Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

LM2576HVS-3.3V TO263

LM2576HVS-3.3V TO263

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

63E28 SOT23-6

63E28 SOT23-6

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SPX29302 TO263

SPX29302 TO263

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM385-2.5V TO92

LM385-2.5V TO92

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TPS73633DCQ

TPS73633DCQ

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2575M-5.0

LM2575M-5.0

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM336 5V

LM336 5V

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM336 2.5V

LM336 2.5V

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L7809 TO220

L7809 TO220

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L7815 TO220

L7815 TO220

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L7912CV TO220

L7912CV TO220

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AMC34063 ADM SOP8

AMC34063 ADM SOP8

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM337 TO220

LM337 TO220

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XL4015 TO263

XL4015 TO263

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MP1482 SOP8 Buck DC-DC 2A

MP1482 SOP8 Buck DC-DC 2A

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XL6009 TO263

XL6009 TO263

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM317 TO263

LM317 TO263

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM317 SOP8

LM317 SOP8

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3842 SOP8

UC3842 SOP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3842 DIP8

UC3842 DIP8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 130  (Hồ sơ) 1 2 3 4 5 6

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI