Linh Nguyen Demo Popup

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

Dây Trắng 12P XH2.54-12P ...

Dây Trắng 12P XH2.54-12P ...

Giá bán: 8.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket Chuyển Đổi SOP8-DI...

Socket Chuyển Đổi SOP8-DI...

Giá bán: 85.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 3...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 3...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7P XH2.54-7P Đực C...

Header 7P XH2.54-7P Đực C...

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ốc Đồng M3 8MM OD381

Ốc Đồng M3 8MM OD381

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa M4 10+6MM (Đ-C)

Cọc Nhựa M4 10+6MM (Đ-C)

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa M3 20+6MM (Đ-C)

Cọc Nhựa M3 20+6MM (Đ-C)

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa M3 15+6MM (Đ-C)

Cọc Nhựa M3 15+6MM (Đ-C)

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SocKet SIM 6P PUSH SK30

SocKet SIM 6P PUSH SK30

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket SIM 6P PUSH SK25

Socket SIM 6P PUSH SK25

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SOCKET 20P

SOCKET 20P

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A-MicroUSB DM02

Dây USB A-MicroUSB DM02

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket SIM 6P Vỏ Sắt SK10

Socket SIM 6P Vỏ Sắt SK10

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SocKet SIM 6P + MicroSD V...

SocKet SIM 6P + MicroSD V...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

SocKet SIM 6P + MicroSD V...

SocKet SIM 6P + MicroSD V...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MicroSIM 6P PUSH S...

Socket MicroSIM 6P PUSH S...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối RCA

Jack Nối RCA

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối Nguồn DC5.5x2.1M...

Jack Nối Nguồn DC5.5x2.1M...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối BNC Loại Đực

Jack Nối BNC Loại Đực

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối BNC Loại Cái

Jack Nối BNC Loại Cái

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối AV

Jack Nối AV

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đuôi AC SP-862

Đuôi AC SP-862

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x4P ...

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x4P ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x20P...

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x20P...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x16P...

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x16P...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x3P ...

Jump Đơn Cái 2.54MM 1x3P ...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Cái 2.54MM 2x5P ...

Jump Đôi Cái 2.54MM 2x5P ...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Cái 2.54MM 2x4P ...

Jump Đôi Cái 2.54MM 2x4P ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 11P S11B-ZR-SM4A-T...

Header 11P S11B-ZR-SM4A-T...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7P SM07B-SRSS-TB(L...

Header 7P SM07B-SRSS-TB(L...

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 0.5 50P (Ngang...

Socket FPC 0.5 50P (Ngang...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 0.5 8P (Ngang)

Socket FPC 0.5 8P (Ngang)

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 0.5 26P ( Ngan...

Socket FPC 0.5 26P ( Ngan...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket FPC 0.5 24P Ngang

Socket FPC 0.5 24P Ngang

Giá bán: 11.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 4...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 4...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 4...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 4...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 2...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 2...

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Ngược FFC/FPC 0.5MM 4...

Cáp Ngược FFC/FPC 0.5MM 4...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE34 Đực Gài Thẳng 2.54M...

IDE34 Đực Gài Thẳng 2.54M...

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE34 Đực Gài Cong 2.54MM

IDE34 Đực Gài Cong 2.54MM

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vỏ Bọc Đầu Jack RJ45

Vỏ Bọc Đầu Jack RJ45

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Mạng RJ45 3M

Dây Mạng RJ45 3M

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Mạng RJ45 1M

Dây Mạng RJ45 1M

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 5.5x2.1MM (Loạ...

Dây DC Đực 5.5x2.1MM (Loạ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 3.5x2.1MM (Loạ...

Dây DC Đực 3.5x2.1MM (Loạ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Cái 5.5x2.1MM

Dây DC Cái 5.5x2.1MM

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 4.0x1.7MM (Loạ...

Dây DC Đực 4.0x1.7MM (Loạ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 4.0x1.7MM Dài ...

Dây DC Đực 4.0x1.7MM Dài ...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây DC Đực 4.0x1.7MM (Loạ...

Dây DC Đực 4.0x1.7MM (Loạ...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng VGA-B Đực

Cổng VGA-B Đực

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng VGA-B Cái

Cổng VGA-B Cái

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng Chuyển Đổi VGA Đực -...

Cổng Chuyển Đổi VGA Đực -...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng Chuyển Đổi VGA Đực -...

Cổng Chuyển Đổi VGA Đực -...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng Chuyển Đổi VGA Cái -...

Cổng Chuyển Đổi VGA Cái -...

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 5 2EDG5.08-5P 5.08MM ...

CON 5 2EDG5.08-5P 5.08MM ...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 10 2EDG5.08-10P 5.08M...

CON 10 2EDG5.08-10P 5.08M...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Header SM Cái SM-Y

Lõi Header SM Cái SM-Y

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Đực LED 1x40P

Jump Đơn Đực LED 1x40P

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack USB A Đực

Đầu Jack USB A Đực

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack USB A Cái

Đầu Jack USB A Cái

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack MiniUSB Đực

Đầu Jack MiniUSB Đực

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack MicroUSB Đực

Đầu Jack MicroUSB Đực

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P KF2510-2P Đực T...

Header 2P KF2510-2P Đực T...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7P KF2510-7P Đực C...

Header 7P KF2510-7P Đực C...

Giá bán: 900 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Lõi Header SM Đực SM-A

Lõi Header SM Đực SM-A

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu RJ11

Đầu RJ11

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 3P XH2.54-3P 30...

Dây Trắng 3P XH2.54-3P 30...

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 4P XH2.54-4P 30...

Dây Trắng 4P XH2.54-4P 30...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7P XH2.54-7P Đực T...

Header 7P XH2.54-7P Đực T...

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7P XH2.54-7P Loại ...

Header 7P XH2.54-7P Loại ...

Giá bán: 350 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 8P XH2.54-8P Đực C...

Header 8P XH2.54-8P Đực C...

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 8P XH2.54-8P Đực T...

Header 8P XH2.54-8P Đực T...

Giá bán: 800 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 8P XH2.54-8P Loại ...

Header 8P XH2.54-8P Loại ...

Giá bán: 400 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P XH2.54-6P Đực C...

Header 6P XH2.54-6P Đực C...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P XH2.54-6P Cái T...

Header 6P XH2.54-6P Cái T...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE6 Cái 2.54MM

IDE6 Cái 2.54MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

IDE6 Đực Thẳng 2.54MM

IDE6 Đực Thẳng 2.54MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 9P XH2.54-9P Đực T...

Header 9P XH2.54-9P Đực T...

Giá bán: 900 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 9P XH2.54 Cái Thẳn...

Header 9P XH2.54 Cái Thẳn...

Giá bán: 450 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 9P XH2.54-9P 30...

Dây Trắng 9P XH2.54-9P 30...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa BSU-10

Cọc Nhựa BSU-10

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack RJ45

Đầu Jack RJ45

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc DB9 5+7MM

Cọc DB9 5+7MM

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Cổng COM DB9 Đực Đực

Dây Cổng COM DB9 Đực Đực

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 7P 2.54MM (Màu Đen...

Header 7P 2.54MM (Màu Đen...

Giá bán: 600 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đuôi AC-009

Đuôi AC-009

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Audio 3.5MM 1M F-M

Dây Audio 3.5MM 1M F-M

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack DC3.5x1.35MM DC3...

Đầu Jack DC3.5x1.35MM DC3...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối Nguồn DC5.5x2.1M...

Jack Nối Nguồn DC5.5x2.1M...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack DC5.5x2.1MM DC55...

Đầu Jack DC5.5x2.1MM DC55...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack DC4.0x1.7MM DC40...

Đầu Jack DC4.0x1.7MM DC40...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Nối Nguồn DC5.5x2.1M...

Jack Nối Nguồn DC5.5x2.1M...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack Audio 3.5MM AU90

Đầu Jack Audio 3.5MM AU90

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack Audio 3.5MM Ster...

Đầu Jack Audio 3.5MM Ster...

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đầu Jack Audio 3.5MM Ster...

Đầu Jack Audio 3.5MM Ster...

Giá bán: 10.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DB9 Đực Đ...

Jack Chuyển Đổi DB9 Đực Đ...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DB9 Cái C...

Jack Chuyển Đổi DB9 Cái C...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Chuyển Đổi DB9 Đực C...

Jack Chuyển Đổi DB9 Đực C...

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-358

Jack Audio 3.5MM PJ-358

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack DC5.5x2.1MM DC025M

Jack DC5.5x2.1MM DC025M

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ốc Đồng Nối M3+5+5MM

Ốc Đồng Nối M3+5+5MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ốc VR4 M4 (Ốc M4 Sắt) (10...

Ốc VR4 M4 (Ốc M4 Sắt) (10...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-324M

Jack Audio 3.5MM PJ-324M

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack DC5.5x2.1MM DC015

Jack DC5.5x2.1MM DC015

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Audio 3.5MM 1M M-M

Dây Audio 3.5MM 1M M-M

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren Nhựa M4+10MM (5c)

Vít Ren Nhựa M4+10MM (5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren VR2.5B M2.5+10MM ...

Vít Ren VR2.5B M2.5+10MM ...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren VR2B M2+10MM (10c...

Vít Ren VR2B M2+10MM (10c...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Xoắn VX3B M3+10MM (10...

Vít Xoắn VX3B M3+10MM (10...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Ren Nhựa M3+10MM (5c)

Vít Ren Nhựa M3+10MM (5c)

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-306M

Jack Audio 3.5MM PJ-306M

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB9 Đực Chốt

DB9 Đực Chốt

Giá bán: 7.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB9 Cái Chốt

DB9 Cái Chốt

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB15 Đực Cong

DB15 Đực Cong

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Cáp Thuận FFC/FPC 0.5MM 5...

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây USB A-Micro USB DM01L

Dây USB A-Micro USB DM01L

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

HR911103A RJ45

HR911103A RJ45

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX16-9P

Jack GX16-9P

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX16-8P

Jack GX16-8P

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX16-7P

Jack GX16-7P

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX16-4P

Jack GX16-4P

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack GX16-2P

Jack GX16-2P

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RJ11 6P4C 12x15x14MM

RJ11 6P4C 12x15x14MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RJ11 4P4C 10x13x14MM

RJ11 4P4C 10x13x14MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đôi Đực 2.54MM 2x40P...

Jump Đôi Đực 2.54MM 2x40P...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây HDMI-DVI 1.5M Yellow ...

Dây HDMI-DVI 1.5M Yellow ...

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 10P 2.54MM ( Màu Đ...

Header 10P 2.54MM ( Màu Đ...

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 8P 2.54MM ( Màu Đe...

Header 8P 2.54MM ( Màu Đe...

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 6P 2.54MM ( Màu Đe...

Header 6P 2.54MM ( Màu Đe...

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 4P 2.54MM ( Màu Đe...

Header 4P 2.54MM ( Màu Đe...

Giá bán: 300 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 3P 2.54MM ( Màu Đe...

Header 3P 2.54MM ( Màu Đe...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 2P 2.54MM (Màu Đen...

Header 2P 2.54MM (Màu Đen...

Giá bán: 250 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Header 1P 2.54MM (Màu Đen...

Header 1P 2.54MM (Màu Đen...

Giá bán: 200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cáp HDMI 50CM

Cáp HDMI 50CM

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB15 Đực Thẳng

DB15 Đực Thẳng

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB15 Cái Thẳng

DB15 Cái Thẳng

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng VGA-P CÁI

Cổng VGA-P CÁI

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng VGA-P Đực

Cổng VGA-P Đực

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

DB15 Cái Cong

DB15 Cái Cong

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Đực 1.27MM 1x40P...

Jump Đơn Đực 1.27MM 1x40P...

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB A Đực SMD USBM-06SMT

USB A Đực SMD USBM-06SMT

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cổng PS2 6P Màu Đen

Cổng PS2 6P Màu Đen

Giá bán: 4.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men Màu Tr...

Dây Đồng Tráng Men Màu Tr...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

RJ45 8P Loại Ngắn

RJ45 8P Loại Ngắn

Giá bán: 6.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack WP4-4

Jack WP4-4

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack WP4-3

Jack WP4-3

Giá bán: 8.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack WP2-3

Jack WP2-3

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Trắng 7P XH2.54-7P 20...

Dây Trắng 7P XH2.54-7P 20...

Giá bán: 5.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men Màu Xa...

Dây Đồng Tráng Men Màu Xa...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men Màu Xa...

Dây Đồng Tráng Men Màu Xa...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men (Màu Đ...

Dây Đồng Tráng Men (Màu Đ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Đồng Tráng Men Màu Đe...

Dây Đồng Tráng Men Màu Đe...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jump Đơn Cái 1.27MM 1x40P...

Jump Đơn Cái 1.27MM 1x40P...

Giá bán: 5.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

USB A Cái SMD

USB A Cái SMD

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 48P ( DIP48 )

Đế IC 48P ( DIP48 )

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 42P ( DIP42 )

Đế IC 42P ( DIP42 )

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 40P (DIP40)

Đế IC 40P (DIP40)

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 32P (DIP32)

Đế IC 32P (DIP32)

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 28P (DIP28) (To)

Đế IC 28P (DIP28) (To)

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 28P (DIP28) (Nhỏ)

Đế IC 28P (DIP28) (Nhỏ)

Giá bán: 1.200 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 24 Khe Rộng DIP24

Đế IC 24 Khe Rộng DIP24

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 20P (DIP20)

Đế IC 20P (DIP20)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 18P (DIP18)

Đế IC 18P (DIP18)

Giá bán: 700 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 16P (DIP16)

Đế IC 16P (DIP16)

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 14P (DIP14)

Đế IC 14P (DIP14)

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 8P (DIP8) (Loại Trò...

Đế IC 8P (DIP8) (Loại Trò...

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 8P (DIP8)

Đế IC 8P (DIP8)

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Đế IC 6P (DIP6)

Đế IC 6P (DIP6)

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây Cổng COM DB9 Cái Cái

Dây Cổng COM DB9 Cái Cái

Giá bán: 20.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 40P 3M Màu Đen

Socket 40P 3M Màu Đen

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 40P (Màu Xanh)

Socket 40P (Màu Xanh)

Giá bán: 14.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket 28P DIP

Socket 28P DIP

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Dây 5P KF2510-5P 30CM

Dây 5P KF2510-5P 30CM

Giá bán: 9.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 3 KF396-3P 3.96MM

CON 3 KF396-3P 3.96MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF396-2P 3.96MM

CON 2 KF396-2P 3.96MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 3 KF350-3P 3.5MM

CON 3 KF350-3P 3.5MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF350-2P 3.5MM

CON 2 KF350-2P 3.5MM

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 HT508-2P 5.08MM ( X...

CON 2 HT508-2P 5.08MM ( X...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 3 HT508-3P 5.08MM ( X...

CON 3 HT508-3P 5.08MM ( X...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF25C-2P 7.62MM

CON 2 KF25C-2P 7.62MM

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MicroSD TF V5 (Sok...

Socket MicroSD TF V5 (Sok...

Giá bán: 7.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket MicroSD TF V2 ( So...

Socket MicroSD TF V2 ( So...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM PJ-313 5...

Jack Audio 3.5MM PJ-313 5...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Jack Audio 3.5MM 3F07 5P ...

Jack Audio 3.5MM 3F07 5P ...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa ST-12

Cọc Nhựa ST-12

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa ST-5

Cọc Nhựa ST-5

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa M3 10+6MM (Đ-C)

Cọc Nhựa M3 10+6MM (Đ-C)

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa SPS-8

Cọc Nhựa SPS-8

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa SPT-10

Cọc Nhựa SPT-10

Giá bán: 1.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Cọc Nhựa BMS-6

Cọc Nhựa BMS-6

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Vít Xoắn VX3T M3+6MM (10c...

Vít Xoắn VX3T M3+6MM (10c...

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ốc Nhựa M4 4MM

Ốc Nhựa M4 4MM

Giá bán: 1.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Ốc  Nhựa M3 3MM

Ốc Nhựa M3 3MM

Giá bán: 500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 HB9500-2P 9.5MM

CON 2 HB9500-2P 9.5MM

Giá bán: 2.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2  KF7.62-2P 7.62MM (...

CON 2 KF7.62-2P 7.62MM (...

Giá bán: 2.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 4 HT508-4P 5.08MM ( X...

CON 4 HT508-4P 5.08MM ( X...

Giá bán: 3.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

CON 2 KF142R 5.08MM

CON 2 KF142R 5.08MM

Giá bán: 3.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 970  (Hồ sơ) 1 2 3 4 5

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI