Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

STM8S005K6T6 LQFP32

STM8S005K6T6 LQFP32

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32L052K8T6 LQFP32

STM32L052K8T6 LQFP32

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105S4T6C LQFP44

STM8S105S4T6C LQFP44

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S003K3T6 LQFP32

STM8S003K3T6 LQFP32

Giá bán: 12.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F101RCT6

STM32F101RCT6

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8L151K4T6 LQFP32

STM8L151K4T6 LQFP32

Giá bán: 28.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8L051F3P6 TSSOP20

STM8L051F3P6 TSSOP20

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8L101F3P6 TSSOP20

STM8L101F3P6 TSSOP20

Giá bán: 15.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F107RBT6 LQFP64

STM32F107RBT6 LQFP64

Giá bán: 100.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F051R8T6 LQFP64

STM32F051R8T6 LQFP64

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F051C8T6 LQFP48

STM32F051C8T6 LQFP48

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030R8T6 LQFP64

STM32F030R8T6 LQFP64

Giá bán: 30.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030K6T6 LQFP32

STM32F030K6T6 LQFP32

Giá bán: 35.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S103F3P6 TSSOP20

STM8S103F3P6 TSSOP20

Giá bán: 18.500 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030C8T6 LQFP48

STM32F030C8T6 LQFP48

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105C6T6 QFP48

STM8S105C6T6 QFP48

Giá bán: 25.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103RDT6 LQFP64

STM32F103RDT6 LQFP64

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F107RCT6 LQFP64

STM32F107RCT6 LQFP64

Giá bán: 95.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F105RCT6 QFP64

STM32F105RCT6 QFP64

Giá bán: 120.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F105RBT6 QFP64

STM32F105RBT6 QFP64

Giá bán: 90.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103VBT6 LQFP100

STM32F103VBT6 LQFP100

Giá bán: 70.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F407VGT6 LQFP100

STM32F407VGT6 LQFP100

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F407VET6 LQFP100

STM32F407VET6 LQFP100

Giá bán: 170.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F101VBT6 LQFP100

STM32F101VBT6 LQFP100

Giá bán: 65.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F030F4P6 TSSOP20

STM32F030F4P6 TSSOP20

Giá bán: 18.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM8S105C4T6 LQFP48

STM8S105C4T6 LQFP48

Giá bán: 21.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

STM32F103RCT6 LQFP64

STM32F103RCT6 LQFP64

Giá bán: 75.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 38  (Hồ sơ) 1 2

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI