Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

SOCKET KIT Arduino NANO I...

SOCKET KIT Arduino NANO I...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 3...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 3...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Nạp Đa Năng ESP 01...

Socket Nạp Đa Năng ESP 01...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1W 1.5K

Trở 5% 1W 1.5K

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 3 KF301-3P 5.08MM Xan...

CON 3 KF301-3P 5.08MM Xan...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF301-2P 5.08MM Xan...

CON 2 KF301-2P 5.08MM Xan...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16MHZ SMD2520

Thạch Anh 16MHZ SMD2520

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener BZV55-C3V9 3....

Diode Zener BZV55-C3V9 3....

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A-Mini 80CM 0.5A ...

Dây USB A-Mini 80CM 0.5A ...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 105-1uF 10% 16V (...

Tụ 0805 105-1uF 10% 16V (...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BD679 TO126 TRANS NPN 4A ...

BD679 TO126 TRANS NPN 4A ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 392-3.9nF 50V (10c...

Tụ Gốm 392-3.9nF 50V (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 153-15nF 50V (10c)

Tụ Gốm 153-15nF 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 470-47pF 50V ...

Tụ Tantalum 470-47pF 50V ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 683-68nF 50V ...

Tụ Tantalum 683-68nF 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 681-680pF 50V...

Tụ Tantalum 681-680pF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 561-560pF 50V (10c...

Tụ Gốm 561-560pF 50V (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 68pF 50V (10c)

Tụ Gốm 68pF 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 82pF 50V (10c)

Tụ Gốm 82pF 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 562-5.6nF 50V...

Tụ Tantalum 562-5.6nF 50V...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 682-6.8nF 50V...

Tụ Tantalum 682-6.8nF 50V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 822-8.2nF 50V...

Tụ Tantalum 822-8.2nF 50V...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 39pF 50V (10c)

Tụ Gốm 39pF 50V (10c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 20V DIP

Diode Zener 1/2W 20V DIP

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 3.3uF 50V

Tụ Hóa 3.3uF 50V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107A-100uF 10...

Tụ Tantalum 107A-100uF 10...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P XH-6AW-2.54 Đực...

Header 4P XH-6AW-2.54 Đực...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P XH-6AW-2.54 Đực...

Header 6P XH-6AW-2.54 Đực...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1210 47uF 10V 20% (10c...

Tụ 1210 47uF 10V 20% (10c...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1206 1% 3.3K (50c)

Trở 1206 1% 3.3K (50c)

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 2W 2R

Trở 5% 2W 2R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode T4 SOD323 (1N4148WS...

Diode T4 SOD323 (1N4148WS...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đỏ Đen 2P XH2.54-2P 3...

Dây Đỏ Đen 2P XH2.54-2P 3...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack PLS20-6P

Jack PLS20-6P

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SKKT162/16E THYRISTOR 162...

SKKT162/16E THYRISTOR 162...

Giá bán: 435.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SKKT106/16E THYRISTOR 106...

SKKT106/16E THYRISTOR 106...

Giá bán: 290.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 6.8nF 10% 50V (10...

Tụ 0805 6.8nF 10% 50V (10...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 39pF 5% 50V (10c)

Tụ 0805 39pF 5% 50V (10c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 4.87K (50c)

Trở 0805 1% 4.87K (50c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 5.1R (50c)

Trở 0805 1% 5.1R (50c)

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 51k (50c)

Trở 0805 1% 51k (50c)

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 10M (50c)

Trở 0805 1% 10M (50c)

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 13K (50c)

Trở 0805 1% 13K (50c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE6 Đực Cong 2.54MM

IDE6 Đực Cong 2.54MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 620R (50c)

Trở 0805 1% 620R (50c)

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện Đôi 2x0.5MM Đỏ T...

Dây Điện Đôi 2x0.5MM Đỏ T...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện Đôi 2x0.5MM Đỏ T...

Dây Điện Đôi 2x0.5MM Đỏ T...

Giá bán: 255.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Nhiệt NTC 3D-9

Trở Nhiệt NTC 3D-9

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Nhiệt NTC 16D-7

Trở Nhiệt NTC 16D-7

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Nhiệt NTC 15D2R5

Trở Nhiệt NTC 15D2R5

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RJ11 6P6C LEGO EV3

RJ11 6P6C LEGO EV3

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDC 14P Đực Hàn Mạch (màu...

IDC 14P Đực Hàn Mạch (màu...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack XLR-3P Cái Cong JXR-...

Jack XLR-3P Cái Cong JXR-...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack XLR-3P Đực Cong JXR-...

Jack XLR-3P Đực Cong JXR-...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack XLR-3P Cái DXR-3...

Đầu Jack XLR-3P Cái DXR-3...

Giá bán: 23.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack XLR-3P Đực DXR-3...

Đầu Jack XLR-3P Đực DXR-3...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Audio 3.5MM Đực Đực 1...

Dây Audio 3.5MM Đực Đực 1...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh BM-12Mhz 49S DI...

Thạch Anh BM-12Mhz 49S DI...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 6.8uH 1.2A SMD10...

Cuộn Cảm 6.8uH 1.2A SMD10...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFP460 Chính Hãng IR

IRFP460 Chính Hãng IR

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DXT751 SOT89 TRANS PNP 3A...

DXT751 SOT89 TRANS PNP 3A...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7Px2 5557-4.2 Đực ...

Header 7Px2 5557-4.2 Đực ...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6Px2 5557-4.2 Đực ...

Header 6Px2 5557-4.2 Đực ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6Px2 5557-4.2 Cái

Header 6Px2 5557-4.2 Cái

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket ESP-01 Tích Hợp DH...

Socket ESP-01 Tích Hợp DH...

Giá bán: 52.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1% 1/2W 1K

Trở 1% 1/2W 1K

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1000uF 16V 10x13MM

Tụ Hóa 1000uF 16V 10x13MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 4.0x1.7MM Dài ...

Dây DC Đực 4.0x1.7MM Dài ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DBS10 SOP4 Diode Cầu 1A 1...

DBS10 SOP4 Diode Cầu 1A 1...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LMBR160 SOD123 Diode Scho...

LMBR160 SOD123 Diode Scho...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 8.2uF 400V

Tụ Hóa 8.2uF 400V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm Cắm 750uF 6.8V 6x...

Tụ Nhôm Cắm 750uF 6.8V 6x...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm Cắm 820uF 6.3V 6x...

Tụ Nhôm Cắm 820uF 6.3V 6x...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm Cắm 330uF 6.8V 5x...

Tụ Nhôm Cắm 330uF 6.8V 5x...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm Cắm 680uF 6.8V 6x...

Tụ Nhôm Cắm 680uF 6.8V 6x...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x5P ...

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x5P ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BZT52C5V1 SOD123 Diode Ze...

BZT52C5V1 SOD123 Diode Ze...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SD718 TO-3P Chính Hãng K...

2SD718 TO-3P Chính Hãng K...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 226-22uF 20% 16V ...

Tụ 0805 226-22uF 20% 16V ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode 10MQ100

Diode 10MQ100

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 400V

Tụ Hóa 10uF 400V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack USB Type-C

Đầu Jack USB Type-C

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SA1941 A1941 TO-3P TRANS...

2SA1941 A1941 TO-3P TRANS...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SC5198 C5198 TO-3P TRANS...

2SC5198 C5198 TO-3P TRANS...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 50W 5% 100R RX24

Trở 50W 5% 100R RX24

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Cổng COM DB9 Cái Đực ...

Dây Cổng COM DB9 Cái Đực ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BYT52K SOD57

BYT52K SOD57

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Đồng Hàn Mạch M3+12.2...

Cọc Đồng Hàn Mạch M3+12.2...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Đồng Hàn Mạch M3+10.8...

Cọc Đồng Hàn Mạch M3+10.8...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hoá 33uF 16V

Tụ Hoá 33uF 16V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đỏ Đen 2P XH2.0-2P 30...

Dây Đỏ Đen 2P XH2.0-2P 30...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 5.5x2.1MM 1 Đầ...

Dây DC Đực 5.5x2.1MM 1 Đầ...

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFB4020 TO220 Class-D au...

IRFB4020 TO220 Class-D au...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFP4568 TO247 MOSFET N-C...

IRFP4568 TO247 MOSFET N-C...

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1W 39K (10c)

Trở 5% 1W 39K (10c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Sứ 5W 5% 2.2K

Trở Sứ 5W 5% 2.2K

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 2W 33K (5c)

Trở 5% 2W 33K (5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 2W 39K (5c)

Trở 5% 2W 39K (5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 5% 3.3M (50c)

Trở 0805 5% 3.3M (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 1.5K (50c)

Trở 0805 1% 1.5K (50c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Nhiệt MF52E 3K 1...

Điện Trở Nhiệt MF52E 3K 1...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 5...

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 5...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp HDMI 30CM

Cáp HDMI 30CM

Giá bán: 52.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DP25 Cái Thẳng Kèm Ốc

DP25 Cái Thẳng Kèm Ốc

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MJE13003 TO252

MJE13003 TO252

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ốc Vỏ DB9 Gài (10c)

Ốc Vỏ DB9 Gài (10c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Nguồn 4P 6CM C5080-4P...

Dây Nguồn 4P 6CM C5080-4P...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 1...

Cảm Biến Nhiệt NTC-MF58 1...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P PH2.0-4P Đực Co...

Header 4P PH2.0-4P Đực Co...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 5% 820R (50...

Trở Vạch 1/8W 5% 820R (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Ferrite 77254A7 39.9x...

Lõi Ferrite 77254A7 39.9x...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Ferrite 77439A 46.7x2...

Lõi Ferrite 77439A 46.7x2...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P CH5.08-4P Đực T...

Header 4P CH5.08-4P Đực T...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HR911102A RJ45

HR911102A RJ45

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vỏ USB 38x15x6MM Vàng Chư...

Vỏ USB 38x15x6MM Vàng Chư...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vỏ USB 74x17x8MM Đen Chưa...

Vỏ USB 74x17x8MM Đen Chưa...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vỏ USB 42x17x7MM Bạc Chưa...

Vỏ USB 42x17x7MM Bạc Chưa...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 0805 10nH (0.01u...

Cuộn Cảm 0805 10nH (0.01u...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 4P XH2.54-4P 40...

Dây Trắng 4P XH2.54-4P 40...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 1% 15K (50c...

Trở Vạch 1/4W 1% 15K (50c...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Ferrite 77930-A7 INVE...

Lõi Ferrite 77930-A7 INVE...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 330-33P 50V 5...

Tụ Tantalum 330-33P 50V 5...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cầu Đấu 4 TB-2504

Cầu Đấu 4 TB-2504

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 821-820pF 50V (10c...

Tụ Gốm 821-820pF 50V (10c...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack JS-333 6MM Màu Đ...

Đầu Jack JS-333 6MM Màu Đ...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack JS-333 6MM Màu Đ...

Đầu Jack JS-333 6MM Màu Đ...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Acquy 100A 10CM M...

Đầu Kẹp Acquy 100A 10CM M...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Kẹp Acquy 100A 10CM M...

Đầu Kẹp Acquy 100A 10CM M...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1% 2W 0.1R

Trở 1% 2W 0.1R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren VR3T M3+15MM (10c...

Vít Ren VR3T M3+15MM (10c...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren VR3T M3+10MM (10c...

Vít Ren VR3T M3+10MM (10c...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren VR2.7B M2.7+10MM ...

Vít Ren VR2.7B M2.7+10MM ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP115A P115A SOP5 High S...

TLP115A P115A SOP5 High S...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP2368 P2368 SOP5 High S...

TLP2368 P2368 SOP5 High S...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 91R (50c...

Trở Vạch 1/4W 5% 91R (50c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ BHC Aerovox 33000uF 63...

Tụ BHC Aerovox 33000uF 63...

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OSC 24Mhz SMD5070

OSC 24Mhz SMD5070

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 2P XH2.54-2P 20...

Dây Trắng 2P XH2.54-2P 20...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện 0.5MM Màu Xanh D...

Dây Điện 0.5MM Màu Xanh D...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện 0.5MM Màu Vàng (...

Dây Điện 0.5MM Màu Vàng (...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện 0.5MM Màu Trắng ...

Dây Điện 0.5MM Màu Trắng ...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện 0.5MM Màu Đỏ (Cu...

Dây Điện 0.5MM Màu Đỏ (Cu...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107C-100uF 16...

Tụ Tantalum 107C-100uF 16...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Ferrite S130061A INVE...

Lõi Ferrite S130061A INVE...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối Audio 3.5MM Sang...

Jack Nối Audio 3.5MM Sang...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack MIDI 5P Cái Sắt

Jack MIDI 5P Cái Sắt

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack MIDI 5P Đực

Đầu Jack MIDI 5P Đực

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng USB Mở Rộng 4 Port 3...

Cổng USB Mở Rộng 4 Port 3...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Audio 3.5MM S...

Jack Chuyển Audio 3.5MM S...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Audio 3.5MM Ra Hoa Se...

Dây Audio 3.5MM Ra Hoa Se...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1210 5% 1R00-1R (10c)

Trở 1210 5% 1R00-1R (10c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Card USB Bluetooth 2.0

Card USB Bluetooth 2.0

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX16-10P

Jack GX16-10P

Giá bán: 17.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cầu Đấu 12 X3-0512

Cầu Đấu 12 X3-0512

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

W7NK90Z TO247 MOSFET N-CH...

W7NK90Z TO247 MOSFET N-CH...

Giá bán: 36.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STP7NK40Z P7NK40Z TO220 M...

STP7NK40Z P7NK40Z TO220 M...

Giá bán: 17.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 8P 805-8P 3.96MM H...

Socket 8P 805-8P 3.96MM H...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 20P 805-20P 3.96MM...

Socket 20P 805-20P 3.96MM...

Giá bán: 17.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 20P 805-20P 3.96MM...

Socket 20P 805-20P 3.96MM...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BZX84C12V SOT23 Zener 12V...

BZX84C12V SOT23 Zener 12V...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BZX84C5V6 SOT23 Zener 5.6...

BZX84C5V6 SOT23 Zener 5.6...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Audio NoVer LA 10000uF...

Tụ Audio NoVer LA 10000uF...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A316J HCPL-316J SOP16 Dri...

A316J HCPL-316J SOP16 Dri...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A7800A HCPL-7800A DIP8 Dr...

A7800A HCPL-7800A DIP8 Dr...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 227A-220uF 10...

Tụ Tantalum 227A-220uF 10...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 1% 0.22R 1W

Trở 2512 1% 0.22R 1W

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 300K (50c)

Trở 0603 5% 300K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 1.8K (50c)

Trở 0603 5% 1.8K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 2.7K (50c)

Trở 0603 5% 2.7K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB15 Cái Chốt

DB15 Cái Chốt

Giá bán: 14.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB15 Đực Chốt

DB15 Đực Chốt

Giá bán: 14.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đuôi AC-01

Đuôi AC-01

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SJ406 TO220F MOSFET P-CH...

2SJ406 TO220F MOSFET P-CH...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SK2378 TO220F MOSFET N-C...

2SK2378 TO220F MOSFET N-C...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 3 KF55C-3P 10MM

CON 3 KF55C-3P 10MM

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF55C-2P 10MM

CON 2 KF55C-2P 10MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PC816 LTV816 DIP4 Cách Ly...

PC816 LTV816 DIP4 Cách Ly...

KM:1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1W 470K

Trở 5% 1W 470K

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1W 47R

Trở 5% 1W 47R

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện Chống Nhiễu Audi...

Dây Điện Chống Nhiễu Audi...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Audio 3P A-XH-3P

Dây Audio 3P A-XH-3P

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Dây RCA 30CM XH-RCA-3P

Bộ Dây RCA 30CM XH-RCA-3P

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Ferrite 77083-A7 Audi...

Lõi Ferrite 77083-A7 Audi...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1206 1% 200K (50c)

Trở 1206 1% 200K (50c)

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Xoắn VX4T M4+10MM Quạ...

Vít Xoắn VX4T M4+10MM Quạ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Xoắn VX5T M5+10MM Quạ...

Vít Xoắn VX5T M5+10MM Quạ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Xe Máy 2x2P 28050-4R...

Jack Xe Máy 2x2P 28050-4R...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Xe Máy 2x2P 28050-4P...

Jack Xe Máy 2x2P 28050-4P...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Xe Máy 1x2P 28050-2R...

Jack Xe Máy 1x2P 28050-2R...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Xe Máy 1x2P 28050-2P...

Jack Xe Máy 1x2P 28050-2P...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20.5Mhz 49S SMD

Thạch Anh 20.5Mhz 49S SMD

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX12-2P

Jack GX12-2P

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX12-3P

Jack GX12-3P

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX12-4P

Jack GX12-4P

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

6R125P TO220 MOSFET N-CH ...

6R125P TO220 MOSFET N-CH ...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 2W 5.1K

Trở 5% 2W 5.1K

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 2W 3.3K

Trở 5% 2W 3.3K

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1W 2.2K

Trở 5% 1W 2.2K

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1% 1/2W 10R

Trở 1% 1/2W 10R

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 1% 360R (50...

Trở Vạch 1/4W 1% 360R (50...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 1% 3K (50c)

Trở Vạch 1/4W 1% 3K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 1% 120K (50...

Trở Vạch 1/4W 1% 120K (50...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 1% 5.1K (50...

Trở Vạch 1/4W 1% 5.1K (50...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 1% 8.2K (50...

Trở Vạch 1/4W 1% 8.2K (50...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 330uF 10V 6x11MM

Tụ Hóa 330uF 10V 6x11MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P MOLEX 5264-4Y C...

Header 4P MOLEX 5264-4Y C...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Header MOLEX 5264

Lõi Header MOLEX 5264

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P MOLEX 5264-3Y C...

Header 3P MOLEX 5264-3Y C...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P MOLEX 5264-2Y C...

Header 2P MOLEX 5264-2Y C...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P MOLEX 5264-3A Đ...

Header 3P MOLEX 5264-3A Đ...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P MOLEX 5264-2A Đ...

Header 2P MOLEX 5264-2A Đ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 24.9K (50c)

Trở 0805 1% 24.9K (50c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P MOLEX 5264-4A Đ...

Header 4P MOLEX 5264-4A Đ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 9.1K (50c)

Trở 0805 1% 9.1K (50c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 1% 5.1K (50c)

Trở 0805 1% 5.1K (50c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1206 1% 5.1K (50c)

Trở 1206 1% 5.1K (50c)

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc nhựa M3 40mm (C-C)

Cọc nhựa M3 40mm (C-C)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 51V DIP ...

Diode Zener 1/2W 51V DIP ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 75K (50c...

Trở Vạch 1/4W 5% 75K (50c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 9.1K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 9.1K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 9.1K (50...

Trở Vạch 1/4W 5% 9.1K (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 470uF 100V 16x25MM

Tụ Hóa 470uF 100V 16x25MM

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX12-5P

Jack GX12-5P

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX12-6P

Jack GX12-6P

Giá bán: 13.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 3 KF103-3P 5.0MM

CON 3 KF103-3P 5.0MM

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF103-2P 5.0MM

CON 2 KF103-2P 5.0MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket NodeMcu ESP8266

Socket NodeMcu ESP8266

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

3N80C TO220 MOSFET 3A 800...

3N80C TO220 MOSFET 3A 800...

Giá bán: 12.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 1% 4.3K (50c)

Trở 0603 1% 4.3K (50c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 39R (50c)

Trở 0603 5% 39R (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BZX84C3V6 SOT23 Zener 3.6...

BZX84C3V6 SOT23 Zener 3.6...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ MKP X2 5uF 275VAC (Tụ ...

Tụ MKP X2 5uF 275VAC (Tụ ...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ MKP X2 4uF 275VAC (Tụ ...

Tụ MKP X2 4uF 275VAC (Tụ ...

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A-Micro 1.5M Cho ...

Dây USB A-Micro 1.5M Cho ...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Nguồn AC-2P150 150CM

Dây Nguồn AC-2P150 150CM

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 221-220P 50V ...

Tụ Tantalum 221-220P 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Sạc Pin Ni-MH 4.8V 250mA ...

Sạc Pin Ni-MH 4.8V 250mA ...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX12-7P

Jack GX12-7P

Giá bán: 14.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1% 1/2W 220K

Trở 1% 1/2W 220K

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KTA1661 SOT89 TRANS PNP 0...

KTA1661 SOT89 TRANS PNP 0...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 475V-4.7uF 35...

Tụ Tantalum 475V-4.7uF 35...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 475C-4.7uF 16...

Tụ Tantalum 475C-4.7uF 16...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 330uH SMD3225 NL...

Cuộn Cảm 330uH SMD3225 NL...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum J336-33uF 6.3...

Tụ Tantalum J336-33uF 6.3...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 335-3.3uF SMD...

Tụ Tantalum 335-3.3uF SMD...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2010 5% 1.8K

Trở 2010 5% 1.8K

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2010 5% 3.9K

Trở 2010 5% 3.9K

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1210 5% R33-0.33R

Trở 1210 5% R33-0.33R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1210 5% 822-8.2k (10c...

Trở 1210 5% 822-8.2k (10c...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 3K (50c)

Trở 0603 5% 3K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 22uH 0.11A 5% SM...

Cuộn Cảm 22uH 0.11A 5% SM...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đế Pin 9V Ra Đầu Jack...

Dây Đế Pin 9V Ra Đầu Jack...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 151-150R 1W

Trở 2512 5% 151-150R 1W

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 181-180R 1W

Trở 2512 5% 181-180R 1W

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF1740G TO220 MOSFET 5.4...

IRF1740G TO220 MOSFET 5.4...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Cái 2.54MM 2x20P...

Jump Đôi Cái 2.54MM 2x20P...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây SM 2.54-2P 10CM

Dây SM 2.54-2P 10CM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Cái 2.54MM 2x10P...

Jump Đôi Cái 2.54MM 2x10P...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1W 510R

Trở 5% 1W 510R

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1W 510K

Trở 5% 1W 510K

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Chuyển Đổi TSSOP20...

Socket Chuyển Đổi TSSOP20...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

H30R1602 TO247 IGBT 30A 1...

H30R1602 TO247 IGBT 30A 1...

Giá bán: 28.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 4P XH2.54-4P 50...

Dây Trắng 4P XH2.54-4P 50...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LT546AD LTR-546AD Photo D...

LT546AD LTR-546AD Photo D...

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BTA24-600B TO220 TRIAC 24...

BTA24-600B TO220 TRIAC 24...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trục Vít Me 8MM Dài 100MM...

Trục Vít Me 8MM Dài 100MM...

Giá bán: 59.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF520 TO220 MOSFET N-CH ...

IRF520 TO220 MOSFET N-CH ...

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack BNC Camera Cái Sắt

Jack BNC Camera Cái Sắt

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack BNC Camera Đực Nhựa

Jack BNC Camera Đực Nhựa

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hoá 100uF 16V 5x11MM

Tụ Hoá 100uF 16V 5x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hoá 220uF 16V 7x11MM

Tụ Hoá 220uF 16V 7x11MM

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 4.7uH 7x7x3MM (D...

Cuộn Cảm 4.7uH 7x7x3MM (D...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 22uH 7x7x4MM CD7...

Cuộn Cảm 22uH 7x7x4MM CD7...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 5uH 3x15MM

Cuộn Cảm 5uH 3x15MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 6.8uH 10x10MM 3A...

Cuộn Cảm 6.8uH 10x10MM 3A...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Siêu Tụ 3.3F 2.7V 7x20MM

Siêu Tụ 3.3F 2.7V 7x20MM

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 471 2KV

Tụ Cao Áp 471 2KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 10uF 100V

Tụ Hóa 10uF 100V

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 100uF 16V DIP

Tụ Nhôm 100uF 16V DIP

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Header 28050R Đực

Lõi Header 28050R Đực

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Header 28050P Cái

Lõi Header 28050P Cái

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Xe Máy 2x3P 28050-6R...

Jack Xe Máy 2x3P 28050-6R...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Xe Máy 2x3P 28050-6P...

Jack Xe Máy 2x3P 28050-6P...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107T-100uF 50...

Tụ Tantalum 107T-100uF 50...

Giá bán: 17.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 105T-1uF 50V ...

Tụ Tantalum 105T-1uF 50V ...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi MicroUSB ...

Jack Chuyển Đổi MicroUSB ...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A-TypeC 0.9M 3A A...

Dây USB A-TypeC 0.9M 3A A...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A-Mini 0.5M 3A AM...

Dây USB A-Mini 0.5M 3A AM...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A-Micro 1.2M 4A A...

Dây USB A-Micro 1.2M 4A A...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack MicroUSB MK5P-180 Lo...

Jack MicroUSB MK5P-180 Lo...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 103 2KV

Tụ Cao Áp 103 2KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Nhiều Màu 40P 1 Mét

Dây Nhiều Màu 40P 1 Mét

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE50 Cái 2.54MM

IDE50 Cái 2.54MM

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE50 Đực Thẳng 2.54MM

IDE50 Đực Thẳng 2.54MM

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 32.768KHZ MC-14...

Thạch Anh 32.768KHZ MC-14...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 32.768KHZ FC-13...

Thạch Anh 32.768KHZ FC-13...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 32.768KHZ MC-30...

Thạch Anh 32.768KHZ MC-30...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STN2NF10 SOT223 MOSFET N-...

STN2NF10 SOT223 MOSFET N-...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2N2219A TO39 TRANS NPN 0....

2N2219A TO39 TRANS NPN 0....

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Ferrite RH3.5x9x0.8MM

Lõi Ferrite RH3.5x9x0.8MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Chuyển Đổi PLCC44 ...

Socket Chuyển Đổi PLCC44 ...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EL357N-C SOP4 OPTO TRANS

EL357N-C SOP4 OPTO TRANS

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CA3086 DIP14 Transistor A...

CA3086 DIP14 Transistor A...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Siêu Tụ 10F 2.7V 10x30MM ...

Siêu Tụ 10F 2.7V 10x30MM ...

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 1000uF 16V 8x20MM

Tụ Hóa 1000uF 16V 8x20MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 180uF 200V 16x25MM

Tụ Hóa 180uF 200V 16x25MM

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 470uF 6.3V DIP

Tụ Nhôm 470uF 6.3V DIP

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Test Dòng J7-DIY

Mạch Test Dòng J7-DIY

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-327F

Jack Audio 3.5MM PJ-327F

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor P1502 150V 7MM

Varistor P1502 150V 7MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5P 1.25MM Đực Cong...

Header 5P 1.25MM Đực Cong...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE30 Đực Gài Cong 2.54MM

IDE30 Đực Gài Cong 2.54MM

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Nguồn DC5.5x2.1MM DC-...

Dây Nguồn DC5.5x2.1MM DC-...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack DC3.5x1.3MM DC022B-3...

Jack DC3.5x1.3MM DC022B-3...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS P6KE440A 600W 4...

Diode TVS P6KE440A 600W 4...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB Safety Tester J7

USB Safety Tester J7

Giá bán: 235.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 4P 1.25MM 15CM

Dây 4P 1.25MM 15CM

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 3P 1.25MM 15CM

Dây 3P 1.25MM 15CM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Header 1.25MM 1.25T-1

Lõi Header 1.25MM 1.25T-1

Giá bán: 200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P 1.25MM Đực Cong...

Header 6P 1.25MM Đực Cong...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P 1.25MM Đực Cong...

Header 4P 1.25MM Đực Cong...

Giá bán: 400 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P 1.25MM Đực Cong...

Header 3P 1.25MM Đực Cong...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P 1.25MM Đực Cong...

Header 2P 1.25MM Đực Cong...

Giá bán: 200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P 1.25MM Đực Thẳn...

Header 6P 1.25MM Đực Thẳn...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 6P 1.25MM 15CM

Dây 6P 1.25MM 15CM

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5P 1.25MM Đực Thẳn...

Header 5P 1.25MM Đực Thẳn...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P 1.25MM Đực Thẳn...

Header 4P 1.25MM Đực Thẳn...

Giá bán: 400 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P 1.25MM Đực Thẳn...

Header 3P 1.25MM Đực Thẳn...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P 1.25MM Đực Thẳn...

Header 2P 1.25MM Đực Thẳn...

Giá bán: 200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 2P 1.25MM 15CM

Dây 2P 1.25MM 15CM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 4.0x1.7MM 1 Đầ...

Dây DC Đực 4.0x1.7MM 1 Đầ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A-DC5.5x2.1MM Dài...

Dây USB A-DC5.5x2.1MM Dài...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A Đực 30CM 1 Đầu

Dây USB A Đực 30CM 1 Đầu

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P 1.25MM Đực Dán ...

Header 6P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 1.800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5P 1.25MM Đực Dán ...

Header 5P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P 1.25MM Đực Dán ...

Header 4P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P 1.25MM Đực Dán ...

Header 3P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 900 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P 1.25MM Đực Dán ...

Header 2P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A Cái 30CM 1 Đầu

Dây USB A Cái 30CM 1 Đầu

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1N5350B 5W 13...

Diode Zener 1N5350B 5W 13...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây MicroUSB Cái 20CM 1 Đ...

Dây MicroUSB Cái 20CM 1 Đ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P 1.25MM Đực Dán ...

Header 6P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 1.800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5P 1.25MM Đực Dán ...

Header 5P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P 1.25MM Đực Dán ...

Header 4P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P 1.25MM Đực Dán ...

Header 3P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 900 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P 1.25MM Đực Dán ...

Header 2P 1.25MM Đực Dán ...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE20A 1500W ...

Diode TVS 1.5KE20A 1500W ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 5P 1.25MM 15CM

Dây 5P 1.25MM 15CM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE30 Đực Gài Thẳng 2.54M...

IDE30 Đực Gài Thẳng 2.54M...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack RCA Audio RCA-A01

Jack RCA Audio RCA-A01

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

C2482 TO92 TRANS NPN 0.1A...

C2482 TO92 TRANS NPN 0.1A...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S9015 SOT23 TRANS PNP 0.1...

S9015 SOT23 TRANS PNP 0.1...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P 1.25MM Cái 1.25...

Header 6P 1.25MM Cái 1.25...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 5P 1.25MM Cái 1.25...

Header 5P 1.25MM Cái 1.25...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P 1.25MM Cái 1.25...

Header 4P 1.25MM Cái 1.25...

Giá bán: 400 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P 1.25MM Cái 1.25...

Header 3P 1.25MM Cái 1.25...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P 1.25MM Cái 1.25...

Header 2P 1.25MM Cái 1.25...

Giá bán: 200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack RCA Cái Nhựa RCA...

Đầu Jack RCA Cái Nhựa RCA...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack RCA Đực Nhựa RCA...

Đầu Jack RCA Đực Nhựa RCA...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SC4131 TO247 TRANS NPN 1...

2SC4131 TO247 TRANS NPN 1...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SA1746 TO247 TRANS PNP 1...

2SA1746 TO247 TRANS PNP 1...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SC2413 SOT346 TRANS NPN ...

2SC2413 SOT346 TRANS NPN ...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack RCA AV1-8.4-23

Jack RCA AV1-8.4-23

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IMZ1A SOT23-6 TRANS NPN-P...

IMZ1A SOT23-6 TRANS NPN-P...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

02CZ8.2-X SOT346 DIODE ZE...

02CZ8.2-X SOT346 DIODE ZE...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

02CZ4.3-X SOT346 DIODE ZE...

02CZ4.3-X SOT346 DIODE ZE...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

02CZ4.7-X SOT346 DIODE ZE...

02CZ4.7-X SOT346 DIODE ZE...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

02CZ2.7-X SOT346 DIODE ZE...

02CZ2.7-X SOT346 DIODE ZE...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HVU306ATRU-E SOD323 Varia...

HVU306ATRU-E SOD323 Varia...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RB705D SOT346 Diode Schot...

RB705D SOT346 Diode Schot...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UDZSTE-175.6B SOD323 DIOD...

UDZSTE-175.6B SOD323 DIOD...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 22nF 630V 15MM MMKP400

Tụ 22nF 630V 15MM MMKP400

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAV70 SOT23 DIODE 200mA 1...

BAV70 SOT23 DIODE 200mA 1...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PC3H4 SOP4 OPAM

PC3H4 SOP4 OPAM

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack RCA AV2-10

Jack RCA AV2-10

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack RCA AV2-5

Jack RCA AV2-5

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack RCA AV2-9

Jack RCA AV2-9

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFI4019H-117P TO220-5 MO...

IRFI4019H-117P TO220-5 MO...

Giá bán: 36.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack RCA AV2-14

Jack RCA AV2-14

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack RCA AV4-8.4-10

Jack RCA AV4-8.4-10

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SC3306 TO247 TRANS NPN 1...

2SC3306 TO247 TRANS NPN 1...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 334J 400V 15MM

Tụ CBB 334J 400V 15MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 224J 630V 15MM

Tụ CBB 224J 630V 15MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAT54A SOT23 Diode Schott...

BAT54A SOT23 Diode Schott...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAT54S SOT23 Diode Schott...

BAT54S SOT23 Diode Schott...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAT54C SOT23  Diode Schot...

BAT54C SOT23 Diode Schot...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 24uH 9x12MM

Cuộn Cảm 24uH 9x12MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 152 1KV

Tụ Cao Áp 152 1KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 470uF 250V 18x40MM

Tụ Hóa 470uF 250V 18x40MM

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Nhiệt NTC 5D-18

Điện Trở Nhiệt NTC 5D-18

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1206 5% 1.2K (50c)

Trở 1206 5% 1.2K (50c)

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1206 1% 0.68R (50c)

Trở 1206 1% 0.68R (50c)

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 1206 5% 1.2R (50c)

Trở 1206 5% 1.2R (50c)

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0402 220nF 6.3V 20% (1...

Tụ 0402 220nF 6.3V 20% (1...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 100P 5% 50V (10c)

Tụ 1206 100P 5% 50V (10c)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 200P 10% 50V (10c...

Tụ 0805 200P 10% 50V (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 220nF 50V 10% (10...

Tụ 0805 220nF 50V 10% (10...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 680pF 50V 10% (10...

Tụ 0805 680pF 50V 10% (10...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAV21W SOD123 Diode Switc...

BAV21W SOD123 Diode Switc...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAW56 SOT23 Diode Switchi...

BAW56 SOT23 Diode Switchi...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ES1J DO214 Diode 1A 600V ...

ES1J DO214 Diode 1A 600V ...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BZT52C6V8 SOD123 Diode Ze...

BZT52C6V8 SOD123 Diode Ze...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BZT52C27 SOD123 Diode Zen...

BZT52C27 SOD123 Diode Zen...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BZT52C18 SOD123 Diode Zen...

BZT52C18 SOD123 Diode Zen...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BZT52C15 SOD123 Diode Zen...

BZT52C15 SOD123 Diode Zen...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP521-2GB SOP8

TLP521-2GB SOP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Kẹp Dây JT1134B 2.5-...

Jack Kẹp Dây JT1134B 2.5-...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng 0603x4 200R

Trở Băng 0603x4 200R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] MP6753 IGBT

[Đặt Hàng] MP6753 IGBT

Giá bán: 390.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ hoá 39uF 450V

Tụ hoá 39uF 450V

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 223J 630V 10MM

Tụ CBB 223J 630V 10MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 154J 630V 10MM

Tụ CBB 154J 630V 10MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE400A 1500W...

Diode TVS 1.5KE400A 1500W...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Audio 3.5MM Ra Hoa Se...

Dây Audio 3.5MM Ra Hoa Se...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE220A 1500W...

Diode TVS 1.5KE220A 1500W...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối Audio 3.5MM Ster...

Jack Nối Audio 3.5MM Ster...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-320D ...

Jack Audio 3.5MM PJ-320D ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener BZV55-B5V6 5....

Diode Zener BZV55-B5V6 5....

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0.22uF 275V 10MM 22K27...

Tụ 0.22uF 275V 10MM 22K27...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0.33uF 275V 15MM

Tụ 0.33uF 275V 15MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 470nF 275V 15MM 470nK2...

Tụ 470nF 275V 15MM 470nK2...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 330nF 275V 15MM 330nK2...

Tụ 330nF 275V 15MM 330nK2...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0.47uF 275V 15MM 47K27...

Tụ 0.47uF 275V 15MM 47K27...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 7D561K 560V

Varistor 7D561K 560V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 10D431K 430V

Varistor 10D431K 430V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 221 1KV

Tụ Cao Áp 221 1KV

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 222 1KV

Tụ Cao Áp 222 1KV

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 273 100V (2A273J)

Tụ Mica 273 100V (2A273J)

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Mica 683 100V (2A683J)

Tụ Mica 683 100V (2A683J)

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 22uF 100V

Tụ Hóa 22uF 100V

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 393J 630V 15MM

Tụ CBB 393J 630V 15MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 5% 47R (50c...

Trở Vạch 1/8W 5% 47R (50c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 5% 2.2R (50...

Trở Vạch 1/8W 5% 2.2R (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 1% 7.5K (50...

Trở Vạch 1/8W 1% 7.5K (50...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/8W 5% 1K (50c)

Trở Vạch 1/8W 5% 1K (50c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1W 3.3R

Trở 5% 1W 3.3R

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 47K

Trở 5% 1/2W 47K

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 1/2W 22R

Trở 5% 1/2W 22R

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Điện Trở Nhiệt NTC 5D-11

Điện Trở Nhiệt NTC 5D-11

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Terminal HM01 PCB-M4

Terminal HM01 PCB-M4

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Terminal HM02 PCB-M4

Terminal HM02 PCB-M4

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 12Mhz 2x6MM

Thạch Anh 12Mhz 2x6MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 4.7uF 50V

Tụ Nhôm 4.7uF 50V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 223-22nF 50V ...

Tụ Tantalum 223-22nF 50V ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 226V-22uF 35V...

Tụ Tantalum 226V-22uF 35V...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 226E-22uF 25V...

Tụ Tantalum 226E-22uF 25V...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 101-100R

Trở 2512 5% 101-100R

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 5% 100-10R

Trở 2512 5% 100-10R

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

40100C TO220 Diode Schott...

40100C TO220 Diode Schott...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 471 250V DE2B3K...

Tụ Cao Áp 471 250V DE2B3K...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 3W 0.5R

Trở 5% 3W 0.5R

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 3W 0.02R

Trở 5% 3W 0.02R

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor P1505 150V 10MM

Varistor P1505 150V 10MM

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor P1302 130V 7MM

Varistor P1302 130V 7MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor P1305 130V 10MM

Varistor P1305 130V 10MM

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 68Z2 40V 7MM

Varistor 68Z2 40V 7MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 33Z1 26V 7MM

Varistor 33Z1 26V 7MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 08Z2 5.5V 10MM

Varistor 08Z2 5.5V 10MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Kẹp Dây JT1134B 1.0-...

Jack Kẹp Dây JT1134B 1.0-...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MQ2

Socket MQ2

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB B Cái 180 (Loại Đứng)

USB B Cái 180 (Loại Đứng)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLP747 DIP6

TLP747 DIP6

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRFB4410 TO220 MOSFET N-C...

IRFB4410 TO220 MOSFET N-C...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Film 105J100V 5MM (1uF...

Tụ Film 105J100V 5MM (1uF...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Film 684J100V 5MM (0.6...

Tụ Film 684J100V 5MM (0.6...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 100uH 10x10MM CD...

Cuộn Cảm 100uH 10x10MM CD...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 68uH 10x10MM CDR...

Cuộn Cảm 68uH 10x10MM CDR...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode RL257 DO15 2.5A 100...

Diode RL257 DO15 2.5A 100...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Chụp Cách Điện IC TO220

Chụp Cách Điện IC TO220

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 10uH 10x10MM CDR...

Cuộn Cảm 10uH 10x10MM CDR...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PSD12C SOD323 Diode TVS

PSD12C SOD323 Diode TVS

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 3.9K (50c)

Trở 0603 5% 3.9K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S9012 SOT23 TRANS PNP 0.5...

S9012 SOT23 TRANS PNP 0.5...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack DC4.0x1.7MM DC4017-0...

Jack DC4.0x1.7MM DC4017-0...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MJ15025 TO-3 TRANS PNP 16...

MJ15025 TO-3 TRANS PNP 16...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

3055 TO252 TRANS NPN 8A 6...

3055 TO252 TRANS NPN 8A 6...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 14D271K 270V

Varistor 14D271K 270V

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB 3.0 A-A 150CM 3AA...

Dây USB 3.0 A-A 150CM 3AA...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Ngược FFC/FPC 0.5MM 2...

Cáp Ngược FFC/FPC 0.5MM 2...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 9P BM09B-SRSS-TB(L...

Header 9P BM09B-SRSS-TB(L...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SK3564 TO220 MOSFET N-CH...

2SK3564 TO220 MOSFET N-CH...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 1.0 8P (Ngang)

Socket FPC 1.0 8P (Ngang)

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 22nF 50V 20% (10c...

Tụ 0805 22nF 50V 20% (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 1.0 16P (Ngang...

Socket FPC 1.0 16P (Ngang...

Giá bán: 13.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 1.0 6P (Ngang)

Socket FPC 1.0 6P (Ngang)

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 33nF 50V 20% (10c...

Tụ 0805 33nF 50V 20% (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0402 33nF X7R 10V GRM1...

Tụ 0402 33nF X7R 10V GRM1...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HY1906 TO220 TRANS 130A 6...

HY1906 TO220 TRANS 130A 6...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RCX220N25 TO220 MOSFET N-...

RCX220N25 TO220 MOSFET N-...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SocKet ESP-32S

SocKet ESP-32S

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Chuyển Đổi SOP8 Sang D...

Bộ Chuyển Đổi SOP8 Sang D...

Giá bán: 99.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng ] Socket Nạp AT...

[Đặt Hàng ] Socket Nạp AT...

Giá bán: 990.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRLR7843 LR7843 TO252 MOS...

IRLR7843 LR7843 TO252 MOS...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đầu Kẹp Cá Sấu 10 Dây...

Dây Đầu Kẹp Cá Sấu 10 Dây...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đầu Kẹp Cá Sấu 2 Dây ...

Dây Đầu Kẹp Cá Sấu 2 Dây ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đầu Jack 910 Và Kẹp C...

Dây Đầu Jack 910 Và Kẹp C...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AOD403 D403 TO252 MOSFET ...

AOD403 D403 TO252 MOSFET ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 6P KF2510-6P 30cm

Dây 6P KF2510-6P 30cm

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 4P KF2510-4P 30cm

Dây 4P KF2510-4P 30cm

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 3P KF2510-3P 30cm

Dây 3P KF2510-3P 30cm

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 2P KF2510-2P 30cm

Dây 2P KF2510-2P 30cm

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-322 5...

Jack Audio 3.5MM PJ-322 5...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Gộp Audio Và Micro 3....

Cáp Gộp Audio Và Micro 3....

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Kéo Dài 3M DC5.5x2...

Dây DC Kéo Dài 3M DC5.5x2...

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở RX21-10W 5% 1R

Trở RX21-10W 5% 1R

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở RX21-10W 5% 10K

Trở RX21-10W 5% 10K

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Chuyển Đổi SOP8-DI...

Socket Chuyển Đổi SOP8-DI...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 683J 630V 15MM

Tụ CBB 683J 630V 15MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A7840 HCPL-7840 SOP8 (Chí...

A7840 HCPL-7840 SOP8 (Chí...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SI2308 SOT23 MOSFET N-CH ...

SI2308 SOT23 MOSFET N-CH ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 2.2uF 450V CBB61 ( Tụ ...

Tụ 2.2uF 450V CBB61 ( Tụ ...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 4.5uF 450V CBB61

Tụ 4.5uF 450V CBB61

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2N2222 SOT23 TRANS NPN 0....

2N2222 SOT23 TRANS NPN 0....

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Kéo Dài 3M DC3.5x1...

Dây DC Kéo Dài 3M DC3.5x1...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 5uF 450V CBB61

Tụ 5uF 450V CBB61

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BT139-600 TO220 TRIAC 600...

BT139-600 TO220 TRIAC 600...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Nguồn AC-2x0.5 150CM

Dây Nguồn AC-2x0.5 150CM

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Nguồn AC-2x0.5 100CM

Dây Nguồn AC-2x0.5 100CM

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Kéo Dài 1.5M DC5.5...

Dây DC Kéo Dài 1.5M DC5.5...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren VR4T M4+8MM (5c)

Vít Ren VR4T M4+8MM (5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 5% 3.9K (50c)

Trở 0805 5% 3.9K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 510R (50c)

Trở 0603 5% 510R (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 51K (50c)

Trở 0603 5% 51K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 47K (50c)

Trở 0603 5% 47K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 5% 2W 0.5R

Trở 5% 2W 0.5R

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BAT54 SOT23 Diode Schottk...

BAT54 SOT23 Diode Schottk...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack Audio 3.5MM 3P J...

Đầu Jack Audio 3.5MM 3P J...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BFN26 SOT23

BFN26 SOT23

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MTD20P06HDL TO252 MOSFET ...

MTD20P06HDL TO252 MOSFET ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước 6MM

Van Nước 6MM

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước 4MM

Van Nước 4MM

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng 1.2MM

Dây Đồng 1.2MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Van Nước 3MM

Van Nước 3MM

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Siêu Tụ 5.5V 0.33F

Siêu Tụ 5.5V 0.33F

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S9013 SOT23 TRANS NPN 0.1...

S9013 SOT23 TRANS NPN 0.1...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MMBTA44 SOT23-3 NPN 0.1A ...

MMBTA44 SOT23-3 NPN 0.1A ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 22uF 25V

Tụ Nhôm 22uF 25V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 50Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 50Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SK3565 TO220 MOSFET N-CH...

2SK3565 TO220 MOSFET N-CH...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 47uH 12x12x7MM (...

Cuộn Cảm 47uH 12x12x7MM (...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vòng Cao Su 5N-4

Vòng Cao Su 5N-4

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vòng Cao Su 4N-4

Vòng Cao Su 4N-4

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107J-100uF 6....

Tụ Tantalum 107J-100uF 6....

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 107A-100uF 10...

Tụ Tantalum 107A-100uF 10...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 106V-10uF 35V...

Tụ Tantalum 106V-10uF 35V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF4905 TO220 MOSFET P-CH...

IRF4905 TO220 MOSFET P-CH...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối Dây 2P CH-2

Jack Nối Dây 2P CH-2

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Shotky 5A 40V SS54 ...

Diode Shotky 5A 40V SS54 ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

C2383 TO92 TRANS NPN 1A 1...

C2383 TO92 TRANS NPN 1A 1...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0805 5% 510K (50c)

Trở 0805 5% 510K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS P6KE51CA 600W 5...

Diode TVS P6KE51CA 600W 5...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.5...

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.5...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.5...

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.5...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.1...

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.1...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SMF05C SOT363 TVS DIODE E...

SMF05C SOT363 TVS DIODE E...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.1...

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.1...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.5...

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.5...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.1...

Jack Chuyển Đổi DC5.5x2.1...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BCP53-16 SOT232

BCP53-16 SOT232

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 2512 1% 0R51-0.51R 1W

Trở 2512 1% 0R51-0.51R 1W

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 1206 4.7nF 50V NPO

Tụ 1206 4.7nF 50V NPO

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng Chia Jack Audio 3.5M...

Cổng Chia Jack Audio 3.5M...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Điện Cao Áp 1.6MM (1 ...

Dây Điện Cao Áp 1.6MM (1 ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BT131 TO92 TRIAC 1A 600V

BT131 TO92 TRIAC 1A 600V

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BCR1A TO92 TRIAC 1A 600V

BCR1A TO92 TRIAC 1A 600V

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 4 KF7.62-4P 7.62MM (Đ...

CON 4 KF7.62-4P 7.62MM (Đ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SC5200 TO247 TRANS NPN 1...

2SC5200 TO247 TRANS NPN 1...

Giá bán: 23.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE110A 1500W...

Diode TVS 1.5KE110A 1500W...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 5.1K (50c)

Trở 0603 5% 5.1K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 5% 1.2K (50c)

Trở 0603 5% 1.2K (50c)

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở 0603 1% 3.4K (50c)

Trở 0603 1% 3.4K (50c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 1000uF 10V

Tụ Nhôm 1000uF 10V

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 680uF 16V 10x10.5...

Tụ Nhôm 680uF 16V 10x10.5...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 2.4V DIP...

Diode Zener 1/2W 2.4V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Hóa 47uF 63V 8x12MM

Tụ Hóa 47uF 63V 8x12MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 3.0V DIP...

Diode Zener 1/2W 3.0V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 2.7V DIP...

Diode Zener 1/2W 2.7V DIP...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 11.0592Mhz 49S ...

Thạch Anh 11.0592Mhz 49S ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SSM3K7002BFU SOT323 MOSFE...

SSM3K7002BFU SOT323 MOSFE...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

2SD1618T SOT89 TRANS NPN ...

2SD1618T SOT89 TRANS NPN ...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vỏ Nhựa USB

Vỏ Nhựa USB

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB B SMD

USB B SMD

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 476A-47uF 10V...

Tụ Tantalum 476A-47uF 10V...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 227A-220uF 10...

Tụ Tantalum 227A-220uF 10...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ cao áp 331 250V DE2B3K...

Tụ cao áp 331 250V DE2B3K...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Cao Áp 330 250V DE21XK...

Tụ Cao Áp 330 250V DE21XK...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P KF2510-4P Loại ...

Header 4P KF2510-4P Loại ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A-Micro USB DM03Z

Dây USB A-Micro USB DM03Z

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Đồng M3 30MM (C-C)

Cọc Đồng M3 30MM (C-C)

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 7.5V DIP 1...

Diode Zener 1W 7.5V DIP 1...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 225-2.2uF 25V 10%...

Tụ 0805 225-2.2uF 25V 10%...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Gốm 203-20nF 50V (10c)

Tụ Gốm 203-20nF 50V (10c)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Varistor 10D471K 470V

Varistor 10D471K 470V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STP80NF70 TO220 MOSFET N-...

STP80NF70 TO220 MOSFET N-...

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 106C-10UF 16V...

Tụ Tantalum 106C-10UF 16V...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 224-0.22uF 50...

Tụ Tantalum 224-0.22uF 50...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 105E-1uF 25V ...

Tụ Tantalum 105E-1uF 25V ...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 105V-1uF 35V ...

Tụ Tantalum 105V-1uF 35V ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 105-1uF DIP5....

Tụ Tantalum 105-1uF DIP5....

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Tantalum 0.47uF 474 50...

Tụ Tantalum 0.47uF 474 50...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 47uF 16V

Tụ Nhôm 47uF 16V

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Nhôm 1uF 50V 4x5.4MM

Tụ Nhôm 1uF 50V 4x5.4MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 4.7M (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 4.7M (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây SM 2.54-6P 30CM

Dây SM 2.54-6P 30CM

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BTS3410G SOP-8

BTS3410G SOP-8

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn cảm vạch 1/2W 0410 1...

Cuộn cảm vạch 1/2W 0410 1...

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 27Mhz 6x3.5MM S...

Thạch Anh 27Mhz 6x3.5MM S...

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 4Mhz 3 Chân ZTT...

Thạch Anh 4Mhz 3 Chân ZTT...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 24Mhz 3 Chân ZT...

Thạch Anh 24Mhz 3 Chân ZT...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 20Mhz 3 Chân  Z...

Thạch Anh 20Mhz 3 Chân Z...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 16Mhz 3 Chân ZT...

Thạch Anh 16Mhz 3 Chân ZT...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 10Mhz 49SMD

Thạch Anh 10Mhz 49SMD

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A07-103 10K 1/8W...

Trở Băng A07-103 10K 1/8W...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm 1uH 4.5x4MM CD43

Cuộn Cảm 1uH 4.5x4MM CD43

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 330R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 330R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 7.5V DIP 1...

Diode Zener 1W 7.5V DIP 1...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 2.2M (50...

Trở Vạch 1/4W 5% 2.2M (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Thạch Anh 2Mhz HC-49U DIP

Thạch Anh 2Mhz HC-49U DIP

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Băng A05-101 100R

Trở Băng A05-101 100R

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1W 27V DIP 1N...

Diode Zener 1W 27V DIP 1N...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE12A 1500W ...

Diode TVS 1.5KE12A 1500W ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE24A 1500W ...

Diode TVS 1.5KE24A 1500W ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode TVS 1.5KE18A 1500W ...

Diode TVS 1.5KE18A 1500W ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Shotky 5A 40V 1N582...

Diode Shotky 5A 40V 1N582...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Chỉnh Lưu SR540 5A ...

Diode Chỉnh Lưu SR540 5A ...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Chỉnh Lưu HER508 5A...

Diode Chỉnh Lưu HER508 5A...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode 1N5399 DIP 1.5A 100...

Diode 1N5399 DIP 1.5A 100...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cuộn Cảm Vạch 1/2W 0410 1...

Cuộn Cảm Vạch 1/2W 0410 1...

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Jack Audio 4P

Module Jack Audio 4P

Giá bán: 14.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 15R (50c...

Trở Vạch 1/4W 5% 15R (50c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ hóa 4.7uF 100V

Tụ hóa 4.7uF 100V

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ Film 2A224J-0.22uF 100...

Tụ Film 2A224J-0.22uF 100...

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 105J 400V

Tụ CBB 105J 400V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ CBB 104 400V

Tụ CBB 104 400V

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 5W 5% 4.7R

Trở Vạch 5W 5% 4.7R

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 82K (50c...

Trở Vạch 1/4W 5% 82K (50c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 620R (50...

Trở Vạch 1/4W 5% 620R (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 6.8R (50...

Trở Vạch 1/4W 5% 6.8R (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 6.8K (50...

Trở Vạch 1/4W 5% 6.8K (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 56R (50c...

Trở Vạch 1/4W 5% 56R (50c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 560K (50...

Trở Vạch 1/4W 5% 560K (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 4.7M (50...

Trở Vạch 1/4W 5% 4.7M (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 3M (50c)

Trở Vạch 1/4W 5% 3M (50c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 390R (50...

Trở Vạch 1/4W 5% 390R (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 390K (50...

Trở Vạch 1/4W 5% 390K (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 33R (50c...

Trở Vạch 1/4W 5% 33R (50c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 27R (50c...

Trở Vạch 1/4W 5% 27R (50c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 270K (50...

Trở Vạch 1/4W 5% 270K (50...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 270K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 270K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 1R (50c)

Trở Vạch 1/4W 5% 1R (50c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 1R (1000...

Trở Vạch 1/4W 5% 1R (1000...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 1M (50c)

Trở Vạch 1/4W 5% 1M (50c)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 1M (1000...

Trở Vạch 1/4W 5% 1M (1000...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 1K (1000...

Trở Vạch 1/4W 5% 1K (1000...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 12K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 12K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 120R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 120R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 120K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 120K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 10R (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 10R (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 10M (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 10M (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 6P KF2510-6P 50CM

Dây 6P KF2510-6P 50CM

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tụ 0805 221-220P 50V (10c...

Tụ 0805 221-220P 50V (10c...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Đực 2.54MM 1x4P ...

Jump Đơn Đực 2.54MM 1x4P ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IRF4905S TO263 MOSFET P-C...

IRF4905S TO263 MOSFET P-C...

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 10K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 10K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 100R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 100R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 100K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 100K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 1.5M (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 1.5M (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 1.2R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 1.2R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 1.2M (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 1.2M (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 1.2K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 1.2K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 91R (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 91R (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 91K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 91K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 910R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 910R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 82R (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 82R (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 820R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 820R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 820K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 820K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 8.2R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 8.2R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 8.2K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 8.2K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 75R (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 75R (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 75K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 75K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 750R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 750R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 750K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 750K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 7.5R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 7.5R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 7.5K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 7.5K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 68R (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 68R (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 68K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 68K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 680R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 680R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 680K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 680K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 56K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 56K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 560R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 560R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 51R (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 51R (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 51K (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 51K (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 510R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 510R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 510K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 510K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 5.6K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 5.6K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 5.1K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 5.1K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 47R (100...

Trở Vạch 1/4W 5% 47R (100...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 470R (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 470R (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Trở Vạch 1/4W 5% 470K (10...

Trở Vạch 1/4W 5% 470K (10...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 2845  (Hồ sơ) 1 2 3 4 5

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI