 10A 0.56 ...

Đồng Hồ Đo Dòng 10A 0.56 ...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đồng Hồ Đo Dòng 10A 0.36 ...

Đồng Hồ Đo Dòng 10A 0.36 ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Điều Khiển Wifi T3R My...

Bộ Điều Khiển Wifi T3R My...

Giá bán: 370.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Đo Khoảng Cách SRF...

Module Đo Khoảng Cách SRF...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module TDA2030A Mini

Module TDA2030A Mini

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Song Mã TDA2030A 2...

Module Song Mã TDA2030A 2...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Cử Chỉ APDS-9930...

Cảm Biến Cử Chỉ APDS-9930...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Ánh Sáng ...

Module Cảm Biến Ánh Sáng ...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TCS3200D TCS230 SOP8 COLO...

TCS3200D TCS230 SOP8 COLO...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Thu RF315 W315-RX

Module Thu RF315 W315-RX

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Phát RF315 W315-TX

Module Phát RF315 W315-TX

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn AC-DC 12V3W ...

Module Nguồn AC-DC 12V3W ...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Nguồn AC-DC 3.3V3W...

Module Nguồn AC-DC 3.3V3W...

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Điều Khiển Động Cơ...

Module Điều Khiển Động Cơ...

Giá bán: 320.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Sạc Điện Thoại 5V2A ...

Mạch Sạc Điện Thoại 5V2A ...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi Logic 1.4...

Mạch Chuyển Đổi Logic 1.4...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Chuyển HDMI A

Module Chuyển HDMI A

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module BOOST DC-AC 12V-22...

Module BOOST DC-AC 12V-22...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Bluetooth 4.0 CC25...

Module Bluetooth 4.0 CC25...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module AMS1117-3.3V Mini

Module AMS1117-3.3V Mini

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi Logic 3.3...

Mạch Chuyển Đổi Logic 3.3...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi Logic 3.3...

Mạch Chuyển Đổi Logic 3.3...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Chuyển Đổi Logic 2.7...

Mạch Chuyển Đổi Logic 2.7...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Cảm Biến CO2 MG811

Bộ Cảm Biến CO2 MG811

Giá bán: 1.450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Công Tắc Vô Cấp

Module Công Tắc Vô Cấp

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Công Tắc Hành Trìn...

Module Công Tắc Hành Trìn...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Biến Nước T30

Module Cảm Biến Nước T30

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 983  (Hồ sơ) 1 2 3 4 5

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI