Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Trở Vạch 1/8W 5% 2.2R (50...

Trở Vạch 1/8W 5% 2.2R (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 1% 7.5K (50...

Trở Vạch 1/8W 1% 7.5K (50...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 5% 1K (50c)

Trở Vạch 1/8W 5% 1K (50c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1W 3.3R

Trở 5% 1W 3.3R

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 47K

Trở 5% 1/2W 47K

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 22R

Trở 5% 1/2W 22R

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Nhiệt NTC 5D-11

Điện Trở Nhiệt NTC 5D-11

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Terminal HM01 PCB-M4

Terminal HM01 PCB-M4

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Terminal HM02 PCB-M4

Terminal HM02 PCB-M4

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12Mhz 2x6MM

Thạch Anh 12Mhz 2x6MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 4.7uF 50V

Tụ Nhôm 4.7uF 50V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 223-22nF 50V ...

Tụ Tantalum 223-22nF 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 226V-22uF 35V...

Tụ Tantalum 226V-22uF 35V...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 226E-22uF 25V...

Tụ Tantalum 226E-22uF 25V...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 101-100R

Trở 2512 5% 101-100R

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 100-10R

Trở 2512 5% 100-10R

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

40100C TO220 Diode Schott...

40100C TO220 Diode Schott...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 471 250V DE2B3K...

Tụ Cao Áp 471 250V DE2B3K...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 3W 0.5R

Trở 5% 3W 0.5R

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 3W 0.02R

Trở 5% 3W 0.02R

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor P1505 150V 10MM

Varistor P1505 150V 10MM

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor P1302 130V 7MM

Varistor P1302 130V 7MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor P1305 130V 10MM

Varistor P1305 130V 10MM

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 68Z2 40V 7MM

Varistor 68Z2 40V 7MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 33Z1 26V 7MM

Varistor 33Z1 26V 7MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 08Z2 5.5V 10MM

Varistor 08Z2 5.5V 10MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Kẹp Dây JT1134B 1.0-...

Jack Kẹp Dây JT1134B 1.0-...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MQ2

Socket MQ2

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB B Cái 180 (Loại Đứng)

USB B Cái 180 (Loại Đứng)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP747 DIP6

TLP747 DIP6

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFB4410 TO220 MOSFET N-C...

IRFB4410 TO220 MOSFET N-C...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Film 105J100V 5MM (1uF...

Tụ Film 105J100V 5MM (1uF...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Film 684J100V 5MM (0.6...

Tụ Film 684J100V 5MM (0.6...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 100uH 10x10MM CD...

Cuộn Cảm 100uH 10x10MM CD...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 68uH 10x10MM CDR...

Cuộn Cảm 68uH 10x10MM CDR...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode RL257 DO15 2.5A 100...

Diode RL257 DO15 2.5A 100...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Chụp Cách Điện IC TO220

Chụp Cách Điện IC TO220

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 10uH 10x10MM CDR...

Cuộn Cảm 10uH 10x10MM CDR...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PSD12C SOD323 Diode TVS

PSD12C SOD323 Diode TVS

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 3.9K (50c)

Trở 0603 5% 3.9K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S9012 SOT23 TRANS PNP 0.5...

S9012 SOT23 TRANS PNP 0.5...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack DC4.0x1.7MM DC4017-0...

Jack DC4.0x1.7MM DC4017-0...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MJ15025 TO-3 TRANS PNP 16...

MJ15025 TO-3 TRANS PNP 16...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

3055 TO252 TRANS NPN 8A 6...

3055 TO252 TRANS NPN 8A 6...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 14D271K 270V

Varistor 14D271K 270V

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB 3.0 A-A 150CM 3AA...

Dây USB 3.0 A-A 150CM 3AA...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Ngược FFC/FPC 0.5MM 2...

Cáp Ngược FFC/FPC 0.5MM 2...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 9P BM09B-SRSS-TB(L...

Header 9P BM09B-SRSS-TB(L...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SK3564 TO220 MOSFET N-CH...

2SK3564 TO220 MOSFET N-CH...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 1.0 8P (Ngang)

Socket FPC 1.0 8P (Ngang)

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 22nF 50V 20% (10c...

Tụ 0805 22nF 50V 20% (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 1.0 16P (Ngang...

Socket FPC 1.0 16P (Ngang...

Giá bán: 13.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 1.0 6P (Ngang)

Socket FPC 1.0 6P (Ngang)

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 33nF 50V 20% (10c...

Tụ 0805 33nF 50V 20% (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0402 33nF X7R 10V GRM1...

Tụ 0402 33nF X7R 10V GRM1...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HY1906 TO220 TRANS 130A 6...

HY1906 TO220 TRANS 130A 6...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RCX220N25 TO220 MOSFET N-...

RCX220N25 TO220 MOSFET N-...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SocKet ESP-32S

SocKet ESP-32S

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chuyển Đổi SOP8 Sang D...

Bộ Chuyển Đổi SOP8 Sang D...

Giá bán: 99.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng ] Socket Nạp AT...

[Đặt Hàng ] Socket Nạp AT...

Giá bán: 990.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRLR7843 LR7843 TO252 MOS...

IRLR7843 LR7843 TO252 MOS...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đầu Kẹp Cá Sấu 10 Dây...

Dây Đầu Kẹp Cá Sấu 10 Dây...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đầu Kẹp Cá Sấu 2 Dây ...

Dây Đầu Kẹp Cá Sấu 2 Dây ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đầu Jack 910 Và Kẹp C...

Dây Đầu Jack 910 Và Kẹp C...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AOD403 D403 TO252 MOSFET ...

AOD403 D403 TO252 MOSFET ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 6P KF2510-6P 30cm

Dây 6P KF2510-6P 30cm

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 4P KF2510-4P 30cm

Dây 4P KF2510-4P 30cm

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 3P KF2510-3P 30cm

Dây 3P KF2510-3P 30cm

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 2P KF2510-2P 30cm

Dây 2P KF2510-2P 30cm

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-322 5...

Jack Audio 3.5MM PJ-322 5...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Gộp Audio Và Micro 3....

Cáp Gộp Audio Và Micro 3....

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Kéo Dài 3M DC5.5x2...

Dây DC Kéo Dài 3M DC5.5x2...

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở RX21-10W 5% 1R

Trở RX21-10W 5% 1R

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở RX21-10W 5% 10K

Trở RX21-10W 5% 10K

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Chuyển Đổi SOP8-DI...

Socket Chuyển Đổi SOP8-DI...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 683J 630V 15MM

Tụ CBB 683J 630V 15MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB TO COM FT232 Dây ...

Dây USB TO COM FT232 Dây ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A7840 HCPL-7840 SOP8 (Chí...

A7840 HCPL-7840 SOP8 (Chí...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SI2308 SOT23 MOSFET N-CH ...

SI2308 SOT23 MOSFET N-CH ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 2.2uF 450V CBB61 ( Tụ ...

Tụ 2.2uF 450V CBB61 ( Tụ ...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 4.5uF 450V CBB61

Tụ 4.5uF 450V CBB61

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2N2222 SOT23 TRANS NPN 0....

2N2222 SOT23 TRANS NPN 0....

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Kéo Dài 3M DC3.5x1...

Dây DC Kéo Dài 3M DC3.5x1...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 5uF 450V CBB61

Tụ 5uF 450V CBB61

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BT139-600 TO220 TRIAC 600...

BT139-600 TO220 TRIAC 600...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Nguồn AC-2x0.5 150CM

Dây Nguồn AC-2x0.5 150CM

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Nguồn AC-2x0.5 100CM

Dây Nguồn AC-2x0.5 100CM

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Kéo Dài 1.5M DC5.5...

Dây DC Kéo Dài 1.5M DC5.5...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren VR4T M4+8MM (5c)

Vít Ren VR4T M4+8MM (5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 5% 3.9K (50c)

Trở 0805 5% 3.9K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 510R (50c)

Trở 0603 5% 510R (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 51K (50c)

Trở 0603 5% 51K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 47K (50c)

Trở 0603 5% 47K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 2W 0.5R

Trở 5% 2W 0.5R

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAT54 SOT23 SCHOTTKY 200m...

BAT54 SOT23 SCHOTTKY 200m...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack Audio 3.5MM 3P J...

Đầu Jack Audio 3.5MM 3P J...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BFN26 SOT23

BFN26 SOT23

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MTD20P06HDL TO252 MOSFET ...

MTD20P06HDL TO252 MOSFET ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước 6MM

Van Nước 6MM

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước 4MM

Van Nước 4MM

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng 1.2MM

Dây Đồng 1.2MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước 3MM

Van Nước 3MM

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Siêu Tụ 5.5V 0.33F

Siêu Tụ 5.5V 0.33F

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S9013 SOT23 TRANS NPN 0.1...

S9013 SOT23 TRANS NPN 0.1...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MMBTA44 SOT23-3 NPN 0.1A ...

MMBTA44 SOT23-3 NPN 0.1A ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 22uF 25V

Tụ Nhôm 22uF 25V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 50Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 50Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SK3565 TO220 MOSFET N-CH...

2SK3565 TO220 MOSFET N-CH...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 47uH 12x12x7MM (...

Cuộn Cảm 47uH 12x12x7MM (...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vòng Cao Su 5N-4

Vòng Cao Su 5N-4

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vòng Cao Su 4N-4

Vòng Cao Su 4N-4

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107J-100uF 6....

Tụ Tantalum 107J-100uF 6....

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107A-100uF 10...

Tụ Tantalum 107A-100uF 10...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 106V-10uF 35V...

Tụ Tantalum 106V-10uF 35V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF4905 TO220 MOSFET P-CH...

IRF4905 TO220 MOSFET P-CH...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối Dây 2P CH-2

Jack Nối Dây 2P CH-2

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Shotky 5A 40V SS54 ...

Diode Shotky 5A 40V SS54 ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

C2383 TO92 TRANS NPN 1A 1...

C2383 TO92 TRANS NPN 1A 1...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 5% 510K (50c)

Trở 0805 5% 510K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS P6KE51CA 600W 5...

Diode TVS P6KE51CA 600W 5...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.5...

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.5...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.5...

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.5...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.1...

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.1...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SMF05C SOT363 TVS DIODE E...

SMF05C SOT363 TVS DIODE E...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.1...

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.1...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.5...

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.5...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.1...

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.1...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BCP53-16 SOT232

BCP53-16 SOT232

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 1% 0R51-0.51R 1W

Trở 2512 1% 0R51-0.51R 1W

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 4.7nF 50V NPO

Tụ 1206 4.7nF 50V NPO

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng Chia Jack Audio 3.5M...

Cổng Chia Jack Audio 3.5M...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện Cao Áp 1.6MM (1 ...

Dây Điện Cao Áp 1.6MM (1 ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BT131 TO92 TRIAC 1A 600V

BT131 TO92 TRIAC 1A 600V

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BCR1A TO92 TRIAC 1A 600V

BCR1A TO92 TRIAC 1A 600V

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 4 KF7.62-4P 7.62MM (Đ...

CON 4 KF7.62-4P 7.62MM (Đ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SC5200 TO247 TRANS NPN 1...

2SC5200 TO247 TRANS NPN 1...

Giá bán: 23.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE110A 1500W...

Diode TVS 1.5KE110A 1500W...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 5.1K (50c)

Trở 0603 5% 5.1K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 1.2K (50c)

Trở 0603 5% 1.2K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 1% 3.4K (50c)

Trở 0603 1% 3.4K (50c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 1000uF 10V

Tụ Nhôm 1000uF 10V

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 680uF 16V 10x10.5...

Tụ Nhôm 680uF 16V 10x10.5...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 2.4V DIP...

Diode Zener 1/2W 2.4V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 63V 8x12MM

Tụ Hóa 47uF 63V 8x12MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 3.0V DIP...

Diode Zener 1/2W 3.0V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 2.7V DIP...

Diode Zener 1/2W 2.7V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 11.0592Mhz 49S ...

Thạch Anh 11.0592Mhz 49S ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SSM3K7002BFU SOT323 MOSFE...

SSM3K7002BFU SOT323 MOSFE...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SD1618T SOT89 TRANS NPN ...

2SD1618T SOT89 TRANS NPN ...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vỏ Nhựa USB

Vỏ Nhựa USB

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB B SMD

USB B SMD

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 476A-47uF 10V...

Tụ Tantalum 476A-47uF 10V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 227A-220uF 10...

Tụ Tantalum 227A-220uF 10...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ cao áp 331 250V DE2B3K...

Tụ cao áp 331 250V DE2B3K...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 330 250V DE21XK...

Tụ Cao Áp 330 250V DE21XK...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P KF2510-4P Loại ...

Header 4P KF2510-4P Loại ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A-Micro USB DM03Z

Dây USB A-Micro USB DM03Z

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Đồng M3 30MM (C-C)

Cọc Đồng M3 30MM (C-C)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 7.5V DIP 1...

Diode Zener 1W 7.5V DIP 1...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 225-2.2uF 25V 10%...

Tụ 0805 225-2.2uF 25V 10%...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 203-20nF 50V (10c)

Tụ Gốm 203-20nF 50V (10c)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 10D471K 470V

Varistor 10D471K 470V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STP80NF70 TO220 MOSFET N-...

STP80NF70 TO220 MOSFET N-...

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 106C-10UF 16V...

Tụ Tantalum 106C-10UF 16V...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 224-0.22uF 50...

Tụ Tantalum 224-0.22uF 50...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 105E-1uF 25V ...

Tụ Tantalum 105E-1uF 25V ...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 105V-1uF 35V ...

Tụ Tantalum 105V-1uF 35V ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 105-1uF DIP5....

Tụ Tantalum 105-1uF DIP5....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 0.47uF 474 50...

Tụ Tantalum 0.47uF 474 50...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 47uF 16V

Tụ Nhôm 47uF 16V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 1uF 50V 4x5.4MM

Tụ Nhôm 1uF 50V 4x5.4MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 4.7M (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 4.7M (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây SM 2.54-6P 30CM

Dây SM 2.54-6P 30CM

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BTS3410G SOP-8

BTS3410G SOP-8

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn cảm vạch 1/2W 0410 1...

Cuộn cảm vạch 1/2W 0410 1...

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 27Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 27Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 4Mhz 3 Chân ZTT...

Thạch Anh 4Mhz 3 Chân ZTT...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 24Mhz 3 Chân ZT...

Thạch Anh 24Mhz 3 Chân ZT...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20Mhz 3 Chân  Z...

Thạch Anh 20Mhz 3 Chân Z...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16Mhz 3 Chân ZT...

Thạch Anh 16Mhz 3 Chân ZT...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 10Mhz 49SMD

Thạch Anh 10Mhz 49SMD

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A07-103 10K 1/8W...

Trở Băng A07-103 10K 1/8W...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 1uH 4.5x4MM CD43

Cuộn Cảm 1uH 4.5x4MM CD43

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 330R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 330R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 7.5V DIP 1...

Diode Zener 1W 7.5V DIP 1...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 2.2M (50...

Trở Vạch 1/4W 5% 2.2M (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 2Mhz HC-49U DIP

Thạch Anh 2Mhz HC-49U DIP

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A05-101 100R

Trở Băng A05-101 100R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 27V DIP 1N...

Diode Zener 1W 27V DIP 1N...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE12A 1500W ...

Diode TVS 1.5KE12A 1500W ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE24A 1500W ...

Diode TVS 1.5KE24A 1500W ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE18A 1500W ...

Diode TVS 1.5KE18A 1500W ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Shotky 5A 40V 1N582...

Diode Shotky 5A 40V 1N582...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Chỉnh Lưu SR540 5A ...

Diode Chỉnh Lưu SR540 5A ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Chỉnh Lưu HER508 5A...

Diode Chỉnh Lưu HER508 5A...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode 1N5399 DIP 1.5A 100...

Diode 1N5399 DIP 1.5A 100...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 1/2W 0410 1...

Cuộn Cảm Vạch 1/2W 0410 1...

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Jack Audio 4P

Module Jack Audio 4P

Giá bán: 14.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 15R (50c...

Trở Vạch 1/4W 5% 15R (50c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 2814  (Hồ sơ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...Trang cuối

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI