Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

STM8S105K4T6 QFP32

STM8S105K4T6 QFP32

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14066 SOP14

MC14066 SOP14

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14052 SOP16

MC14052 SOP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL081 DIP8

TL081 DIP8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IC SANTAK MOD

IC SANTAK MOD

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4541 DIP14

CD4541 DIP14

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4541 SOP14

CD4541 SOP14

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4040 SOP16

74HC4040 SOP16

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4040 DIP16

74HC4040 DIP16

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC123 DIP16

74HC123 DIP16

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

W5500 LQFP48 TCP/IP

W5500 LQFP48 TCP/IP

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP602-I/SN SOP8

MCP602-I/SN SOP8

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L9110S SOP8 Motor Driver

L9110S SOP8 Motor Driver

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L9110H DIP8 Motor Driver

L9110H DIP8 Motor Driver

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EV1527 SOP8 OTP Encoder

EV1527 SOP8 OTP Encoder

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GPD2856C SOP16 IC Audio

GPD2856C SOP16 IC Audio

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI