Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

MCP3204-CI/P DIP14

MCP3204-CI/P DIP14

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX9611 MSOP10

MAX9611 MSOP10

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DAC0832LCN DIP20

DAC0832LCN DIP20

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DAC0808LCN DIP16

DAC0808LCN DIP16

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP3201-CI/SN SOIC8

MCP3201-CI/SN SOIC8

Giá bán: 42.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP3201-CI/P DIP8

MCP3201-CI/P DIP8

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADC0804LCN DIP20

ADC0804LCN DIP20

Giá bán: 42.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADC0808CCN DIP28

ADC0808CCN DIP28

Giá bán: 48.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADC0809CCN DIP28

ADC0809CCN DIP28

Giá bán: 48.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA128 SOP8

INA128 SOP8

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP4922-E/P DIP14

MCP4922-E/P DIP14

Giá bán: 52.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP4922-E/S SOP14

MCP4922-E/S SOP14

Giá bán: 49.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KA2284 AC/DC

KA2284 AC/DC

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADC0832 DIP8

ADC0832 DIP8

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 20  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI