Linh Nguyen Demo Popup

Danh Mục Khác

Danh sách SP

Kiểu hiển thị:   

KIT ATMEGA128A-AU

KIT ATMEGA128A-AU

Giá bán: 190.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATtiny85 Mini

KIT ATtiny85 Mini

Giá bán: 60.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Socket ATtiny13A ATtiny85

Socket ATtiny13A ATtiny85

Giá bán: 23.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT AVR V4

KIT AVR V4

Giá bán: 450.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATMEGA8 V2 New [AVR V...

KIT ATMEGA8 V2 New [AVR V...

Giá bán: 250.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT AVR + TEA5767

KIT AVR + TEA5767

Giá bán: 350.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATmega8 V1

KIT ATmega8 V1

Giá bán: 150.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATMEGA128-16AU

KIT ATMEGA128-16AU

Giá bán: 180.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATMEGA8 Socket

KIT ATMEGA8 Socket

Giá bán: 45.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

KIT ATMEGA16/32 SOCKET

KIT ATMEGA16/32 SOCKET

Giá bán: 55.000 VNĐ

lưu mua sau | mua | So sánh

Tổng số: 12  (Hồ sơ)

Xem lịch sử

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI