Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

STM8S105C4T6 Chính Hãng

STM8S105C4T6 Chính Hãng

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Kit Học Tập Arduino UN...

Bộ Kit Học Tập Arduino UN...

Giá bán: 389.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bộ Kit Học Tập Arduino UN...

Bộ Kit Học Tập Arduino UN...

Giá bán: 479.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NUCLEO-F334R8 STM32F3

NUCLEO-F334R8 STM32F3

Giá bán: 510.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp ROM CH341A (Nạp ...

Mạch Nạp ROM CH341A (Nạp ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp ROM EZP2010 Tốc ...

Mạch Nạp ROM EZP2010 Tốc ...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32H743 Nucleo-144

KIT STM32H743 Nucleo-144

Giá bán: 1.090.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F767 Nucleo-144

KIT STM32F767 Nucleo-144

Giá bán: 1.080.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F429 DISCOVERY

KIT STM32F429 DISCOVERY

Giá bán: 990.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi 3 Model B Pl...

Raspberry Pi 3 Model B Pl...

Giá bán: 1.350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT CY7C68013A USB High S...

KIT CY7C68013A USB High S...

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi3 UK (Japan)

Raspberry Pi3 UK (Japan)

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp VNpro V2.1 Picki...

Mạch Nạp VNpro V2.1 Picki...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2580-I/SO SOP28

PIC18F2580-I/SO SOP28

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F26K22-I/SS SSOP28

PIC18F26K22-I/SS SSOP28

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp CC-Debugger Zigb...

Mạch Nạp CC-Debugger Zigb...

Giá bán: 430.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATSAM3X8EA-AU LQFP144

ATSAM3X8EA-AU LQFP144

Giá bán: 235.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Arduino Multi Function Sh...

Arduino Multi Function Sh...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATmega16L-8MU QQFN44

ATmega16L-8MU QQFN44

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Mở Rộng Breakout Mic...

Mạch Mở Rộng Breakout Mic...

Giá bán: 215.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vỏ Hộp Mica Cho Micro Bit

Vỏ Hộp Mica Cho Micro Bit

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Hộp Nguồn 3V 3AAA Cho Mic...

Hộp Nguồn 3V 3AAA Cho Mic...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DSPIC33EP64MC506-I/PT SMD

DSPIC33EP64MC506-I/PT SMD

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S005K6T6 LQFP32

STM8S005K6T6 LQFP32

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32L052K8T6 LQFP32

STM32L052K8T6 LQFP32

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Arduino DUE R3 ATMEGA...

KIT Arduino DUE R3 ATMEGA...

Giá bán: 430.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EP1C3T100C8N

EP1C3T100C8N

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Kit Micro Bit

Kit Micro Bit

Giá bán: 590.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Máy Nạp Đa Năng TOP2013

Máy Nạp Đa Năng TOP2013

Giá bán: 2.450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] KIT NanoPC-T3

[Đặt Hàng] KIT NanoPC-T3

Giá bán: 1.900.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ALTERA FPGA Cyclone I...

KIT ALTERA FPGA Cyclone I...

Giá bán: 1.350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

W78E052DDG DIP40 (Thay Th...

W78E052DDG DIP40 (Thay Th...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F1827-I/P DIP18

PIC16F1827-I/P DIP18

Giá bán: 41.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT FPGA DE0-Nano Altera ...

KIT FPGA DE0-Nano Altera ...

Giá bán: 3.620.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F411 Discovery

KIT STM32F411 Discovery

Giá bán: 475.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105S4T6C LQFP44

STM8S105S4T6C LQFP44

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp VNpro For 89S AV...

Mạch Nạp VNpro For 89S AV...

Giá bán: 130.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch nạp VNShop Programme...

Mạch nạp VNShop Programme...

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT WiFi NodeMcu Lua D1 E...

KIT WiFi NodeMcu Lua D1 E...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT WiFi NodeMcu ESP8266 ...

KIT WiFi NodeMcu ESP8266 ...

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GD32F103RCT6 LQFP64

GD32F103RCT6 LQFP64

Giá bán: 62.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GD32F103C8T6 LQFP48

GD32F103C8T6 LQFP48

Giá bán: 42.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VL82C486-FC2 QFP-208

VL82C486-FC2 QFP-208

Giá bán: 600.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F407ZGT6 LQFP144

STM32F407ZGT6 LQFP144

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F407IGT6 LQFP176

STM32F407IGT6 LQFP176

Giá bán: 245.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi Zero Wireles...

Raspberry Pi Zero Wireles...

Giá bán: 690.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp Nu-Link ICP For ...

Mạch Nạp Nu-Link ICP For ...

Giá bán: 360.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT N76E003AT20 Mini

KIT N76E003AT20 Mini

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA162-16PU DIP40

ATMEGA162-16PU DIP40

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATMEGA128A-AU

KIT ATMEGA128A-AU

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY24A-SSU SOP14

ATTINY24A-SSU SOP14

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Pi3 V3

Case Pi3 V3

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Tiva Launchpad EK-TM4...

KIT Tiva Launchpad EK-TM4...

Giá bán: 380.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LPC1768FBD100 TQFP

LPC1768FBD100 TQFP

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S003K3T6 LQFP32

STM8S003K3T6 LQFP32

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp Freescale BDM US...

Mạch Nạp Freescale BDM US...

Giá bán: 480.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89S8253-24PU DIP40

AT89S8253-24PU DIP40

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F101RCT6

STM32F101RCT6

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Pic18f67J90-I/PT TQFP64

Pic18f67J90-I/PT TQFP64

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM XPSTUDIO

KIT STM XPSTUDIO

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F46K22-I/PT TQFP44

PIC18F46K22-I/PT TQFP44

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp Nu-Link TULA

Mạch Nạp Nu-Link TULA

Giá bán: 155.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F1822-I/SN SOP8

PIC12F1822-I/SN SOP8

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module CM108 USB For Rasp...

Module CM108 USB For Rasp...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATtiny85 Mini

KIT ATtiny85 Mini

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Module A4988 DRV88...

Socket Module A4988 DRV88...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket ATtiny13A ATtiny85

Socket ATtiny13A ATtiny85

Giá bán: 23.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY85-20PU DIP8

ATTINY85-20PU DIP8

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY85-20SU SOP8

ATTINY85-20SU SOP8

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

N76E003AT20 TSSOP20

N76E003AT20 TSSOP20

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8L151K4T6 LQFP32

STM8L151K4T6 LQFP32

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Arduino Digit Shield 4 Le...

Arduino Digit Shield 4 Le...

Giá bán: 169.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8L051F3P6 TSSOP20

STM8L051F3P6 TSSOP20

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM8S103F3P6 Mini

KIT STM8S103F3P6 Mini

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8L101F3P6 TSSOP20

STM8L101F3P6 TSSOP20

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89C52-24JI PLCC44

AT89C52-24JI PLCC44

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA16A-MU QQFN44

ATMEGA16A-MU QQFN44

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC24LC512-I/SN SOP8

PIC24LC512-I/SN SOP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F107RBT6 LQFP64

STM32F107RBT6 LQFP64

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC24LC512-I/P DIP8

PIC24LC512-I/P DIP8

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F509-I/SN SOP8

PIC12F509-I/SN SOP8

Giá bán: 14.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F73-I/SO SOP28

PIC16F73-I/SO SOP28

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2258 DIP20

PT2258 DIP20

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC24FJ256GB106-I/PT TQFP...

PIC24FJ256GB106-I/PT TQFP...

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4553-I/P DIP40

PIC18F4553-I/P DIP40

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F687-I/P DIP20

PIC16F687-I/P DIP20

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F509-I/P DIP8

PIC12F509-I/P DIP8

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module RAMPS 1.4

Module RAMPS 1.4

KM:120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LPC1758FBD80 TQFP80

LPC1758FBD80 TQFP80

Giá bán: 130.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch nạp Jlink V9.0

Mạch nạp Jlink V9.0

Giá bán: 600.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DSPic30F3013-30I/SO

DSPic30F3013-30I/SO

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DSPIC30F6014-30I/PT

DSPIC30F6014-30I/PT

Giá bán: 220.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA168V-10AU QPF32

ATMEGA168V-10AU QPF32

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8L-8MU QFN32

ATMEGA8L-8MU QFN32

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F683-I/P DIP8

PIC12F683-I/P DIP8

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F26K20-I/SS SSOP28

PIC18F26K20-I/SS SSOP28

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F26K20-I/SO SOP28

PIC18F26K20-I/SO SOP28

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SOCKET KIT Arduino NANO I...

SOCKET KIT Arduino NANO I...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SOCKET KIT Arduino NANO F...

SOCKET KIT Arduino NANO F...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Motor Control Shield L298...

Motor Control Shield L298...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8515L-8AU QFP44

ATMEGA8515L-8AU QFP44

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8515-16AU TQFP44

ATMEGA8515-16AU TQFP44

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F26K22-I/SP DIP28

PIC18F26K22-I/SP DIP28

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F26K22-I/SO SOP28

PIC18F26K22-I/SO SOP28

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105K4T6 QFP32

STM8S105K4T6 QFP32

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Kit Arduino Nano 3.0 328 ...

Kit Arduino Nano 3.0 328 ...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình Raspberry 5 Inch...

Màn Hình Raspberry 5 Inch...

Giá bán: 1.150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Pi3 V2

Case Pi3 V2

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Pi3 V1

Case Pi3 V1

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F876-20/SO SOP28

PIC16F876-20/SO SOP28

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F876-20/SP DIP28

PIC16F876-20/SP DIP28

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F876A-I/SO SOP28

PIC16F876A-I/SO SOP28

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4580-E/P DIP40

PIC18F4580-E/P DIP40

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F407VGT6 SIMPLE

KIT STM32F407VGT6 SIMPLE

Giá bán: 320.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA2560-16AU TQFP100

ATMEGA2560-16AU TQFP100

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F030F4P6 Mini

KIT STM32F030F4P6 Mini

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case NanoPi

Case NanoPi

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT WiFi NodeMcu ESP8266 ...

KIT WiFi NodeMcu ESP8266 ...

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT WiFi ESP8266 Easy

KIT WiFi ESP8266 Easy

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EPM570T100C5 TQFP100

EPM570T100C5 TQFP100

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F051C8T6 Mini

KIT STM32F051C8T6 Mini

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] NUC140VE3CN LQ...

[Đặt Hàng] NUC140VE3CN LQ...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F030C8T6 Mini

KIT STM32F030C8T6 Mini

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM8S105K4T6 Mini

KIT STM8S105K4T6 Mini

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM8S103K3T6 Mini

KIT STM8S103K3T6 Mini

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp Burn-E

Mạch Nạp Burn-E

KM:200.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F051R8T6 LQFP64

STM32F051R8T6 LQFP64

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F051C8T6 LQFP48

STM32F051C8T6 LQFP48

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030R8T6 LQFP64

STM32F030R8T6 LQFP64

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030K6T6 LQFP32

STM32F030K6T6 LQFP32

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89S52-24JU PLCC44

AT89S52-24JU PLCC44

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89S51-24PU DIP40

AT89S51-24PU DIP40

Giá bán: 19.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S103F3P6 TSSOP20

STM8S103F3P6 TSSOP20

Giá bán: 18.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F407VET6 BASIC

KIT STM32F407VET6 BASIC

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030C8T6 LQFP48

STM32F030C8T6 LQFP48

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2685-I/SO SOP28

PIC18F2685-I/SO SOP28

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18LF2685-I/SP DIP28

PIC18LF2685-I/SP DIP28

Giá bán: 200.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DSPIC30F2020-30I/SO SOP28

DSPIC30F2020-30I/SO SOP28

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC10F200T-I/OT SOT23-6 (...

PIC10F200T-I/OT SOT23-6 (...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Ghi Đọc Âm Thanh W...

Module Ghi Đọc Âm Thanh W...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4680-I/PT TQFP44

PIC18F4680-I/PT TQFP44

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket WT588D Arduino

Socket WT588D Arduino

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Giải Mã LCD 7 Inch...

Module Giải Mã LCD 7 Inch...

Giá bán: 420.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F103C8T6 Board M...

KIT STM32F103C8T6 Board M...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Kéo Dài Màn Hình 7 In...

Cáp Kéo Dài Màn Hình 7 In...

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tản nhiệt Raspberry Pi3

Tản nhiệt Raspberry Pi3

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi3 ELement14

Raspberry Pi3 ELement14

Giá bán: 1.150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Arduino UNO R3 CH340G

KIT Arduino UNO R3 CH340G

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Arduino MEGA2560 ATME...

KIT Arduino MEGA2560 ATME...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105C6T6 QFP48

STM8S105C6T6 QFP48

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn hình Raspberry 7 Inch...

Màn hình Raspberry 7 Inch...

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT WiFi Black board T5 E...

KIT WiFi Black board T5 E...

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT WiFi Arduino UNO ESP8...

KIT WiFi Arduino UNO ESP8...

KM:169.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp KIT51 Mq (AT89C5...

Mạch Nạp KIT51 Mq (AT89C5...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT AT89S52 DIP

KIT AT89S52 DIP

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp Hung Cuong ISP P...

Mạch Nạp Hung Cuong ISP P...

Giá bán: 130.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103RDT6 LQFP64

STM32F103RDT6 LQFP64

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ARDUINO PRO MICRO

KIT ARDUINO PRO MICRO

Giá bán: 175.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16LF877A-I/PT QFP44

PIC16LF877A-I/PT QFP44

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F684-I/SL SOP14

PIC16F684-I/SL SOP14

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F684-I/P DIP14

PIC16F684-I/P DIP14

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F54-I/P DIP18

PIC16F54-I/P DIP18

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp MSP430 BSL

Mạch Nạp MSP430 BSL

Giá bán: 200.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT DSPIC30F4011 EASY

KIT DSPIC30F4011 EASY

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tản nhiệt Raspberry Pi2 P...

Tản nhiệt Raspberry Pi2 P...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình Raspberry 3.5 In...

Màn Hình Raspberry 3.5 In...

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT PIC V2

KIT PIC V2

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Bàn Phím Raspberry MiNi 2...

Bàn Phím Raspberry MiNi 2...

KM:199.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F688-I/P DIP14

PIC16F688-I/P DIP14

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Arduino MP3 Shield VS1053

Arduino MP3 Shield VS1053

Giá bán: 280.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LiLyPad Arduino 328

LiLyPad Arduino 328

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ALTERA EPM240 V1

KIT ALTERA EPM240 V1

Giá bán: 240.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DSPIC33FJ16GS502-E/SP DIP...

DSPIC33FJ16GS502-E/SP DIP...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DSPIC30F2020-30I/SP DIP28

DSPIC30F2020-30I/SP DIP28

Giá bán: 130.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89S52-24PU DIP40 (Hỗ Tr...

AT89S52-24PU DIP40 (Hỗ Tr...

Giá bán: 21.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F688-I/SL SOP14

PIC16F688-I/SL SOP14

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB WIFI Raspberry

USB WIFI Raspberry

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn Raspberry 5V2.5A Th...

Nguồn Raspberry 5V2.5A Th...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT PIC SOCKET V1

KIT PIC SOCKET V1

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F107RCT6 LQFP64

STM32F107RCT6 LQFP64

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA16U2-MU QFN32

ATMEGA16U2-MU QFN32

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MSP430G2553 TSSOP28

MSP430G2553 TSSOP28

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MSP430G2553 DIP20

MSP430G2553 DIP20

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F627A-I/SO SOP18

PIC16F627A-I/SO SOP18

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F627A-I/P DIP18

PIC16F627A-I/P DIP18

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F616-I/SL SOP14

PIC16F616-I/SL SOP14

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F84A-04/SO SOP18

PIC16F84A-04/SO SOP18

Giá bán: 36.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Arduino UNO R3 ATMEGA...

KIT Arduino UNO R3 ATMEGA...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F105RCT6 QFP64

STM32F105RCT6 QFP64

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F105RBT6 QFP64

STM32F105RBT6 QFP64

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY2313-20PU DIP20

ATTINY2313-20PU DIP20

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA88-20PU DIP28

ATMEGA88-20PU DIP28

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế Nạp ADAPTER STK500 HV

Đế Nạp ADAPTER STK500 HV

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp STK500

Mạch Nạp STK500

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Arduino MEGA2560

Case Arduino MEGA2560

Giá bán: 29.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp PIC K150

Mạch Nạp PIC K150

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Rasphery Pi Mod B

Case Rasphery Pi Mod B

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi2 (RS: Made i...

Raspberry Pi2 (RS: Made i...

Giá bán: 1.050.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Quạt Tản Nhiệt Raspberry

Quạt Tản Nhiệt Raspberry

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Camera Raspberry

Module Camera Raspberry

Giá bán: 480.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Chuyển Đổi HDMI TO VG...

Cáp Chuyển Đổi HDMI TO VG...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F45K50-I/P DIP40

PIC18F45K50-I/P DIP40

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Arduino UNO

Case Arduino UNO

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Board Mở Rộng UNO Arduino...

Board Mở Rộng UNO Arduino...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STC89C51RC DIP40

STC89C51RC DIP40

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Motor Control Shield L293...

Motor Control Shield L293...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD Keypad shield Arduino

LCD Keypad shield Arduino

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Board Mở Rộng Arduino MEG...

Board Mở Rộng Arduino MEG...

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY2313-20SU SOP20

ATTINY2313-20SU SOP20

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F873-20/SO SOP28

PIC16F873-20/SO SOP28

Giá bán: 36.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA48-20AU QPF32

ATMEGA48-20AU QPF32

Giá bán: 36.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32 EASY1

KIT STM32 EASY1

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F3 DISCOVERY

KIT STM32F3 DISCOVERY

Giá bán: 400.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY2313A-PU DIP20

ATTINY2313A-PU DIP20

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY2313A-SU SOP20

ATTINY2313A-SU SOP20

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY13A-PU DIP8

ATTINY13A-PU DIP8

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT AT89S52 V3 NEW

KIT AT89S52 V3 NEW

Giá bán: 400.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103VBT6 LQFP100

STM32F103VBT6 LQFP100

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA88PA-PU DIP28

ATMEGA88PA-PU DIP28

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Arduino PS2 JoyStick

Arduino PS2 JoyStick

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT AT89S52 V1

KIT AT89S52 V1

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F407VGT6 LQFP100

STM32F407VGT6 LQFP100

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F407VET6 LQFP100

STM32F407VET6 LQFP100

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F676-I/SL SOIC14

PIC16F676-I/SL SOIC14

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8535L-8PU DIP40

ATMEGA8535L-8PU DIP40

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8535-16AU TQFP44

ATMEGA8535-16AU TQFP44

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89S8253-24JU PLCC44

AT89S8253-24JU PLCC44

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA88PA-AU TQFP32

ATMEGA88PA-AU TQFP32

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA88-20AU TQFP32

ATMEGA88-20AU TQFP32

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT90USB162-16AU TQFP32

AT90USB162-16AU TQFP32

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Kit Arduino Nano 3.0 328 ...

Kit Arduino Nano 3.0 328 ...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Arduino MEGA2560 CH34...

KIT Arduino MEGA2560 CH34...

Giá bán: 235.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT Arduino Pro Mini

KIT Arduino Pro Mini

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F886-I/SO SOP28

PIC16F886-I/SO SOP28

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp USB FPGA Xilinx

Mạch Nạp USB FPGA Xilinx

Giá bán: 980.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EPM240T100C5N TQFP100

EPM240T100C5N TQFP100

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F452-I/PT TQFP44

PIC18F452-I/PT TQFP44

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F452-I/P DIP40

PIC18F452-I/P DIP40

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATXMEGA32D4-AU QFP44

ATXMEGA32D4-AU QFP44

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATXMEGA32A4U-AU QFP44

ATXMEGA32A4U-AU QFP44

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC30F4011-30I/PT QFP44

dsPIC30F4011-30I/PT QFP44

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA64A-AU TQFP64

ATMEGA64A-AU TQFP64

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2580-I/SP DIP28

PIC18F2580-I/SP DIP28

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F887-I/PT TQFP44

PIC16F887-I/PT TQFP44

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp PICKIT 2 Full

Mạch Nạp PICKIT 2 Full

Giá bán: 450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA162V-8PU DIP40

ATMEGA162V-8PU DIP40

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2685-E/SP DIP28

PIC18F2685-E/SP DIP28

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2620-I/SP DIP28

PIC18F2620-I/SP DIP28

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC30F4013-30I/PT TQFP4...

dsPIC30F4013-30I/PT TQFP4...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Cảm Ứng 430BOOST {...

Module Cảm Ứng 430BOOST {...

KM:99.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC10F200-I/P DIP8

PIC10F200-I/P DIP8

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F676-I/ST TSSOP14

PIC16F676-I/ST TSSOP14

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F101VBT6 LQFP100

STM32F101VBT6 LQFP100

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89C55WD-24PU DIP40

AT89C55WD-24PU DIP40

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F676-I/P DIP14

PIC16F676-I/P DIP14

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA1280-16AU TQFP100

ATMEGA1280-16AU TQFP100

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4680-I/P DIP40

PIC18F4680-I/P DIP40

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4682-I/P DIP40

PIC18F4682-I/P DIP40

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F46K20-I/P DIP40

PIC18F46K20-I/P DIP40

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F26K20-I/SP DIP28

PIC18F26K20-I/SP DIP28

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4685-I/P DIP40

PIC18F4685-I/P DIP40

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2553-I/SP DIP28

PIC18F2553-I/SP DIP28

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT AVR V4

KIT AVR V4

Giá bán: 450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATMEGA8 V2 New [AVR V...

KIT ATMEGA8 V2 New [AVR V...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp 89C SP200 MH

Mạch Nạp 89C SP200 MH

Giá bán: 200.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC24FJ32GA002-I/SO SOP28

PIC24FJ32GA002-I/SO SOP28

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC24FJ32GA004-I/PT TQFP4...

PIC24FJ32GA004-I/PT TQFP4...

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC24FJ128GA106-I/PT TQFP...

PIC24FJ128GA106-I/PT TQFP...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC24FJ64GA004-I/PT TQFP4...

PIC24FJ64GA004-I/PT TQFP4...

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030F4P6 TSSOP20

STM32F030F4P6 TSSOP20

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105C4T6 LQFP48

STM8S105C4T6 LQFP48

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Remote Điều Khiển Raspber...

Remote Điều Khiển Raspber...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Giá Màn Hình Raspberry 7 ...

Giá Màn Hình Raspberry 7 ...

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình Raspberry 7 Inch...

Màn Hình Raspberry 7 Inch...

Giá bán: 950.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MSP430F149IPM LQFP-64

MSP430F149IPM LQFP-64

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103R8T6 LQFP64 64Kb...

STM32F103R8T6 LQFP64 64Kb...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F883-I/SO SOP28

PIC16F883-I/SO SOP28

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8535-16PU DIP40

ATMEGA8535-16PU DIP40

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2431-I/SP DIP28

PIC18F2431-I/SP DIP28

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATmega8515L-8PU DIP40

ATmega8515L-8PU DIP40

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4620T-I/PT TQFP44

PIC18F4620T-I/PT TQFP44

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT MSP430 LaunchPad

KIT MSP430 LaunchPad

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp ST-LINK V2

Mạch Nạp ST-LINK V2

Giá bán: 500.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATmega8515-16PU DIP40

ATmega8515-16PU DIP40

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F883-I/SP DIP28

PIC16F883-I/SP DIP28

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp MSP430 JTAG

Mạch Nạp MSP430 JTAG

Giá bán: 900.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT MSP430F149 Start

KIT MSP430F149 Start

Giá bán: 300.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103RCT6 LQFP64

STM32F103RCT6 LQFP64

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp STC

Mạch Nạp STC

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Kit STM8 Mini (Kit STM8 V...

Kit STM8 Mini (Kit STM8 V...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F103C8T6 Bản Sta...

KIT STM32F103C8T6 Bản Sta...

Giá bán: 450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT PIC V4

KIT PIC V4

Giá bán: 450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM8L DISCOVERY

KIT STM8L DISCOVERY

Giá bán: 450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT STM32F407 DISCOVERY

KIT STM32F407 DISCOVERY

Giá bán: 649.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MSP430F1232 TSSOP28

MSP430F1232 TSSOP28

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F107VCT6 LQFP100

STM32F107VCT6 LQFP100

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XC2C32A-6VQG44C

XC2C32A-6VQG44C

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XC2C256-7VQG100C

XC2C256-7VQG100C

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XC3S200A-4VQG100C

XC3S200A-4VQG100C

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XC3S500E-4PQG208C

XC3S500E-4PQG208C

Giá bán: 360.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EP3C5E144C8N

EP3C5E144C8N

Giá bán: 270.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EP2C5T144C8N

EP2C5T144C8N

Giá bán: 156.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EP1C3T144C8N

EP1C3T144C8N

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế Nạp Đa Năng PIC

Đế Nạp Đa Năng PIC

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT PIC V1 New

KIT PIC V1 New

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC33FJ64MC506-I/PT TQF...

dsPIC33FJ64MC506-I/PT TQF...

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC33FJ16GS504-I/PT TQF...

dsPIC33FJ16GS504-I/PT TQF...

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC33FJ16GS502-I/SO SOP...

dsPIC33FJ16GS502-I/SO SOP...

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Wifi USB RTL8188

Module Wifi USB RTL8188

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F45K20-I/PT TQFP44

PIC18F45K20-I/PT TQFP44

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA328P-AU TQFP32

ATMEGA328P-AU TQFP32

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA168-20AU TQFP32

ATMEGA168-20AU TQFP32

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F46K20-I/PT TQFP44

PIC18F46K20-I/PT TQFP44

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89C51-24PU DIP40

AT89C51-24PU DIP40

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA168PA-PU DIP28

ATMEGA168PA-PU DIP28

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89C52-24PC DIP40

AT89C52-24PC DIP40

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F683-I/SN SOP8

PIC12F683-I/SN SOP8

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F629-I/SN SOP8

PIC12F629-I/SN SOP8

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F675-I/P DIP8

PIC12F675-I/P DIP8

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F675-I/SN SOP8

PIC12F675-I/SN SOP8

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp Jlink MH

Mạch Nạp Jlink MH

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F690-I/SO SOP20

PIC16F690-I/SO SOP20

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F690-I/P  DIP20

PIC16F690-I/P DIP20

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F716-I/P DIP18

PIC16F716-I/P DIP18

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp LED Quảng Cáo MH...

Mạch Nạp LED Quảng Cáo MH...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8535-16JU PLCC44

ATMEGA8535-16JU PLCC44

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89S52-24AU QFP44

AT89S52-24AU QFP44

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F72-I/SP DIP28

PIC16F72-I/SP DIP28

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F72-I/SO SOP28

PIC16F72-I/SO SOP28

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT AVR + TEA5767 (04 Chi...

KIT AVR + TEA5767 (04 Chi...

KM:99.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F716-I/SO SOP18

PIC16F716-I/SO SOP18

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F886-I/SP  DIP28

PIC16F886-I/SP DIP28

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S003F3P6 TSSOP20

STM8S003F3P6 TSSOP20

Giá bán: 17.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATmega8 V1

KIT ATmega8 V1

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATMEGA128-16AU

KIT ATMEGA128-16AU

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT AT89S52 V2 NEW

KIT AT89S52 V2 NEW

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Arduino Ethernet W5100

Arduino Ethernet W5100

KM:199.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATMEGA8 Socket

KIT ATMEGA8 Socket

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp ST-Link Mini

Mạch Nạp ST-Link Mini

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F73-I/SP DIP28

PIC16F73-I/SP DIP28

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4431-I/P DIP40

PIC18F4431-I/P DIP40

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F873-20I/SP DIP28

PIC16F873-20I/SP DIP28

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89C2051-24SU SOP20

AT89C2051-24SU SOP20

Giá bán: 19.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F14K50-I/SO SOIC20

PIC18F14K50-I/SO SOIC20

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F105VCT6 LQFP100

STM32F105VCT6 LQFP100

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4431-I/PT TQFP-44

PIC18F4431-I/PT TQFP-44

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F105R8T6 LQFP64

STM32F105R8T6 LQFP64

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F100C8T6 LQFP48

STM32F100C8T6 LQFP48

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S103K3T6 LQFP32

STM8S103K3T6 LQFP32

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F88-I/SO SOIC18

PIC16F88-I/SO SOIC18

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F687-I/SS

PIC16F687-I/SS

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F628-04I/P DIP18

PIC16F628-04I/P DIP18

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4550-I/P DIP40

PIC18F4550-I/P DIP40

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4620-I/P DIP40

PIC18F4620-I/P DIP40

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F67J60-I/PT TQFP64

PIC18F67J60-I/PT TQFP64

Giá bán: 97.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC30F3010-30I/SP

dsPIC30F3010-30I/SP

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPic30F4013-30I/P DIP40

dsPic30F4013-30I/P DIP40

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC30F2010-30I/SP

dsPIC30F2010-30I/SP

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC30F3013-30I/SP DIP28

dsPIC30F3013-30I/SP DIP28

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC30F4011-30I/P DIP40

dsPIC30F4011-30I/P DIP40

Giá bán: 125.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

dsPIC30F3011-30I/P DIP40

dsPIC30F3011-30I/P DIP40

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế Nạp Đa Năng 89/AVR

Đế Nạp Đa Năng 89/AVR

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103VET6 LQFP100

STM32F103VET6 LQFP100

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STC89C52RC DIP40

STC89C52RC DIP40

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STC89C52RC PLCC44

STC89C52RC PLCC44

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FT2232D

FT2232D

Giá bán: 135.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATMEGA16/32 SOCKET

KIT ATMEGA16/32 SOCKET

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Adapter JLink

Adapter JLink

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATTINY13A-SU SOP8

ATTINY13A-SU SOP8

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F97J60-I/PT TQFP100

PIC18F97J60-I/PT TQFP100

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F97J60-I/PF TQFP100

PIC18F97J60-I/PF TQFP100

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F877A-I/P DIP40

PIC16F877A-I/P DIP40

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATmega64L-8AU TQFP64

ATmega64L-8AU TQFP64

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA64-16AU TQFP64

ATMEGA64-16AU TQFP64

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATmega48PA-PU DIP28

ATmega48PA-PU DIP28

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATmega16-16PU DIP40

ATmega16-16PU DIP40

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA128L-8AU TQFP64

ATMEGA128L-8AU TQFP64

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA32-16AU TQFP44

ATMEGA32-16AU TQFP44

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA32L-8AU TQFP44

ATMEGA32L-8AU TQFP44

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA32A-AU TQFP44

ATMEGA32A-AU TQFP44

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA32L-8PU DIP40 2.7-5...

ATMEGA32L-8PU DIP40 2.7-5...

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA32-16PU DIP40

ATMEGA32-16PU DIP40

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA16A-AU TQFP44

ATMEGA16A-AU TQFP44

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8-16PU DIP28

ATMEGA8-16PU DIP28

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT AT89S52 SOCKET

KIT AT89S52 SOCKET

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp Pickit 2 MH

Mạch Nạp Pickit 2 MH

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8L-8AU TQFP32

ATMEGA8L-8AU TQFP32

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8-16AU TQFP32

ATMEGA8-16AU TQFP32

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8A-AU TQFP32

ATMEGA8A-AU TQFP32

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103RBT6 LQFP64

STM32F103RBT6 LQFP64

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4520-I/P DIP40

PIC18F4520-I/P DIP40

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4520-I/PT TQFP44

PIC18F4520-I/PT TQFP44

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F4550-I/PT TQFP44

PIC18F4550-I/PT TQFP44

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2550-I/P DIP28

PIC18F2550-I/P DIP28

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F2550-I/SO SOP28

PIC18F2550-I/SO SOP28

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC18F45J10-I/PT TQFP44

PIC18F45J10-I/PT TQFP44

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F877A-I/PT TQFP44

PIC16F877A-I/PT TQFP44

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Pic16F876A-I/SP DIP28

Pic16F876A-I/SP DIP28

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F876-04I/SP DIP28

PIC16F876-04I/SP DIP28

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F628A-I/P DIP18

PIC16F628A-I/P DIP18

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Pic16F88-I/P DIP18

Pic16F88-I/P DIP18

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC12F629-I/P DIP8

PIC12F629-I/P DIP8

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA328P-PU DIP28

ATMEGA328P-PU DIP28

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA168-20PU DIP28

ATMEGA168-20PU DIP28

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F887-I/P DIP40

PIC16F887-I/P DIP40

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp FPGA USB Blaster

Mạch Nạp FPGA USB Blaster

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103V8T6 LQFP100

STM32F103V8T6 LQFP100

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103C8T6 LQFP48

STM32F103C8T6 LQFP48

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA32A-PU DIP40

ATMEGA32A-PU DIP40

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8A-PU DIP28

ATMEGA8A-PU DIP28

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8L-8PU DIP28

ATMEGA8L-8PU DIP28

KM:20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA128-16AU TQFP64

ATMEGA128-16AU TQFP64

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATmega16L-8PU DIP40

ATmega16L-8PU DIP40

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA16L-8AU TQFP44

ATMEGA16L-8AU TQFP44

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA16A-PU DIP40

ATMEGA16A-PU DIP40

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATmega162-16AU TQFP44

ATmega162-16AU TQFP44

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA16-16AU TQFP44

ATMEGA16-16AU TQFP44

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA128A-AU TQFP64

ATMEGA128A-AU TQFP64

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ATMEGA8535L-8AU TQFP44

ATMEGA8535L-8AU TQFP44

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT89C2051-24PU DIP20

AT89C2051-24PU DIP20

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp PICKIT3

Mạch Nạp PICKIT3

Giá bán: 750.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp 89/AVR USBasp/US...

Mạch Nạp 89/AVR USBasp/US...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp AVR JTAG ICE

Mạch Nạp AVR JTAG ICE

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp ULINK2 KEIL

Mạch Nạp ULINK2 KEIL

Giá bán: 450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Mạch Nạp JLINK V8.0

Mạch Nạp JLINK V8.0

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 425  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI