*ABC*

Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Raspberry Pi Model A+ (Ma...

Raspberry Pi Model A+ (Ma...

Giá bán: 700.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module CM108 USB For Rasp...

Module CM108 USB For Rasp...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình Raspberry 5 Inch...

Màn Hình Raspberry 5 Inch...

Giá bán: 1.150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Pi3 V2

Case Pi3 V2

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Pi3 V1

Case Pi3 V1

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi3

Raspberry Pi3

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn hình Raspberry 7 Inch...

Màn hình Raspberry 7 Inch...

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB WIFI Raspberry

USB WIFI Raspberry

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Nguồn Raspberry 5V2.5A

Nguồn Raspberry 5V2.5A

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi2 (RS: Made i...

Raspberry Pi2 (RS: Made i...

Giá bán: 1.050.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Camera Raspberry

Module Camera Raspberry

Giá bán: 480.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Case Raspberry Pi Model B...

Case Raspberry Pi Model B...

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Raspberry Pi type B+ (1 C...

Raspberry Pi type B+ (1 C...

Giá bán: 900.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module Wifi USB RTL8188

Module Wifi USB RTL8188

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 24  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI