Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

CD4052 SOP16

CD4052 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2101S SOP8 DRIVER HIGH/...

IR2101S SOP8 DRIVER HIGH/...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4093BM SOP14

CD4093BM SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SN75175N DIP16 QUAD DIFF ...

SN75175N DIP16 QUAD DIFF ...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC373N DIP20 D-Type Tra...

74HC373N DIP20 D-Type Tra...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP2510-I/P DIP18

MCP2510-I/P DIP18

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC574N DIP20

74HC574N DIP20

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4017 SOP16

CD4017 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4051 DIP16

CD4051 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADC0804LCN DIP20

ADC0804LCN DIP20

Giá bán: 42.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADC0808CCN DIP28

ADC0808CCN DIP28

Giá bán: 48.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CP2102 QFN28

CP2102 QFN28

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DS3231N SOIC16

DS3231N SOIC16

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA129 SOIC8

INA129 SOIC8

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OP77G DIP8

OP77G DIP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MT8888CS SOP20

MT8888CS SOP20

Giá bán: 27.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2113S SOP16

IR2113S SOP16

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2113 DIP14

IR2113 DIP14

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADC0809CCN DIP28

ADC0809CCN DIP28

Giá bán: 48.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4001 SOP14

CD4001 SOP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA128 SOP8

INA128 SOP8

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM3914 DIP18

LM3914 DIP18

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP2551-I/SN SOP8

MCP2551-I/SN SOP8

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP2551-I/P DIP8

MCP2551-I/P DIP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS74 DIP14

74LS74 DIP14

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ULN2003 SOP16

ULN2003 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ULN2003 DIP16

ULN2003 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ULN2803 SOP18

ULN2803 SOP18

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC151D SOP16

74HC151D SOP16

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TCA785 DIP16

TCA785 DIP16

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TB6560 HZIP25

TB6560 HZIP25

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC04 DIP14

74HC04 DIP14

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM386 SOIC8 LM386M-1

LM386 SOIC8 LM386M-1

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4081 DIP14

CD4081 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4511 SOP16

CD4511 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4020 DIP16

CD4020 DIP16

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4051 SOP16

CD4051 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4013 SOP14

CD4013 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4052 DIP16

CD4052 DIP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4001 DIP14

CD4001 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4026 DIP16

CD4026 DIP16

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4094 SOP16

CD4094 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4046 DIP16

CD4046 DIP16

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4093BE DIP14

CD4093BE DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4050 DIP16

CD4050 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4050 SOP16

CD4050 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC193 SOP16 4-BIT UP/DO...

74HC193 SOP16 4-BIT UP/DO...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC165 DIP16

74HC165 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC541N DIP20

74HC541N DIP20

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC154D SOP24

74HC154D SOP24

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC86D SOP14

74HC86D SOP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4051 SOP16

74HC4051 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC164 SOP14

74HC164 SOP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC21 DIP14 GATE AND 2CH...

74HC21 DIP14 GATE AND 2CH...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC192D SOP16

74HC192D SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS73 DIP14

74LS73 DIP14

Giá bán: 9.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS06 SOP14

74LS06 SOP14

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM334 TO92

LM334 TO92

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ICL7107 DIP40

ICL7107 DIP40

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM339 SOP14

LM339 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC245D SOIC20 7.2MM

74HC245D SOIC20 7.2MM

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX7219 DIP24 Chân 2.54MM

MAX7219 DIP24 Chân 2.54MM

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM324 SOP14

LM324 SOP14

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM324 DIP14

LM324 DIP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UM66T Melody Audio

UM66T Melody Audio

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX7219 SOP24

MAX7219 SOP24

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC244D SOP20

74HC244D SOP20

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC244 DIP20

74HC244 DIP20

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM567 DIP8

LM567 DIP8

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TEA2025B DIP16 2.5W

TEA2025B DIP16 2.5W

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA126P DIP8

INA126P DIP8

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA126UA SOP8

INA126UA SOP8

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA1308  SOP8

TDA1308 SOP8

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2184S SOP8 600V Half-Br...

IR2184S SOP8 600V Half-Br...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA128P DIP8

INA128P DIP8

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2184 DIP8 600V Half-Bri...

IR2184 DIP8 600V Half-Bri...

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

21006516 Magtek SOIC16

21006516 Magtek SOIC16

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DG408DY SOP16

DG408DY SOP16

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC573 DIP20 IC Flip-Flo...

74HC573 DIP20 IC Flip-Flo...

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP4921-E/SN SOP8 DAC 12B...

MCP4921-E/SN SOP8 DAC 12B...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP4921-E/P DIP8 DAC 12Bi...

MCP4921-E/P DIP8 DAC 12Bi...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC34063A 1.2A DIP8

MC34063A 1.2A DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC34063A 1.2A SOP8

MC34063A 1.2A SOP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

75176 SN75176 DIP8

75176 SN75176 DIP8

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

75176 SN75176 SOP8

75176 SN75176 SOP8

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MT8888CE DIP20

MT8888CE DIP20

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ISD4004-08MP 8-Minute Voi...

ISD4004-08MP 8-Minute Voi...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM393 DIP8

LM393 DIP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM393 SOP8

LM393 SOP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS247 DIP16 IC BCD

74LS247 DIP16 IC BCD

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS47 DIP16

74LS47 DIP16

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS90 DIP14

74LS90 DIP14

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA138 SOT23-5

INA138 SOT23-5

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TP4056 1A SOP8

TP4056 1A SOP8

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OP07 SOP8

OP07 SOP8

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OP07 DIP8

OP07 DIP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4511 DIP16

CD4511 DIP16

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP4822-E/SN SOP8 DAC 12B...

MCP4822-E/SN SOP8 DAC 12B...

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM3915 DIP18

LM3915 DIP18

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MT8880CE DIP20

MT8880CE DIP20

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MT8870DS SOP18

MT8870DS SOP18

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2103 SOP8 Half-Bridge D...

IR2103 SOP8 Half-Bridge D...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2103 DIP8 Half-Bridge D...

IR2103 DIP8 Half-Bridge D...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2110S SOP16 Half-Bridge...

IR2110S SOP16 Half-Bridge...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2110 DIP14 Half-Bridge ...

IR2110 DIP14 Half-Bridge ...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2101 DIP8 Half-Bridge D...

IR2101 DIP8 Half-Bridge D...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP4922-E/P DIP14

MCP4922-E/P DIP14

Giá bán: 52.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP4922-E/S SOP14

MCP4922-E/S SOP14

Giá bán: 49.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L298P SMD

L298P SMD

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FT232RL SSOP28

FT232RL SSOP28

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FT232BL LQFP32

FT232BL LQFP32

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC245N DIP20

74HC245N DIP20

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC573 SOP20 IC Flip-Flo...

74HC573 SOP20 IC Flip-Flo...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ICL7660S DIP8

ICL7660S DIP8

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UA741 DIP8

UA741 DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA2822 12V DIP8

TDA2822 12V DIP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XR2211P DIP14

XR2211P DIP14

Giá bán: 56.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ISD1820PY ( Recode 16s)

ISD1820PY ( Recode 16s)

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC02 DIP14

74HC02 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM386 DIP8

LM386 DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS193 DIP16 4-BIT UP/DO...

74LS193 DIP16 4-BIT UP/DO...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA2134PA DIP8

OPA2134PA DIP8

Giá bán: 96.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE555 SOP8

NE555 SOP8

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4066 DIP14

CD4066 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS30 DIP14

74LS30 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L293D DIP16

L293D DIP16

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SG3524N DIP16 REGULATING ...

SG3524N DIP16 REGULATING ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MT8870 DIP18

MT8870 DIP18

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XR2206CP DIP16

XR2206CP DIP16

Giá bán: 72.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCF8563 SOP8

PCF8563 SOP8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A82C250 SOP8 IC CAN

A82C250 SOP8 IC CAN

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP2510-I/SO SOP18

MCP2510-I/SO SOP18

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KA2284 AC/DC

KA2284 AC/DC

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC74 DIP14

74HC74 DIP14

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA2003A TO220

TDA2003A TO220

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA2030 TO220

TDA2030 TO220

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2576T-ADJ BUCK ADJ 3A T...

LM2576T-ADJ BUCK ADJ 3A T...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4094 DIP16

CD4094 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM339N DIP14

LM339N DIP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4017 DIP16

CD4017 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC14N DIP14

74HC14N DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC138N DIP16

74HC138N DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC254N DIP20

74HC254N DIP20

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC164N DIP14

74HC164N DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC32N DIP14

74HC32N DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL062CD SOP8

TL062CD SOP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL084CD SOP14

TL084CD SOP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL082CP DIP8

TL082CP DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL084CN DIP14

TL084CN DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Max3232 SOP16

Max3232 SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Max3232 DIP16

Max3232 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DS12C887 Dip24  Real Time...

DS12C887 Dip24 Real Time...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2917M SOIC14 FREQ TO VO...

LM2917M SOIC14 FREQ TO VO...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VS1101E

VS1101E

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AT24C08 DIP8 EEPROM 8K

AT24C08 DIP8 EEPROM 8K

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ADC0832 DIP8

ADC0832 DIP8

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Danh Sách Hàng Chính Hãng

Danh Sách Hàng Chính Hãng

Giá bán: Liên hệ

lưu mua sau | mua | So sánh

Module DS1302 SMD

Module DS1302 SMD

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2262S SC2262 SOP18

PT2262S SC2262 SOP18

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2262 DIP18

PT2262 DIP18

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2272-L4 SOP20

PT2272-L4 SOP20

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2272-M4S SOP20

PT2272-M4S SOP20

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2272-L4 DIP18

PT2272-L4 DIP18

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2272-M4 DIP18

PT2272-M4 DIP18

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE555 DIP8

NE555 DIP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4052 SOP16

74HC4052 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4053 SOP16

74HC4053 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC138D SOP16

74HC138D SOP16

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS157 DIP16

74LS157 DIP16

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS151 DIP16

74LS151 DIP16

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS05 SOP14

74LS05 SOP14

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC05 DIP14

74HC05 DIP14

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC175N DIP16

74HC175N DIP16

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC165 SOP16

74HC165 SOP16

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC08D SOP14

74HC08D SOP14

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC123 SOP16

74HC123 SOP16

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC132 DIP14

74HC132 DIP14

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS377 DIP20

74LS377 DIP20

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC393D SOP14

74HC393D SOP14

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC00D SOP14

74HC00D SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC00N DIP14

74HC00N DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC04D SOP14

74HC04D SOP14

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ENC28J60/SS SSOP28

ENC28J60/SS SSOP28

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS04 DIP14

74LS04 DIP14

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC08N DIP14

74HC08N DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC595D SOP16

74HC595D SOP16

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC595 DIP16

74HC595 DIP16

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA4277PA

OPA4277PA

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA2111KP

OPA2111KP

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ULN2803 DIP18

ULN2803 DIP18

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PL2303HXA SSOP28

PL2303HXA SSOP28

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX485 DIP8

MAX485 DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX232 SOP16

MAX232 SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX232 DIP16

MAX232 DIP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ENC28J60-I/SP DIP28

ENC28J60-I/SP DIP28

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DS1307 SOP8 I2C REALTIME ...

DS1307 SOP8 I2C REALTIME ...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DS1307 DIP8 I2C REALTIME ...

DS1307 DIP8 I2C REALTIME ...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DS1302 SOP8

DS1302 SOP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DS1302 DIP8

DS1302 DIP8

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BISS0001 SOP16

BISS0001 SOP16

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 607  (Hồ sơ) 1 2 3 4

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI