Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

ICL8038CCPD DIP14

ICL8038CCPD DIP14

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4067 SOP24 Control LED

CD4067 SOP24 Control LED

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L6599D SOP16

L6599D SOP16

Giá bán: 9.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GC7137AD DIP24

GC7137AD DIP24

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE5532 SOP8

NE5532 SOP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE5532 DIP8

NE5532 DIP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4081 SOP14

CD4081 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4020 SOP16

CD4020 SOP16

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SM5166P SOP16

SM5166P SOP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F54-I/SO SOP18

PIC16F54-I/SO SOP18

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX7219 DIP24 Chân 1.72MM

MAX7219 DIP24 Chân 1.72MM

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4053 DIP16

74HC4053 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4051 DIP16

74HC4051 DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC14D SOP14

74HC14D SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP2515-I/P DIP18

MCP2515-I/P DIP18

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP2515-I/SO SOP18

MCP2515-I/SO SOP18

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2314 SOP28 IC

PT2314 SOP28 IC

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SM245TS TSSOP20

SM245TS TSSOP20

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP130T-450I/TT SOT23

MCP130T-450I/TT SOT23

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP130T-315I/TT SOT23

MCP130T-315I/TT SOT23

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4015 DIP16

CD4015 DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI