Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

MCP130T-450I/TT SOT23

MCP130T-450I/TT SOT23

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP130T-315I/TT SOT23

MCP130T-315I/TT SOT23

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DRV11873 HTSSOP16 Driver ...

DRV11873 HTSSOP16 Driver ...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4015 DIP16

CD4015 DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105K4T6 QFP32

STM8S105K4T6 QFP32

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14066 SOP14

MC14066 SOP14

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14052 SOP16

MC14052 SOP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LD3320A QFN48 IC Nhận Dạn...

LD3320A QFN48 IC Nhận Dạn...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A81-C90X Epcos 90V 20kA 8...

A81-C90X Epcos 90V 20kA 8...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL081 DIP8

TL081 DIP8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TP5100 QFN16 IC Charger B...

TP5100 QFN16 IC Charger B...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IC SANTAK MOD

IC SANTAK MOD

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4541 DIP14

CD4541 DIP14

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4541 SOP14

CD4541 SOP14

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4040 SOP16

74HC4040 SOP16

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC4040 DIP16

74HC4040 DIP16

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC123 DIP16

74HC123 DIP16

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

W5500 LQFP48 TCP/IP

W5500 LQFP48 TCP/IP

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TPA3116D2 HSSOP32 IC AUDI...

TPA3116D2 HSSOP32 IC AUDI...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TP4313 SOP8 Charger Batte...

TP4313 SOP8 Charger Batte...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCA9685 TSSOP28 Driver Se...

PCA9685 TSSOP28 Driver Se...

Giá bán: 50.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP3421AOT SOT23-6 ADC 18...

MCP3421AOT SOT23-6 ADC 18...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP3008-I/P DIP16 ADC 10-...

MCP3008-I/P DIP16 ADC 10-...

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP602-I/SN SOP8

MCP602-I/SN SOP8

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L9110S SOP8 Motor Driver

L9110S SOP8 Motor Driver

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L9110H DIP8 Motor Driver

L9110H DIP8 Motor Driver

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KC8801 TSSOP16 Driver Ser...

KC8801 TSSOP16 Driver Ser...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

EV1527 SOP8 OTP Encoder

EV1527 SOP8 OTP Encoder

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DRV8825 HTSSOP28 IC Stepp...

DRV8825 HTSSOP28 IC Stepp...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PAM8610 QFN40 IC AUDIO CL...

PAM8610 QFN40 IC AUDIO CL...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GPD2856C SOP16 IC Audio

GPD2856C SOP16 IC Audio

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TA2024 HSSOP36 STEREO 15W...

TA2024 HSSOP36 STEREO 15W...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LJ245A SN74LVC4245APWR TS...

LJ245A SN74LVC4245APWR TS...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LAN9514-JZX QFN64 IC USB ...

LAN9514-JZX QFN64 IC USB ...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DW01 SOT23-6 IC Protect B...

DW01 SOT23-6 IC Protect B...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

FE1.1S SSOP28 IC USB2.0 H...

FE1.1S SSOP28 IC USB2.0 H...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM234 TO92

LM234 TO92

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC32D SOP14

74HC32D SOP14

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS06N DIP14

74LS06N DIP14

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE556 DIP14

NE556 DIP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AN6884 SIP9

AN6884 SIP9

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4047BE DIP14

CD4047BE DIP14

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RC522 QFN32 IC RFID

RC522 QFN32 IC RFID

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

NE556 SOP14

NE556 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4077 DIP14

CD4077 DIP14

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4027 SOP16

CD4027 SOP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4027 DIP16

CD4027 DIP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL071 SOP8

TL071 SOP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL071 DIP8

TL071 DIP8

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4011 SOP14

CD4011 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4011 DIP14

CD4011 DIP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A4988 QFN28 IC DRIVER STE...

A4988 QFN28 IC DRIVER STE...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

A3967 SOP24 IC Driver Ste...

A3967 SOP24 IC Driver Ste...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC132 SOP14

74HC132 SOP14

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4013 DIP14

CD4013 DIP14

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TB6612FNG SSOP24 IC MOTOR...

TB6612FNG SSOP24 IC MOTOR...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CR6850T DIP8 IC PWM Contr...

CR6850T DIP8 IC PWM Contr...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

WT588D-20SS SSOP20 IC Aud...

WT588D-20SS SSOP20 IC Aud...

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

S110E SOP8 IC Phát Nhạc C...

S110E SOP8 IC Phát Nhạc C...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LS301 SOP8 IC Phát Nhạc C...

LS301 SOP8 IC Phát Nhạc C...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CSC8002 SOP8 Audio 1x3W

CSC8002 SOP8 Audio 1x3W

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KB4317 SOT23-6 Driver LED...

KB4317 SOT23-6 Driver LED...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4543 SOP16

CD4543 SOP16

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4543 DIP16

CD4543 DIP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLC5940 DIP28 DRIVER LED ...

TLC5940 DIP28 DRIVER LED ...

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SGL8022W SOP8 IC TOUCH PA...

SGL8022W SOP8 IC TOUCH PA...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TLC5940 TSSOP28 DRIVER LE...

TLC5940 TSSOP28 DRIVER LE...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TD62783 SOP18

TD62783 SOP18

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LA4440 ZIP14 IC AUDIO

LA4440 ZIP14 IC AUDIO

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

L297D SOP20

L297D SOP20

Giá bán: 48.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

W5100 QFP

W5100 QFP

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA7297 ZIP15

TDA7297 ZIP15

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PAM8403 SOP16

PAM8403 SOP16

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4094 DIP16 (Chính Hãng)

CD4094 DIP16 (Chính Hãng)

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1637 SOP20

TM1637 SOP20

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SP485 SOP8

SP485 SOP8

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SP485 DIP8

SP485 DIP8

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LPD6803S SOP16

LPD6803S SOP16

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UCS1903 SOP8 DRIVER LED F...

UCS1903 SOP8 DRIVER LED F...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX487CPA DIP8

MAX487CPA DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4528 DIP16

CD4528 DIP16

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4040BE DIP16

CD4040BE DIP16

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ESP8266 QNF32

ESP8266 QNF32

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1818 SSOP24

TM1818 SSOP24

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP73832T-2ACI/OT SOT23-5...

MCP73832T-2ACI/OT SOT23-5...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GAL16V8B-25LP DIP20

GAL16V8B-25LP DIP20

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA2277PA DIP8

OPA2277PA DIP8

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CH340T SSOP20

CH340T SSOP20

Giá bán: 16.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CH340G SOP16

CH340G SOP16

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MT8880CS SOP20

MT8880CS SOP20

Giá bán: 27.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74LS154 DIP24 Chân Rộng

74LS154 DIP24 Chân Rộng

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC154 DIP24 14MM (Chân ...

74HC154 DIP24 14MM (Chân ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC154 DIP24 6.4MM (Chân...

74HC154 DIP24 6.4MM (Chân...

Giá bán: 13.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP4011-502E/SN SOP8

MCP4011-502E/SN SOP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2272-T4 DIP18

PT2272-T4 DIP18

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC151 DIP16

74HC151 DIP16

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RM6203 DIP8

RM6203 DIP8

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PIC16F616-I/P DIP14

PIC16F616-I/P DIP14

Giá bán: 24.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HCPL-3120V A3120V SOP8

HCPL-3120V A3120V SOP8

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HCPL-3120V A3120V DIP8

HCPL-3120V A3120V DIP8

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Diode Zener 1/2W 6.8V SMD...

Diode Zener 1/2W 6.8V SMD...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

B772 2SB772 SOT89 PNP 30V...

B772 2SB772 SOT89 PNP 30V...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

4558 SOP8

4558 SOP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2272-M6 DIP18

PT2272-M6 DIP18

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

M601 HCPL-M601 SOP5

M601 HCPL-M601 SOP5

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

BTS7960B TO263 Half Bridg...

BTS7960B TO263 Half Bridg...

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VS1053B LQFP48 AUDIO CODE...

VS1053B LQFP48 AUDIO CODE...

Giá bán: 115.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

VS1003B AUDIO CODEC MP3/W...

VS1003B AUDIO CODEC MP3/W...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TPCS8105 MSOP8 Lithium Io...

TPCS8105 MSOP8 Lithium Io...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14011B SOP14 Quad 2-Inp...

MC14011B SOP14 Quad 2-Inp...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14538B SOP16 Dual Preci...

MC14538B SOP16 Dual Preci...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MC14013B SOP14 Dual Type ...

MC14013B SOP14 Dual Type ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX1627ESA Step-Down DC-D...

MAX1627ESA Step-Down DC-D...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC273A SOP20 5.2MM  Fli...

74HC273A SOP20 5.2MM Fli...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM723 DIP14

LM723 DIP14

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CC2530F256RHAT QFN40

CC2530F256RHAT QFN40

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PL2303HXD SSOP28

PL2303HXD SSOP28

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RAM 62256 UT62256CPC-70LL...

RAM 62256 UT62256CPC-70LL...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2917N-14 DIP14

LM2917N-14 DIP14

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

LM2917MX-8 SOP8

LM2917MX-8 SOP8

Giá bán: 40.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Max485 SOP8

Max485 SOP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ICL7107 QFP44

ICL7107 QFP44

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP100-450DI TO92

MCP100-450DI TO92

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UA741 SOP8

UA741 SOP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SG3525AN DIP16

SG3525AN DIP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SG3525A SOP16 5.2MM

SG3525A SOP16 5.2MM

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

APR9600 DIP28 RE-Recordin...

APR9600 DIP28 RE-Recordin...

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCF8591T SOIC16 ADC/DAC 8...

PCF8591T SOIC16 ADC/DAC 8...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC245PW TSSOP20 4.4MM

74HC245PW TSSOP20 4.4MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC245DW SSOP20 5.2MM

74HC245DW SSOP20 5.2MM

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KA7500 PWM DIP16

KA7500 PWM DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

ICL7660 SOP8

ICL7660 SOP8

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL082CD SOP8

TL082CD SOP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL072CD SOP8

TL072CD SOP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL072CP DIP8

TL072CP DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL062CP DIP8

TL062CP DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KA7500 PWM SOP16

KA7500 PWM SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC377N DIP20

74HC377N DIP20

Giá bán: 6.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3845 DIP8

UC3845 DIP8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL494 SOP16

TL494 SOP16

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TL494CN DIP16

TL494CN DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC393 DIP16 COUNTER DUA...

74HC393 DIP16 COUNTER DUA...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1629 LQFP44

TM1629 LQFP44

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1620 SOP20 Led Driver

TM1620 SOP20 Led Driver

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1629A SOP32

TM1629A SOP32

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1640 SOP28 LED Driver

TM1640 SOP28 LED Driver

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TM1628 SOP28 Led Driver

TM1628 SOP28 Led Driver

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TDA7294 ZIP15

TDA7294 ZIP15

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC541D SOP20

74HC541D SOP20

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3843 SOIC8

UC3843 SOIC8

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

UC3843 DIP8

UC3843 DIP8

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX202CSE SOIC16

MAX202CSE SOIC16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX202CPE DIP16

MAX202CPE DIP16

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4538 DIP16

CD4538 DIP16

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

XTR105PA DIP14

XTR105PA DIP14

Giá bán: 210.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP130T-460I/TT SOT23

MCP130T-460I/TT SOT23

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PL2305H SSOP48

PL2305H SSOP48

Giá bán: 52.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MAX3002EUP TSSOP20

MAX3002EUP TSSOP20

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

GTL2003PW SSOP20

GTL2003PW SSOP20

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HT1621B SSOP48

HT1621B SSOP48

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DAC0832LCN DIP20

DAC0832LCN DIP20

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DAC0808LCN DIP16

DAC0808LCN DIP16

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP42010-I/SL SOP14

MCP42010-I/SL SOP14

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA125U SOP16

INA125U SOP16

Giá bán: 105.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP41010-I/SN SOP8

MCP41010-I/SN SOP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC595PW TSSOP16

74HC595PW TSSOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MPU6050 QFN24

MPU6050 QFN24

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

INA125P DIP16

INA125P DIP16

Giá bán: 110.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP41010-I/P DIP8

MCP41010-I/P DIP8

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP41050-I/SN SOP8

MCP41050-I/SN SOP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

[Đặt Hàng] UC3625DW SOIC2...

[Đặt Hàng] UC3625DW SOIC2...

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA4131NA SOP14

OPA4131NA SOP14

Giá bán: 80.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2248 DIP16

PT2248 DIP16

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PT2249A DIP16

PT2249A DIP16

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OP270GP DIP8

OP270GP DIP8

Giá bán: 58.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

4558 DIP8

4558 DIP8

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC373 SOP20 7.2MM

74HC373 SOP20 7.2MM

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MBI5024GF SOP24

MBI5024GF SOP24

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MBI5026GF SOP24

MBI5026GF SOP24

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

AD595AQ DIP14

AD595AQ DIP14

Giá bán: 275.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

PCM2707PJT TQFP32

PCM2707PJT TQFP32

Giá bán: 185.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

OPA121KU SOIC8

OPA121KU SOIC8

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TTP250A SOP8 IC TOUCH PAD

TTP250A SOP8 IC TOUCH PAD

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TTP224N-ASD SSOP20 IC TOU...

TTP224N-ASD SSOP20 IC TOU...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TTP226-809 SSOP28 IC TOUC...

TTP226-809 SSOP28 IC TOUC...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TTP222E-807 SSOP28 IC TOU...

TTP222E-807 SSOP28 IC TOU...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TTP223 SOT23-6 IC TOUCH P...

TTP223 SOT23-6 IC TOUCH P...

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

TTP229-BSF SSOP28 IC TOUC...

TTP229-BSF SSOP28 IC TOUC...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP41100-I/SN SOP8

MCP41100-I/SN SOP8

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP41100-I/P DIP8

MCP41100-I/P DIP8

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP3201-CI/SN SOIC8

MCP3201-CI/SN SOIC8

Giá bán: 42.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP3201-CI/P DIP8

MCP3201-CI/P DIP8

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4066 SOP14

CD4066 SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4052 SOP16

CD4052 SOP16

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IR2101S SOP8 DRIVER HIGH/...

IR2101S SOP8 DRIVER HIGH/...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CD4093BM SOP14

CD4093BM SOP14

Giá bán: 4.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SN75175N DIP16 QUAD DIFF ...

SN75175N DIP16 QUAD DIFF ...

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC373N DIP20 D-Type Tra...

74HC373N DIP20 D-Type Tra...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

MCP2510-I/P DIP18

MCP2510-I/P DIP18

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

74HC574N DIP20

74HC574N DIP20

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 600  (Hồ sơ) 1 2 3

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI