Linh Nguyen Demo Popup
Vị trí » Trang chủ > Sự Kiện > Tin Tức Công Ty > Nghỉ Quốc Khánh 02/09/2016

Nghỉ Quốc Khánh 02/09/2016

Linh Kiện Điện Tử Minh Hà 2016-08-29

 Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09


Căn cứ theo quy định pháp luật về nghỉ lễ.
Linh Kiện Điện Tử Minh Hà xin thông báo về Lịch Nghỉ Lễ như sau:

- Thời Gian:
Từ Ngày 02/09/2016 đến 04/09/2016 (thứ Sáu đến Chủ Nhật)

Chú Ý:
Quý khách đặt đơn hàng trên website vẫn đặt bình thường, sau khi nghỉ lễ Linh Kiện Điện Tử Minh Hà sẽ check đơn hàng và liên lạc với Quý Khách vào ngày 05/09/2016


 
 

Kế tiếp :Trung Tâm Bảo Hành
Lùi lại :Tuyển dụng tháng 8/2016

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SẢN PHẨM MỚI