Linh Nguyen Demo Popup
Vị trí » Trang chủ > Download > Phần Mềm > Phần Mềm Đọc file pde Arduino

Phần Mềm Đọc file pde Arduino

Mr. Tùng 2012-04-11

Arduino Software

The open-source Arduino environment makes it easy to write code and upload it to the i/o board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is written in Java and based on Processing, avr-gcc, and other open source software.

Download: arduino-1.0-windown

Lùi lại :Phần mềm đọc trị số tụ điện

Đăng Ký Nhận Thông Tin Sản Phẩm Mới từ BanLinhKien.Vn
Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sản phẩm mới đến bạn!