Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

LCD TFT 3.2 UART + TouchS...

LCD TFT 3.2 UART + TouchS...

Giá bán: 420.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 7.0 UART + TouchS...

LCD TFT 7.0 UART + TouchS...

Giá bán: 1.750.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 2.2 SPI

LCD TFT 2.2 SPI

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn Hình Raspberry 5 Inch...

Màn Hình Raspberry 5 Inch...

Giá bán: 1.150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 2.4 UART + TouchS...

LCD TFT 2.4 UART + TouchS...

Giá bán: 320.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 1.8 SPI

LCD TFT 1.8 SPI

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 1.44

LCD TFT 1.44

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Màn hình Raspberry 7 Inch...

Màn hình Raspberry 7 Inch...

Giá bán: 1.250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 2.2 UART

LCD TFT 2.2 UART

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 4.3

LCD TFT 4.3

Giá bán: 900.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 2.4 V2.1

LCD TFT 2.4 V2.1

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LCD TFT 3.2 Touch Screen

LCD TFT 3.2 Touch Screen

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 14  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI